El – Muksit

muksit

EL-MUKSİT: Hükmünde âdil ve insaflı olan; bütün hü­küm ve işleri denk ve birbirine uygun olan…

Allah (c.c), hiçbir kimsenin zorlaması mümkün olmadı­ğı ve hiçbir kimseye de hiçbir şekilde hesap verici olmadı­ğı halde, kendisi âdil, insaflı ve itidalli olduğu için aynı za­manda kullarının öyle olmasını ister ve sever. Çünkü Allah bize yol gösteriyor. Gönderdiği yüzlerce peygamber ve binlerce ayette emrettiği şeyler bunlardır. Bunlar da hem kişinin ahlaken güzel olmasını hem de toplumun huzurlu ve mutlu olmasını ister ve bu şekilde yaşamamızı da sever.

Bu nedenle her bir isimin bir tecellisine zemin hazırla­yıp kendisinin bu şekilde de bilinmesini istemiştir. Mesela “Adi” ismi, yeryüzünde adaleti sağlayan hukuk ve adalet sistemini ortaya çıkardığı gibi, “Muksit” ismi de düzgün iş yapmayı ve buna bağlı bilim ve sanat dallarını, hüküm ve­rirken adil olmayı, soğuk kanlı olmayı, iktisat ilmini ve orta yolu bulma bilinci gibi huşuları ortaya çıkarmıştır. “Alim” ismi, ilim ve bilimi, “Şâfi” ismi tıbbı ve ona bağlı ilimleri ortaya çıkarmıştır… Sani ve Musavvir gibi isimleri de sa­natkarlığı ve yapıcılığı, güzellik ve estetik ilimlerini ortaya çıkardığı gibi, kainattaki her bir ilim ve bilim, her bir sanat ve marifet ve idare ve siyaset de gene onun isimlerinin bi­rer tecellisi ve yansımasıdır…

Kur’an-ı Kerim’de “Kist” ve “Muksit” değişik anlamlara geliyor. Ama en ağırlıklı olarak adalet ve hükümde doğru­luk anlamlarına geliyor ve kullanılıyor.

“Allah, melekler ve ilim sahipleri, ondan başka ilâh olmadığına adaletle şâhitlik ettiler. O’ndan başka ilâh yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.”(ÂI-i İmran,3:18)

“Hep yalana kulak verir, durmadan haram yerler. Sana gelirlerse, ister aralarında hüküm ver, ister onlar­dan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Ve eğer hüküm verirsen, aralarında adaletle hükmet. Allah âdil olanları sever.”(Maide, 5:42)

Bu yüce adın içinde de Allah (c.c)in adının hafierinden biri vardır. Vekil ve hizmet meleğinin adı Hz. (Cehliyâil)dir. Bu ulu meleğin 4 yardımcı meleği bulunmaktadır. Bu yardımcı meleklerin her bîri (209) melek dizisinden oluşan (209) ar dizi meleğe komuta etmektedirler.

Bu adı devamlı olarak anan kimselere bu adın meleği inerek dileğini yerine getirir.

Bu adın duasının okunuşu:
“Yâ Muksıt! Entellezi adelte beynel beraya fi halkıhim zaten ve sıfat, ve entellezi vasala fazlüke ila külli mahlukın ve nale hazzahü bil kemali vel vekar, es’elüke en terzukanil adle fil akvâli vel efâl indel ârifine vel cühhali inneke entellahü! kebirül müteâl…”

Bu ad özellikle bakkal, manav, kumaş satan ticaret erbabı gibi, terazi metre ve benzeri ölçü aletleri ile satış yapan ticarethanelerin sahipleri ve çalışanları için çok önemlidir. Çünkü Cenabı Hak tartı ve ölçülerde eksik vererek, hile yapanları bağışlamadığı gibi, bu işlere dikkat edip hakça davrananların da yardımcısıdır. Bu bakımdan bu adı çokça anan kimselere Hak Teala bu tartı ve ölçü aletlerinin gizliliklerini ilham ederek, o kimselerin batını durumunu da etkiler. Onları tartı ve ölçülerde hile yapmak günahından korumuş olur. Bu adın sayı kıymeti 209’dur. Utarit yıldızının parlak ve şerefli bir saatinde bu adın vıfkını temiz bir kağıda yazarak, üzerinde taşıyan bir kimse Hak Teala tarafından korunmuş olur. Bu vıfkı özellikle sanatçı ve ölçü aletleri kullanan için yararlıdır.

Bu adın şerifli vıfkı aşağıda görüldüğü gibidir.

muksit_vefk

EL-MUKSİT isminin zikri (209) adettir. Zikrin saati Müşteri; zikir günü ise Perşembe’dir. Perşembe günü sa­bah erken güneş doğarken ve ikindi sonrası…

1. EL-MUKSİT ismini her gün (208) defa zikreden kim­se, ibadetlerde vesveseden kurtulur. Huzur ve huşu içinde ibadet yapar.

2. Bu ismi vird edinip de zikrine devam eden kimse, borçlu ise borcundan kurtulur. Borçlu üzerine okunursa borçtan kurtulmasını sağlar.

3. Haksız yere hapiste yatan kimse de bu ismin zikriyle meşgul olsa, Allah’ın izniyle kurtulur, adalet yerini bulur.

4. Huysuzluk ve haşarılık eden çocuklara Vefki yazılıp etrafına da (66) kere “Yâ Muksit Yâ Allah” yazıp üzerine de (209) defa okunduktan sonra çocuğun üzerine asılırsa ço­cuk, haşarılıktan ve huysuzluktan vazgeçer. Kötü davranış­larını bırakıp iyi, aklı başında ve dengeli hareket eden uslu bir çocuk olur.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

El – Mukit

El – Mümit

Malikül Mülk

El – Mukaddim

error: emeğe saygı lütfen !!