El – Mute’ali

muteali

EL-MÜTEÂLÎ: Mahlûkâtın sıfatlarından uzak olan, bu sıfatların biriyle muttasıf olmaktan yüce ve âlî olan. Her türlü benzetme ve tasavvurdan uzak ve üstün olan; her türlü eksilikten ve kusurdan da münezzeh, pak ve temiz olan.

“O, gaybı da görülen âlemi de bilendir, çok büyük­tür, çok yücedir.”(Ra’d, 13:9).

Evet, Allah her türlü eksiklik ve noksanlıktan, her türlü hata ve kusurdan yücedir. Melekler de Onu böyle tenzih ve teşbih etmişlerdi:

“Melekler, “Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgi­miz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin”dediler.”(Bakara, 2:32)

“Bir de cinleri Allah’a birtakım ortaklar yaptılar. Oysa onları O yarattı. Bilgisizce Allah’a oğullar ve kız­lar da uydurdular. O, onların niteledikleri şeylerden uzaktır, yücedir.”(En’âm,6.100)

Burhanı yüksek olan bu ulu ad, zorlukları kolayca açan bir anahtardır. Bu sebeple, bir resmi makamda veya mahkemede bir işi olan kimseler bu yerlere girerken, bu adı çokça anarlarsa işleri kolaylıkla görülür. Ve iyi bir sonuç elde ederler. Bu yüzden bu ad, çoğunlukla hasımlar arasında ve mahkemelerde geçerlidir.

Bu adı Zühal yıldızının göründüğü şerefli bir vakitte kurşun bir levhaya yazan ve yazarken de bu adın sayı kıymeti kadar da anan bir kimse, bunu yanında taşıdığı müddetçe işi ne kadar zor, ve hasmi de ne kadar nüfüzlu ve kuvvetli bulunursa bulun­sun, Allahın izniyle işleri kolayca görülür ve oradan büyük bir sevinçle ayrılır.

Bu adı çoca anmaya devam eden kimseler, yapılamayacak kadar zor olan işlerini kolayca yoluna koymuş olurlar. Her zorlu iş bu kimselere çok kolay boyun eğmiş olur. Bu adın sayıca kıymeti 541 dir. Parçaları 41 eksik tek bir sayıdır. Ve alfabenin iki şerefli harfi olan (Ha-Mim) harflerini işaret eder. Bu iki harf, mertebelerin bağlantısından kendilerini temamiyle kurt­armışlardır. Ve ayni zamanda dörtkenli bir sayıyı ifade ederler ki, bu da tam sayının ilk sayı ile çarpımından hasıl olmuştur. Ve Allahın adları olan (Mükerrem-Reşid) adlarına işarettir.

Bu adın vıfkı aşağıdadır.

muteal_vefk

EL-MÜTEÂLÎ ismin zikri (551) adettir. Zikrin saati Zu­hal; zikir günü Cumartesi’dir. Sabah erken ve akşamdan sonra ve ikindi sonrası okunabilir. Gece okumalarında ise akşamdan sonra ve gece yarısı.

1. EL-MÜTEÂLÎ isminin zikrin de büyük veliler adetlere itibar etmemişler, bu mübarek ismi çokça zikretmişlerdir.

2. Her gün (551) kere zikrine devam edenler, günah işlemekten ve dinin hoş görmediği şeylerden kurtulur. Çünkü bu mübarek ismin zikri talibi kısa sürede yüce makamlara eriştirir.

Yine bu miktar okumaya devam eden kişi devletle işi olursa kolayca gördürür. Her yerde ilgi, itibar görür; sevilir sayılır.

3. Her gün (600) defa “YA MÜTEÂLİ” ismini zikreden­ler, her tülü bela ve afetten korunur. Allah’ın izni ve kere­miyle maksadına ulaşır.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

El – Muahhir

El – Metin

El – Macid

El – Muğni

error: emeğe saygı lütfen !!