El – Evvel

evvel

EL-EVVEL:Bütün eşyadan önce var olan demektir. Al­lah ezeli ve ebedidir.

Allah’ın başlangıcı olmadığı gibi sonu da yoktur. “Şu zaman kadar vardı ama bundan sonra yoktu veya şu za­mandan sonra olmayacak” gibi şeyler Allah için söylene­mez. Allah hep vardı ve ondan önce bir şey olmadığı gibi, ondan sonra da başka bir şey yoktur, olmayacaktır. Özel­likle son cümlemizi kıyamet koptuktan sonra yüce Allah kasten yapacak ve her varlığın canını alacak en son Azrail (a.s)’in de canını alıp bütün ruhlara hitap ederek hüküm­ranlığını ilan edecektir. Bunu özellikle inkarcılara göster­mek için”bugün hükümranlık kime aittir”diye,”bugün tek hükümranlık, her şeye gücü yeten Allah’a aittir” diye ezici cümlelerle dile getirecektir.

“O, Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Batındır. O, her şeyi bilendir.” (Hadid, 57: 3)

Bu adın harflerinden yaradılmış olan hizmet meleğinin adı Hz. Derdyail’dir. Emrinde 4 komutan melek, onların emirlerinde de ayrı ayrı 37’şer melek vardır. Bu melekler de teker teker 37şer dizilerden meydana gelen 37şer diye komuta ederler.

Bu adı devamlı anan kimseye bu hizmet meleği iner ve dileğini yerine getirir.

Duanın okunuşu:

“Ya Evvelü! Ente-llezi zaharet bikel evailü ve ente-llezi seba-ka vücudike küllül kabailü, ve ente-llezi enzelte elmevahibe fil ebâkiri vel asaili ve ente-sabiku-llezi ma kane maake gayrüke vela inkidae li cudike ve bekaike ve entel kahirü fevke halkıke vel kadirü aleyhim bi hakkıke vel alimül müdebbirü li ahvalihim vel mütasarrifü fi ef alihim ve ekvalihim lekel izzü vel ceberutü vel bakaü ve bi fazlike a’yanül, melikü vel melekut. Es’elüke bi sırri evvelüyyütüke fil halkı en terzukani-ssabikatü fil hayrati ve vücudül bakıyatü-ssalihât.”

Bu ad, insanların ideallerine ulaşmalarına için bir kılavuzdur. Bunun için bir kirpsenin bir maksadı ve varmak istediği bir he­defi varsa, bu yüce adı çokça anmalıdır.

Bu adı sürekli anan bir kimse, Allah’dan dilediği şeylere kavuşur. Bu adın sayıca kıymeti lafzi olarak 43’dür. Rahmani kıymedi de 37dir. Bu 43 sayısı ilk sayıdır. Yani mana olarak yetişmek değil, uzaklaşıp ayrılmaktır. 37 sayısı ise ilah adının işaretidir. Harflerinin adı Hak Teala’nın Alim adına işarettir.

Bu adın vıfkı aşağıda görülmektedir.

evvel_vefk

EL-EVVEL isminin zikri (37) adettir. Zikir saati Gü­neş; zikir günü Pazar’dır. Büyük Ebcede göre hesaplanıp (37×37=1359) olarak okunması da tavsiye edilmektedir.

1 – EL-EVVEL ismini her gün veya her namazdan sonra (37) kere zikreden kimse, Cenab-ı Hak tarafından bütün is­tek ve ihtiyaçlarına kavuşturulur, duası kabul edilir.

2 – Esaslarına uygun olarak zikreden kimsenin giriştiği her iş başarıya ulaşır; hiçbir teşebbüsünden zarar görmez. Maddî ve manevî birçok faydalar sağlar.

3 – Bu ismi sürekli okuyan bir öğrenci, daima sınıfının birincisi olur. Memur okusa mesleğinin en üstünlerinden olur.

4 – Misafir olan kimse Cuma günleri okumaya devam etse, sağ salim eş ve dostlarına, akraba ve ailesine kavuşur.

5 – Evladı olmayan kimse dört Cuma üst üste “YÂ EV­VEL” diye samimiyetle zikretse, Allah yanında duası kabul olur ve eğer tıbbi bir engel yoksa, Allah’ın izni ve kudretiy­le çocuk sahibi olur.

error: emeğe saygı lütfen !!