Makale

Aşağıda görecek olduğunuz Esma’ül Hüsna yorumları tamamen yeni yorumlardır.

Büyük bir çoğunluğunun, bulunabilecek herhangi bir eski veya yeni Havass kitabında görülmesi mümkün değildir. Tamamen özgündürler. Buna karşılık herhangi bir Havass kitabında görülebilecek olan yorumlar burada yoktur. Buradaki yorumlar, en doğrusu budur iddiasında da değildir. Bunları kabul edip, benimseyip, bu şekilde çalışmanız mümkündür veya bu yorumları Havass’la ilgili diğer kaynaklardaki yorumlarla da birleştirebilirsiniz.


Burada yer alan yorumların çoğu denenmiştir. Esmalar, bizim tarafımızdan birçok yerde başarılı olarak kullanılmıştır. Bu başarının sebebi bizim yıllarca süren çalışma ve  şartlanmamız olabileceği gibi, zikirlerin güçlü oluşları da olabilir. Özellikle iki veya fazla esmanın birleşimi ile yapılan zikirler çalışmalarda oldukça iyi sonuç vermektedir.


Esmaların ait oldukları yıldızlar veya başka bir ifade ile Astrolojik uyumluluklar tamamen Havass’a göredir. Anlamlar Arapça isimlerin tercümeleridir. Son olarak, yorumlar Esmanın amaçlı olarak kullanılabileceği alanları gösterir.

 • 1. ALLAH
 • Ebced Değeri : 66
 • Yıldızı : Güneş
 • Anlamı : Tanrı, aydınlık ve karanlık, bilgi ve cehalet, pozitif ve negatif, iyilik ve kötülüğün tek kaynağı olan.
 • Yorumu : Bu bir anahtar kelimedir. Birçok yerde ve konuda kullanılır, fakat sadece sözlü olarak. Vefk veya muska gibi şeylerde yazılı olarak kullanılamaz.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 2. ER RAHMAN
 • Ebced Değeri : 298
 • Yıldızı : Güneş
 • Anlamı : Affedip, merhamet eden. İnayet ve ihsanda bulunan.
 • Yorumu : Yardım sağlamak. İşlerin düzelmesi. Korku ya da bunalımdan kurtulmak. İsteklerin olması. Hayranlık ve saygınlık. kazanmak.Kuvvetlendirici ve düzeltici esmadır. Tek kullanılmaz. Diğer esmalarla birleştirilir.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 3. ER RAHİM
 • Ebced Değeri : 258
 • Yıldızı : Güneş
 • Anlamı : Şefkat ve merhameti sınırsız olan. İnayeti her şeyi kapsayan.
 • Yorumu : Rızk sağlamak. İnsanların arasını düzeltmek. Şifa ve refah. Bu esma da tek başına kullanılmaz. Diğer bir ya da iki esma ile birleştirilmelidir.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 4. EL MELİK
 • Ebced Değeri : 90
 • Yıldızı : Güneş
 • Anlamı : Evrenin sahibi ve hükümdarı.
 • Yorumu : Bir insan ya da bir şeylere sahip olmak. Bir kimse üzerinde etki kurmak
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 5. EL KUDDÜS
 • Ebced Değeri : 170
 • Yıldızı : Jüpiter
 • Anlamı : Temiz olan. Hata ve eksikliği olmayan.
 • Yorumu : Kişiyi maddi, manevi sıkıntılardan kurtarır. Bolluk.Medyumluğu geliştirmek. Ruhsal ve fiziksel şifa.Ahlaken güçlenmek.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 6. ES SELAM
 • Ebced Değeri : 131
 • Yıldızı : Güneş
 • Anlamı : Tehlikeden kurtaran. Hiçbir şeyden zarar görmeyen.
 • Yorumu : Rızık. Başarı. Ruhsal şifa. Dilek ve isteklerin önemli kimseler tarafından kabul edilmesi. Zorluktan selamete çıkmak. Rahata kavuşmak. Bu esma evlenme ve evlendirme işlerinde de faydalı olur fakat tek olarak kullanılmaz.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 7. EL MÜMİN
 • Ebced Değeri : 174
 • Yıldızı : Ay
 • Anlamı : Azaptan kurtaran. Kendisine sığınanlara aman veren.İman ışığı uyandıran.
 • Yorumu : Dini duygu ve anlayışı arttırmak. Kişinin manen rahatlaması.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 8. EL MÜHEYMİN
 • Ebced Değeri : 145
 • Yıldızı : Jüpiter
 • Anlamı : Gözetici ve koruyucu.
 • Yorumu : Bu esma sadece sezgilerin artmasında kullanılır.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 9. EL AZİZ
 • Ebced Değeri : 94
 • Yıldızı : Güneş
 • Anlamı : Mağlup edilmeyen ve hükümlerinde mutlak galip olan.
 • Yorumu : Yücelticidir. İstenen bir kimse üzerinde hâkimiyet kurdurtur.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 10. EL CEBBAR
 • Ebced Değeri : 206
 • Yıldızı : Mars
 • Anlamı : Emirlerine karşı gelinemeyen. Kırıkları yenileyen.
 • Yorumu : Kişiyi herhangi bir konuda zorlamak. Zorlayıcı bir etki olmasına rağmen sert bir çalışma vermez, kişinin kendisi de farkında olmadan, kendi içinden geliyormuş gibi etki gösterir.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 11. EL MÜTEKEBBİR
 • Ebced Değeri : 662
 • Yıldızı : Jüpiter
 • Anlamı : Büyüklüğünü her şeyde gösteren. Her şeyde büyüklüğü görülen.
 • Yorumu : Korunma. Güç ve iktidar kazanmak.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 12. EL HALİK
 • Ebced Değeri : 371
 • Yıldızı : Güneş
 • Anlamı : Yoktan yaratan. Her şeyi önceden belirleyen.
 • Yorumu : Bu esma sıkıntıdan kurtulma ve kurtarmada kullanılır fakat dünyasal amaçlarla kullanıldığı zaman fazla etkili değildir.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 13. EL BARİ
 • Ebced Değeri : 214
 • Yıldızı : Güneş
 • Anlamı : Her şeyi en uygun durumda yaratan.
 • Yorumu : Baskıları sona erdirip, sıkıntı veren konulardan kurtarır.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 14. EL MUSAVVİR
 • Ebced Değeri : 336
 • Yıldızı : Ay
 • Anlamı : Şekil veren.
 • Yorumu : Sanat ve meslekte başarı. Herhangi bir şeyi oluşturmak.İstenen bir kimsenin rüyasına girmek. Kadınların kolay doğum yapması. Bu esma senkronizasyon sağlayıcı olarak da kullanılır. Mesela birden fazla kişi bir arada belli bir çalışma veya sadece zikir yapacaklarsa çalışmaya bu esma ile başlamak kişileri zihinsel ve enerji olarak aynı seviyeye akort eder. Aynı şekilde herhangi bir celp veya davette de resmi çalışmadan önce bu esmanın sıkça zikredilmesi bağın kurulmasına yardımcı olacağı gibi, kişi ve varlığın kolay anlaşmasını da sağlar. İmajinasyon ağırlıklı çalışmalar yapılırken bu esmanın kullanılması istenilen imajların, mesela hedef kişinin kalıbının ve ruhsal varlığının şekillenmesine yardımcı olduğu gibi kişinin kendi üzerinde de etkin olarak vizyon türü şeylerin şekillenip kolay görülmelerine yardım eder.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 15. EL GAFFAR
 • Ebced Değeri : 1281
 • Yıldızı : Venüs
 • Anlamı : Affı sınırsız olan. Kendisine, kulun günahlarını unutturan.
 • Yorumu : Kişileri barıştırmak ve sakinleştirmek.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 16. EL KAHHAR
 • Ebced Değeri : 306
 • Yıldızı : Mars
 • Anlamı : Her istediğini yapmaya gücü yeten. Hükümlerinde galip ve hâkim olan.
 • Yorumu : Başka birisine sıkıntı ve kahır çektirmek. Kişinin kendisini disipline edip istemediği hislerden kurtulması. Bu esmayı kişinin kendi üzerinde aşırı kullanması cinsel dürtüleri öldürür.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 17. EL VEHHAB
 • Ebced Değeri : 14
 • Yıldızı : Venüs
 • Anlamı : Nimetleri karşılıksız ihsan eden.
 • Yorumu : Rızık ve maddi çıkar sağlamak.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 18. ER REZZAK
 • Ebced Değeri : 308
 • Yıldızı : Venüs
 • Anlamı : İhtiyaç duyulan her şeyi veren.
 • Yorumu : Rızık sağlamak. Para kazanmak. Dünyasal menfaat ve bolluk.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 19. EL FETTAH
 • Ebced Değeri : 489
 • Yıldızı : Merkür
 • Anlamı : Kapıları açan. Zorlukları çözen.
 • Yorumu : Rızık. Evlilik çalışmaları için iyidir fakat vefkinin hazırlanması şarttır. Bu esmanın gerek başka boyutlarla iletişim kurmak gerek mana âlemine kapılar açmak gibi işlerde kullanılması mümkündür. Mesela bir davet için yapılacak resmi çalışmaya bu esma da dâhil edilip, çalışma öncesi uygun görüldüğü kadar zikredilmesi mümkündür. Bu esmanın Musavvir ismi ile birleştirilmesi özellikle davet çalışmalarında çok faydalıdır.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 20. EL ALİM
 • Ebced Değeri : 150
 • Yıldızı : Jüpiter
 • Anlamı : Her şeyi bilen. Bilimi sınırsız ve kendisine has olan.
 • Yorumu : Bu esmanın, çocukların ve gençlerin eğitimde ve imtihanda başarılı olmaları için kullanılması mümkündür.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 21. EL KABIZ
 • Ebced Değeri : 903
 • Yıldızı : Jüpiter
 • Anlamı : Sıkan. Daraltan.
 • Yorumu : İstenen bir kimseye büyük sıkıntılar vermek.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 22. EL BASİT
 • Ebced Değeri : 722
 • Yıldızı : Venüs
 • Anlamı : Açan. Genişleten.
 • Yorumu : Ruhsal şifa. Ruhsal güzellik ve rahatlık.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 23. EL HAFİD
 • Ebced Değeri : 1481
 • Yıldızı : Güneş
 • Anlamı : Alçaltan, yokluğa, hastalığa, cehle dönüştüren. (Başka bir anlatımla, her şeyi olumsuz hale sokan).
 • Yorumu : Kişiye lanet. İş bozmak. Yok etmek.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 24. ER RAFİ
 • Ebced Değeri : 351
 • Yıldızı : Güneş
 • Anlamı : Yükseltip, kaldıran. Dereceleri arttıran. (Başka bir ifadeyle: Her şeyi olumluya dönüştüren).
 • Yorumu : Güç ve itibar kazanmak. İktidar sahibi olmak.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 25. EL MUİZ
 • Ebced Değeri : 117
 • Yıldızı : Güneş
 • Anlamı : İzzet veren. Şereflendiren.
 • Yorumu : İtibar ve şeref kazanmak. Bu esma ile yapılacak olan çalışmalar “Muidül Muiz” eklinde yapılırsa çok daha etkili olur.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 26. EL MÜZİL
 • Ebced Değeri : 770
 • Yıldızı : Mars
 • Anlamı : Kötü ve sefil eden. Süründüren. İktidar ve şerefi alan. Sıkıntı çektiren.
 • Yorumu : Kahır. Ölüm. Düşmana üstün gelmek.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 27. ES SEMİ
 • Ebced Değeri : 80
 • Yıldızı : Jüpiter
 • Anlamı : Her şeyi duyan.
 • Yorumu : Yardım etmek. Ruhsal ve psikolojik sağlığa yardımcıdır. Daha az oranda da kulak medyumluğu, Aşk,sevgi, cinsel baştan çıkartmalar.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 28. EL BASİR
 • Ebced Değeri : 302
 • Yıldızı : Güneş
 • Anlamı : Her şeyi gören.
 • Yorumu : Kişinin zihninin açılması. Vizyon. İmajinasyon. Görücü medyumluğa yardımcı olabilir.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 29. EL HAKEM
 • Ebced Değeri : 68
 • Yıldızı : Güneş
 • Anlamı : Hakkı yerine getiren. Hakla hükmeden.çan. Genişleten.
 • Yorumu : İsteklerin kabul edilmesi ve hukuksal işler. Mahkemeler.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 30. EL ADİL
 • Ebced Değeri : 104
 • Yıldızı : Güneş
 • Anlamı : Sınırsız adaletli.
 • Yorumu : Bu esmanın, diğer esmalarla birleştirilerek, kişiyi yükseltici güç olarak kullanılması olasıdır.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 31. EL LATİF
 • Ebced Değeri : 129
 • Yıldızı : Venüs
 • Anlamı : Her şeyin bütün inceliğini bilen. En ince şeyleri yaratan.
 • Yorumu : Dileklerin olması. Sevgi ve beğeni kazanmak. Astral kontaklar kurmak. Cin, ruh ve diğer varlıkların çağırılışı. Şifa. Klasik yorumların aksine bu esma ölüm veya kahır gibi sert çalışmalar vermez.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 32. EL HABİR
 • Ebced Değeri : 812
 • Yıldızı : Güneş
 • Anlamı : Her şeyin gizli yanını bilen.
 • Yorumu : Bu esma, klasik yorumlarda görülebileceği gibi, kişinin istihare denilen yöntemle bir şeyi kendi rüyasında görmesinden ziyade, başka bir insanın rüyasına girmek için kullanılır. Sert etkili esmalarla birleştirildiği takdirde istenen kimsenin evinde poltergeist olaylarına, kâbuslara ve uykuda korkmalara sebep olur.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 33. EL HALİM
 • Ebced Değeri : 88
 • Yıldızı : Satürn
 • Anlamı : Affı ve bilimi sınırsız olan.
 • Yorumu : Fazla yaramaz çocukları sakinleştirmekte kullanılır.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 34. EL AZİM
 • Ebced Değeri : 1020
 • Yıldızı : Güneş
 • Anlamı : Büyüklüğü sınırsız olan.
 • Yorumu : Kişinin sabrını yükseltmek ve İşinde terfii etmesi.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 35. EL GAFUR
 • Ebced Değeri : 1286
 • Yıldızı : Güneş
 • Anlamı : Suç ve günahları unutturup, bağışlayan.
 • Yorumu : Gaffar ismi ile aynidir. Sakinlik kazanmak ve karşılaşılan insanları rahatlatmak için kullanılır.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 36. EŞ ŞEKÜR
 • Ebced Değeri : 526
 • Yıldızı : Güneş
 • Anlamı : Hoşnutluğu için yapılanların mükafatını veren.
 • Yorumu : Rızık ve şans. Samed ismiyle ayni.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 37. EL ALİ
 • Ebced Değeri :110
 • Yıldızı : Güneş
 • Anlamı : Yüceliği ve Bilimi sonsuz olan.
 • Yorumu : Kişiyi yüceltmek ve özellikle iş alanında belli sınıflara yükseltmek için kullanılır. Bu esma sert esmalar ve aksi niyetle kullanılırsa etkisi tam olarak tersine döner.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 38. EL KEBİR
 • Ebced Değeri : 232
 • Yıldızı : Jüpiter
 • Anlamı : Büyüklüğü kendisinden başkasınca bilinmeyen.
 • Yorumu : Saygı ve itibar kazanmak.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 39. EL HAFIZ
 • Ebced Değeri : 998
 • Yıldızı : Satürn
 • Anlamı : Her şeyi saklayan. Kaza ve beladan koruyan.
 • Yorumu : Koruma ve korunma.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 40. EL MUKİT
 • Ebced Değeri : 550
 • Yıldızı : Güneş
 • Anlamı : Rızıkları verip, ulaştıran.
 • Yorumu : Rızık ve kişiyi zenginleştirmek.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 41. EL HASİB
 • Ebced Değeri : 80
 • Yıldızı : Venüs
 • Anlamı : Her şeyin hesabını tutan.
 • Yorumu : Parayla ilgili işlerde kullanılır. Paranın çoğalması ve belli bir düzeye gelmesi.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 42. EL CELİL
 • Ebced Değeri : 73
 • Yıldızı : Güneş
 • Anlamı : Şanı, azameti, ululuğu büyük olan.
 • Yorumu : Güçlü olmak. İnsanlar üzerinde etki sağlamak.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 43. EL KERİM
 • Ebced Değeri : 270
 • Yıldızı : Venüs
 • Anlamı : Keremi sınırsız derecede bol olan.
 • Yorumu : Para için kullanılır fakat bu esmayı kişi ancak kendisi için kullanabilir. Başka birisi adına çalışılamaz.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 44. ER RAKİB
 • Ebced Değeri : 312
 • Yıldızı : Venüs
 • Anlamı : Her şeyin üzerinde gözcü olan ve her şeyi murakabesi altında tutan.
 • Yorumu : Koruma, korunma. Hafızayı güçlendirmek. Manyetik güç kazanmak. Mistik anlayışı arttırabilmek. Başka esmalarla birleştirildiği takdirde sevgi ve cinsel baştan çıkartma işlemlerinde kullanılabilir.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 45. EL MÜCİB
 • Ebced Değeri : 55
 • Yıldızı : Jüpiter
 • Anlamı : İstekleri veren.
 • Yorumu : Sevgi ve beğeni kazanma işlemlerinde kullanılır fakat fazla etkili değildir.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 46. EL VASİ
 • Ebced Değeri : 137
 • Yıldızı : Ay
 • Anlamı : Asla darlığa düşmeyen ve çok hoşgörülü olan.
 • Yorumu : Sağlık. Rızık. Ahlaki değerlerde güçlenme. Bolluk. Bu esma kullanan kişiye iyimserlik ve aşırı güven verdiği için aldatıcı olabilir. Eğer kötü amaçlarla, dağıtıcı olarak kullanılırsa darmadağın eder. Bunu, hedef kimseye aşırı güven duyguları vererek yapar.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 47. EL HAKİM
 • Ebced Değeri : 78
 • Yıldızı : Venüs
 • Anlamı : Emir ve işleri hikmetli olan.
 • Yorumu : İnsanı yönetici konumlara getirir. Bir insanı çevreden ya da bir yerden defetmek için de kullanılır. Bir insana hâkim olmayı da sağlar.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 48. EL VEDUD
 • Ebced Değeri : 20
 • Yıldızı : Ay
 • Anlamı : Sevilip, dostluğu kazanılmaya en fazla layık olan.
 • Yorumu : Barıştırma. Aşk. Sevgi. Cinsel baştan çıkartmalar.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 49. EL MECİD
 • Ebced Değeri : 57
 • Yıldızı : Venüs
 • Anlamı : Şanı, şerefi, parlaklığı yüce olan.
 • Yorumu : Rızık sağlamak. Otorite ve iktidar kazanmak.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 50. EL BAİS
 • Ebced Değeri : 573
 • Yıldızı : Güneş
 • Anlamı : Sebep olan. Ölüleri dirilten.
 • Yorumu : Alacağını kurtarmak.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 51. EŞ ŞEHİD
 • Ebced Değeri : 319
 • Yıldızı : Jüpiter
 • Anlamı : Her zamanda ve her mekanda hazır bulunan.
 • Yorumu : İtibar kazanmak. Medyumluğu geliştirmek.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 52. EL HAKK
 • Ebced Değeri : 108
 • Yıldızı : Güneş
 • Anlamı : Varlığı değişmeden duran.
 • Yorumu : Yalandan korunma.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 53. EL VEKİL
 • Ebced Değeri : 66
 • Yıldızı : Venüs
 • Anlamı : Kendisini vekil kılanların bütün işlerini yapan.
 • Yorumu : İşini başkasına yaptırmak. Birisini kendine temsilci kılmak.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 54. EL KAVİ
 • Ebced Değeri : 116
 • Yıldızı : Mars
 • Anlamı : Yenilmeyen. Güçlü olan.
 • Yorumu : Vücut direnci sağlar. Diğer esmalar için güçlendiricidir.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 55. EL METİN
 • Ebced Değeri : 500
 • Yıldızı : Venüs
 • Anlamı : Çok sağlam olan.
 • Yorumu : Şifa ve dayanıklılık.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 56. EL VELİ
 • Ebced Değeri : 46
 • Yıldızı : Satürn
 • Anlamı : Şefkat ve iyilik gösteren.
 • Yorumu : Hikmet sahibi olmak. Şifa ve şifacılık.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 57. EL HAMİD
 • Ebced Değeri : 66
 • Yıldızı : Jüpiter.
 • Anlamı : Tek övülüp, hamd edilecek olan.
 • Yorumu : Kişiyi yüceltmek. Şifa. Sosyal seviyede, meslekte ve Astral katlarda yükselmek.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 58. EL MUHSİ
 • Ebced Değeri : 148
 • Yıldızı : Güneş
 • Anlamı : Her şeyin sayısını bilen.
 • Yorumu : Zekâ kazanmak.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 59. EL MÜBDİ
 • Ebced Değeri : 57
 • Yıldızı : Jüpiter
 • Anlamı : Her şeyi ilk başta, örneksiz olarak yaratan.
 • Yorumu : Başarı kazanmak.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 60. EL MUİD
 • Ebced Değeri : 124
 • Yıldızı : Satürn
 • Anlamı : Yok ettikten sonra tekrar dirilten.
 • Yorumu : Kişinin mevkii ve üstünlük kazanması.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 61. EL MUHYİ
 • Ebced Değeri : 68
 • Yıldızı : Venüs
 • Anlamı : Dirilten. Can veren.
 • Yorumu : Şifa ve Şifacılık.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 62. EL MÜMİT
 • Ebced Değeri : 490
 • Yıldızı : Mars
 • Anlamı : Öldüren, mahveden. Ölümü meydana getiren.
 • Yorumu : Kahır. Ölüm. Kahhar ile birleştirildiği takdirde çok etkili olur.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 63. EL HAYY
 • Ebced Değeri : 18
 • Yıldızı : Güneş
 • Anlamı : Diriliği sınırsız olup, her şeye hayat veren.
 • Yorumu : Fiziksel güçlenme ve hedef alınan kimseyi geliştirmek.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 64. EL KAYYUM
 • Ebced Değeri : 150
 • Yıldızı : Jüpiter
 • Anlamı : Varlığıyla evreni ayakta tutan.
 • Yorumu : Medyumluğun geliştirilmesi. Cin ve ruh musallatlarının tedavisi. Beğeni ve saygınlık kazanmak.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 65. EL VACİD
 • Ebced Değeri : 14
 • Yıldızı : Satürn
 • Anlamı : İstediğini, istediği anda bulan.
 • Yorumu : Kişinin, başka birisinin kendisini terk etmesine engel olması.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 66. EL MACİD
 • Ebced Değeri : 48
 • Yıldızı : Venüs
 • Anlamı : Parlaklığı büyük, cömertliği sonsuz olan.
 • Yorumu : Yükselme ve işlerin iyiye gitmesi.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 67. EL VAHİD
 • Ebced Değeri : 63
 • Yıldızı : Mars
 • Anlamı : Tek olan. Benzeri ve ortağı olmayan.
 • Yorumu : Rızık, saygınlık ve iktidar kazanmak.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 68. ES SAMED
 • Ebced Değeri : 134
 • Yıldızı : Jüpiter
 • Anlamı : İstekleri veren. Izdırapları gideren.
 • Yorumu : Şans açılması. Rızık. İstenilen şeyleri elde etmek için başka esmalarla birleştirilerek kullanılır.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 69. EL KADİR
 • Ebced Değeri : 305
 • Yıldızı : Güneş
 • Anlamı : Her istediğini yapabilen.
 • Yorumu : Güç ve kuvvet kazanmak. Düşmandan korunmak. Bilim ve sanatta başarı.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 70. EL MUKTEDİR
 • Ebced Değeri : 744
 • Yıldızı : Güneş
 • Anlamı : Her varlığı kendi gücü altında tutan.
 • Yorumu : Başarı. Şifa. Kişinin, eşini kendisine bağlaması. Kahhar ile birleştirilerek kahır işlerinde güçlü olur.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 71. EL MUKADDİM
 • Ebced Değeri : 184
 • Yıldızı : Satürn
 • Anlamı : İstediğini öne alan. İleriye geçiren.
 • Yorumu : İstenen bir kimseyi istenen yere getirmek, fakat başka esmalarla birleştirilmesi gereklidir.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 72. EL MÜAHHİR
 • Ebced Değeri : 847
 • Yıldızı : Satürn
 • Anlamı : Geri bırakan. Geciktiren.
 • Yorumu : Ayırıcı ve dağıtıcı güçtür. Diğer sert etkili bir esma ile çok güçlü olur. Kişileri, aşırı şeyler yaptırıp, dağıtarak ayırır. Veya birleştirilen esmaya göre kötülük ve büyük belalar çıkartarak ayırır. Bu esma ayrıca, birilerinin, bir yerden çıkmalarını da sağlar.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 73. EL EVVEL
 • Ebced Değeri : 37
 • Yıldızı : Güneş
 • Anlamı : Her şeyin evveli.
 • Yorumu : Bazı duaların gerçekleşmesinde ya da yapılan operasyonların hedefe ulaşmasında hızlandırıcıdır.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 74. EL AHİR
 • Ebced Değeri : 801
 • Yıldızı : Mars
 • Anlamı : Sonsuz.
 • Yorumu : Düşmandan kurtuluş için kullanılır fakat birden bire olan bir kurtuluş sağlamaz. Biraz uğraşarak kurtulma verir. Kırmızı zemin üzerine gümüş yaldız kalemle ya da beyaz zemine kırmızı kalemle çalışılmalıdır.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 75. EZ ZAHİR
 • Ebced Değeri : 1106
 • Yıldızı : Satürn
 • Anlamı : Her yerde görülen ve her yere tecelli eden.
 • Yorumu : Sezgi. Zafer kazanmak. İstihare, yani istenen bir şeyin rüyada cevabını görmek.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 76. EL BATIN
 • Ebced Değeri : 62
 • Yıldızı : Ay
 • Anlamı : Gizli, görünmez olan.
 • Yorumu : Bir olayın gizli kalmasına yarar ve başkaları tarafından öğrenilmesini önler.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 77. EL VALİ
 • Ebced Değeri : 47
 • Yıldızı : Güneş
 • Anlamı : Evreni tek başına idare eden.
 • Yorumu : Güç arttırmak. Güçlenmek. İşinde terfii etmek.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 78. EL MÜTEALİ
 • Ebced Değeri : 551
 • Yıldızı : Satürn
 • Anlamı : Her şeyden üstün ve münezzeh olan.
 • Yorumu : Zafer kazanmak.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 79. EL BERR
 • Ebced Değeri : 202
 • Yıldızı : Venüs
 • Anlamı : İyilik ve ihsanı sınırsız olan. Hoşgörülü olan.
 • Yorumu : Ahlak temizliği ve korunma.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 80. ET TEVVAB
 • Ebced Değeri : 409
 • Yıldızı : Jüpiter
 • Anlamı : Tövbeleri kabul eden.
 • Yorumu : Ahlak ve rızık kazanmak.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 81. EL MÜNTEKİM
 • Ebced Değeri : 630
 • Yıldızı : Mars
 • Anlamı : Ceza veren. Acizlerin intikamını alan.
 • Yorumu : Bu esma niyete göre hem kahır hem de şifa işlerinde kullanılır.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 82. EL AFÜVV
 • Ebced Değeri : 165
 • Yıldızı : Güneş
 • Anlamı : Suçları affeden.
 • Yorumu : Kişiyi çevre baskısından kurtarır. Mesela aile ya da kadınları koca baskısından kurtarmak için kullanılır. Bir anlamda, saptırıcı olarak da kullanmak mümkündür.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 83. ER RAUF
 • Ebced Değeri : 387
 • Yıldızı : Satürn
 • Anlamı : Acıyan. Şefkat ve merhamet eden.
 • Yorumu : Aşk. Cinsel baştan çıkartmalar.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 84.  MALİK EL MÜLK
 • Ebced Değeri : 212
 • Yıldızı : Merkür
 • Anlamı : Mülkün ebedi sahibi.
 • Yorumu : Mülk edinmek.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 85. ZÜL CELALİ VEL İKRAM
 • Ebced Değeri : 1100
 • Yıldızı : Güneş
 • Anlamı : Büyüklük ve kerem sahibi.
 • Yorumu : Aşk. Sevgi. Saygınlık ve hayranlık kazanmak. Kahır ve hemen hemen her şey.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 86. EL MUKSİT
 • Ebced Değeri : 209
 • Yıldızı : Jüpiter
 • Anlamı : Her şeyi uyumlu ve yerinde yapan.
 • Yorumu : Rızık ve kişiyi zenginleştirmek.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 87. EL CAMİ
 • Ebced Değeri : 114
 • Yıldızı : Jüpiter
 • Anlamı : İstediğini, istediği an ve yerde toplayan.
 • Yorumu : Bir araya toplamak birçok şeyde olur. Klasik yorumlarda görülen, çalınmış şeylerin geri getirilmesinde pek etkili değildir. Bu esmanın kullanım niyetine göre, istenen iş için uygun bir esma ile birleştirilmesi gerekir.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 88. EL GANİ
 • Ebced Değeri : 1060
 • Yıldızı : Güneş
 • Anlamı : Zenginliği sınırsız olan.
 • Yorumu : Rızkı çoğaltan. Toprak ve hasat bereketi.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 89. EL MUĞNİ
 • Ebced Değeri : 1005
 • Yıldızı : Venüs
 • Anlamı : İstediğini, istediği kadar zengin eden.
 • Yorumu : Rızık ve parayı bereketlendirmek.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 90. EL MANİ
 • Ebced Değeri : 161
 • Yıldızı : Satürn
 • Anlamı : Engel olan.
 • Yorumu : Engel olmak. Korunma. Düşmandan kurtuluş. İstenen,daha doğrusu, istenmeyen işe uygun bir esma ile birleştirilmelidir. Mesela iki kimsenin birleşmesini engellemek için Ya Maniül Cami, şeklinde kullanılır.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 91. ED DARR
 • Ebced Değeri : 1001
 • Yıldızı : Mars
 • Anlamı : Keder ve sıkıntı verici şeyler yaratan.
 • Yorumu :Kahır. Sıkıntı vermek. İstenen kimseye kâbus göstermek.Başka esmalarla birleştirilerek ölüm.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 92. EN NAFİ
 • Ebced Değeri : 201
 • Yıldızı : Satürn
 • Anlamı : Olumlu ve fayda sağlayıcı şeyler yaratan.
 • Yorumu : İş konularında yükseltici olarak kullanılır.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 93. EN NUR
 • Ebced Değeri : 256
 • Yıldızı : Jüpiter
 • Anlamı : Evreni, varlığıyla aydınlatan. Akıl ve idrak veren.
 • Yorumu : Kişiyi yüceltir ve arıtır.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 94. EL HADİ
 • Ebced Değeri : 20
 • Yıldızı : Güneş
 • Anlamı : Yön veren.
 • Yorumu : Barıştırma. Terfi. İstenen kimseyi yönlendirmek.Olumlu ya da olumsuz kullanılır.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 95. EL BEDİ
 • Ebced Değeri : 86
 • Yıldızı : Jüpiter
 • Anlamı : Âlemleri yoktan yaratan.
 • Yorumu : İşinde terfii etmek fakat yüceltici değildir. Ufak konularda kullanılır.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 96. EL BAKİ
 • Ebced Değeri : 113
 • Yıldızı : Güneş
 • Anlamı : Sonsuz olan. Devam edecek olan.
 • Yorumu : Sağlık kazanmak. Dileklerin yerine gelip, sürekli olmaları.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 97. EL VARİS
 • Ebced Değeri : 707
 • Yıldızı : Venüs
 • Anlamı : Her şeyin sahibi.
 • Yorumu : Kendine ait olanı almak.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 98. ER REŞİD
 • Ebced Değeri : 514
 • Yıldızı : Güneş
 • Anlamı : Bütün işleri kendi takdirine göre yürütüp, sona ulaştıran.
 • Yorumu : Ahlak güzelliği.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
 • 99. ES SABUR
 • Ebced Değeri : 298
 • Yıldızı : Güneş
 • Anlamı : Sınırsız sabrı olan.
 • Yorumu : Sabır ve sabırdan gelen başarı.
 • Kapsamlı bilgilendirmeyi incelemek için tıklayın.
error: emeğe saygı lütfen !!