El – Kebir

kebir

Bu adın çokça anılma, bir işte başarılı ve yönetici olmak isteyenlere büyük yarar sağlar.

Hizmet meleğinin adı (Efyail) dir. Emrinde 4 büyük melek vardır ki, bu meleklerin her biri 232 meleğe, ve bu meleklerin her biri de yine 232 şer meleğe emir ve komuta vermektedir.

Bu meleklerin ödevleri kulların üzerinde bulunan perdeleri kaldırarak, onlara ilahi güzelliği göstermeye çalışmaktır.

Bu adı süresiz anan bir kimseye bu adın hizmet meleği inerek, onun dileği ne ise yerine getirir.

Duanın okunuşu:

“Ya Kebir! Ente-llezi azharte kibriyaeke fi kulubi ehli-ttevhid, ve başatta celailü niamike fi ukuli ehli-ttecrid, ve-ttefrid. Bike zahara küllü celalin fil ekvani, ve ileyke racia nihayetü küllü insanin, Es’elüke Allahümme’ bi İlmikel muhitu fi halkıke ve bu kudretike-nnafizetü fi berrike ve bahrike en tec’alni kebiren bil ilmi vel irfani bi esrari vahdetike fi cemiil ezmeni, verzukni fe-than camian venuran lamian ve sem’an samian hatta la esmaü illa minke vela ekulü illa anke, vela eskünü illa ileyke, fe entel mevcudü bu külli mekanin, vel ma’budu bi külli lisanin fi külli mekanin ve zemanin…”

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

El – Kuddüs

El – Kahhar

El – Kaviyy

El – Kabid

error: emeğe saygı lütfen !!