El – Hafid

hafid

EL-HÂFID: Zalimleri, zorbaları ve firavunları alçaltan, onları hor-hakir ve zelil eden, saltanatlarını devirip değer­siz kılan; indirip bindiren…

“O, alçaltıcıdır, yükselticidir.”(Vakıa, 56:3) Bu ayetin tam anlaşılması için şu ayetlerle birlikte okumak lazımdır:

“Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar parça parça da­ğılıp saçılmış toz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman, O, (kimini) yükseltir, (kimini) alçaltır.” (Vakıa, 56:3)

Cenab-ı Hak, zulümden hiç hoşlanmaz ve kendisi de zerre kadar kimseye, hiçbir mahlukla zulmetmez. Hatta mülkünde yaşayıp yiyip içtiği halde her gün inkar ve isyan eden şükürsüzlere, nankörlere bile zulmetmez. Kimseye hak etmediğini vermediği gibi, kimsenin hak ettiğini de vermemezlik etmez. Bu konuda ne din, ne dil, ne de ırk, renk, soy-sop ayrımı yapmaz. Bu yüzden ayrım yapanla­ra, zulmedenlere, haksızlık yapanlara karşı öfke duyar ve ona aklını başına alıp zulmünden vazgeçmesi için belli bir süre tanır. Baktı gördü olmaz, bir gün kıskıvrak yakalar ve gırtlağını sıkıp zulmettiği masumların gözleri önünde rezil ve zelil eder. Malını, mülkünü, kuvvet ve iktidarını ayaklar altına alıp yağmalatır, hor ve hakir kılar; zelil eder, alçaltır.

Allah (c.c)’nün rahmeti, merhameti ve sevgisi olduğu kadar, azabı, kini, nefreti ve gazabı da vardır. Sabrı sonsuz­dur ama hak etmeyenlere, zalim ve zorbalara, dayatma­cılara değil; merhameti sınırsızdır ama acımasızlara, ezip geçenlere, merhamet etmeyenlere değil; şefkati sonsuz­dur ama şefkat etmeyenlere, sevgisizlere değil; bu tür kimselere hemen olmasa bile bir gün mutlaka tokadını da indirir…

Bu adın manası, küçültücü, yok edici ve alçaltıcıdır. Bu adda çok büyük sınırlar saklıdır. Kendini çok büyük gören, yalnız kendini düşünen ve Allah’ın varlığını inkâr eden zalim bir kimseye bu adı anarak beddua edilirse, bu kimse layık olduğu cezayı hemen görmüş olur.

Bu adın özel hizmet meleğinin adı (Akyail) dir ve emrinde 4 komutan meleği vardır. Bu 4 meleğin her birinin komutası altında 1481 melek vardır. Bu 1481 melek de ayrı ayrı yine 1481 er meleğe emir vermektedirler.

Bu Hafid adını çokça anan kimselere, bu adın hizmet meleği olan (Akyail) gökten inerek, kendisini çağıran kimsenin isteği ne ise yerine getirir.

Çağrı, aşağıdaki dua ile yapılır:

Duanın okunuşu: “Ya Hafid ente-IIezi hafadta rütebi ehlil cühud fi-dderekat, ve ente Hezi tekma-ühüm bi kahrike ve sıfateke el müsellati ve entellezi tüaziz aleyhim lemma evcedtehüm bihi inde inkısmail hassanati ve sseyiati, Es’elüke bi sırril fi kulubil ebrari vel ah-yari ve bi nuril envari el münbasiti fil aktari. En tec’aleni hafızan li nefsi ve sırri fi makamil übudiyyeti mütehaşşian leke inde zuhuri-ttenezzülati bi sırri el rübubiyyeti vel hitabiyyeti vel insiyyeti ve erzükni hazfan vafiran minel Maarifil Ilahiyyeti, in-neke semlü-ddüai, kadirün ala ma teşaü ya rebbel alemin…”

Zalim, azgın ve merhametsiz kimselerden sakınmak, onların insanlara yapacakları kötülüklerden korunmak için, Allah’ın yüce adı olan Hafid adını gecenin zifiri karanlığında bu adın sayısının zalim kimsenin adının sayısı ile çarpımının vereceği sayı kadar anan bir kimse, o zalimin zulmünden korunacağı gibi, o zalimin de Allah’ın izniyle helak olduğun görür. Bu adın vıfkı aşağıdaki şekilde görülmektedir.

hafid_vefk

EL-HÂFID: Bu mübarek ismin zikri (1481) adettir. Zikir saati Güneş, günü Pazar’dır. Zikir saatinin Zühal olduğunu söyleyenler de vardır. O zaman günü Cumartesi olur.

  1. Düşman üzerine 1481 kere okunduğunda onu kah­retmez, fakat düşman, çeşitli hastalık ve sıkıntılardan başı­nı kaldıramaz. Namusu, ırzı ve malı heba olur.
  2. Bu ismin belirtilen miktarda zikri sırasında duygu­lanma ve kalpte sıcaklık meydana gelir gelmez ne dilense yerine gelir.

Üç gün bu ismi belirtilen miktarda zikredip dördüncü gün bir toplulukta 70 bin kere zikreden kimse hasmına galip gelir, savaşta ise zafer kazanır.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

El – Hafiz

El – Halık

El – Hamid

El – Hayy

error: emeğe saygı lütfen !!