El – Mu’izz

muizz

EL-MUİZZ: İstediğine izzet ve şeref verip yüceltip yükselten, ağırlayan, onurlandıran…

“Deki: ey mülkün sahibi Allah’ım! Dilediğine mülk verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın, ve dilediğini azîz edersin, dilediğini zelil edersin, hayır yalnız senin elindedir, muhakkak ki sen her şeye kadirsin.”(ÂI-i İmran, 3:26)

Bütün izzet ve şerefler Allah’a aittir. Nerede, ne kadar varsa yine onundur. Şeref ve onur veren de yalnız O’dur. O’nun yanında aranması, ondan istenmesi gerekir. O’ndan değil de başkalarından isteyenler ve başka şeylerde şeref ve onur arayanlar, aradıklarını bulamazlar ve kaybederler: “Öyle kişiler ki onlar, müminleri bırakıp da küfre sapanları dostlar ediniyorlar. Onların yanında onur ve yücelik mi arıyorlar? Onur ve yüceliğin tümü Allah’mdır.”(Nisa, 4:139)

“Ona “Allah’tan kork!” denildiği zaman, gururu onu daha da günaha sürükler. Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. O ne kötü yataktır!” (Bakara, 2:206)

Evet, öyle insanlar vardır ki, Allah’ı tanımaz, bilmez, sadece Allah’ın olan ve ona ait olan özel hâzinesine varıp dayanır, mahremiyetine tecavüz eder. Ona özel bir şey olan şeref ve onur gibi kıymetli şeyleri başka yerlerde ve başka şeylerde arar. Oysa el açıp yalvardığı şeyler, kapısında beklediği kimseler, sadece kendisini küçültmeye, alçaltmaya yarar da şeref ve onur sahibi olmaya değil. Onur ve izzet, şeref ve gurur sadece Allah’a kul olmaktadır. Makamda mevkide, parada pulda değil, şan şöhret gibi geçici ve aldatıcı şeylerde de değildir. Allah’a kul olan şereflenir, onurlanır. Yüzünü yere koyup nefsinin gururunu kıran, onun esaretinden kurtulur ve hürriyete kavuşur; böylece de gerçek şeref onura kavuşmuş olur.

Bu adın içinde de Hak Tealanın en azametli adından iki harf bulunmaktadır.

Bu adların mana ve sırlarını anlayıp, ellerinde bulunduranlar, diğer adlardaki ruhaniyeti bunlarla kıyaslayarak, anlamış ve kavramış olurlar. Böylelikle de o adlardan gerekli faydaları görme imkanına kavuşurlar.

Bu adın da Azametli bir meleği vardır. Ve emrinde, her büyük melekte olduğu gibi, dört büyük komutan meleği bulunmaktadır. Bu dört melekten her biri de 117 melek hizmet görmekte ayrıca bu 117 melek de emirlerinde bulunan 117 biner meleke komuta etmektedir.

Bu adın meleğini davet etmek isteyen bir kimse gerekil şartları yerine getirip (el Müiz) adını çokça anarsa, isteği yerine gelmiş ve gelen melek vasıtası ile de dileklerine kavuşmuş olur. Bu adın meleği Hz. Metyail dir.

Duanın Okunuşu:

“Ya Muiz ! Ente-llezi azzeste evliyalüke ve hammelte enbiyaüke ihtimali belaüke ve mekamatüke ve kama’tel eşyae bi sultani kuvvetüke ve istilaüke, Es’elüke bi izzikel meniüel hatirü ve bi cudikel azimli kadiri ve bi hakkıke ala halkıke minel celili vel hakıri, en tac aleni azizen beynel halaiki, bil istiğnae anhüm vel iftikare ileyke, Allahume ! İc’alni azizen ala bbil hakkı bi-ssebati ve-şşühudi li eküne ledeyke ve absıt izzeti fi kulubi ehlül iman ili enalü min re’fetike inde zuhurül hücceti vel burhan.Ya Hannan ya Mennan, Ya Rabbel Alemin…”

Yoksulluk, güçsüzlük gibi insanları alçaltıcı bir durumda olan bir kimse için, bu adı anmak bir kurtuluştur. Böyle durumdaki kimseler bu adi çokça anarlarsa, güçsüzlükleri güçlülüğe döner. Ayrıca insanlar arasında vakarlı, heybetli görünüşleri ile herkesin sevgi ve saygısını kazanırlar. Kalplerinden kendilerinden gizlenen ilham da yeniden geri gelir. Ve güçlenmelerine yardım eder, Bu adın dörtlü vıfkını temiz bir kâğıda yazıp, üzerinde taşıyan kimseler bütün zilletlerinden kurtulurlar.

Bu adın sayı kıymeti 117’dir. Çiftin çifti olup bir tek eksiktir. Parçaları, kavramlı harflerden birini 10 rakamını gösterir. Bu da kavram kuvvetinin uzunluğunu işaret eder. Bir velayete ehliyet kazanıp da, kurtarıcı olan melike sahip olan kimseler bu işin üstesinden gelebilir. Harflerinin adı 388’dir. Bu Hak Teâla’nın iki yüce adı olan (İlahı Rab) adlarının işaretidir.

EL-MUİZZ: Bu mübarek ismin zikri (117) ,adettir. Zikir saati Güneş, günü Pazaradır. Pazar güneş saati ise sabah erken ve ikindi sonrasıdır; bu saatlerde okunabilir.

1. Bu ismin gölgesine sığınıp gerektiği miktarda, gün ve saatinde okuyan kimse, ebedî mutluluğa kavuşur. Açık veya gizli, iç veya dış, bilinen veya bilinmeyen, görünen veya görünmeyen bütün işlerinde yüceliklere erişir. Bir daha geriye düşmez. Adı sonsuza kadar hayırla anılır.

2. Nakledildiğine göre, Hacı Bayram Velî’nin, (43) yıl bu ismin zikrine devam ettiği söylenmektedir. Ayrıca herhangi bir saat gözetmeden okuduğu da nakledilmektedir. Allah dostları, yıldızların seyrini beklemez, istedikleri zaman zikre devam ederler. Buhur, saat, miktar ancak avama göredir.

3. Cuma ve Pazartesi geceleri, akşam namazından sonra 140 kere okuyan heybet ve hürmet sahibi olur. Korku ve saygısı sadece Allah’a karşı olur, başka şeylerden korkmaz.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

El – Müntekim

El – Mu’id

El – Mümit

El – Muğni

error: emeğe saygı lütfen !!