Ez – Zahir

zahir

EZ-ZÂHİR: Her şeyin üstünde zâhir olan ve onların üs­tüne çıkan; varlığı apaçık görünen. Açık, aşikâr.. Her yerde eserleri ve sanatlarıyla, tasarrufu ve gücüyle, azamet ve Kibriya’sıyla tecelli eden, apaçık görünüp bilinen…

“O, Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Batındır. O, her şeyi bilendir. (Hadid, 57:3)

Bu adın hizmet meleği Hz. Ahyâil’dir. Emrinde 4 komutan melek vardır. Bu meleklerin her biri her sırada 1106 melek bulunan 1106 meleğe emir verirler.

El Zahir adının hizmet meleğini davet etmek isteyen bir kimse, önce riyazat şartlarını yerine getirmeli, sonra da bu adı çokça anmalı ve adın duasını da okumalıdır. O zaman melek iner ve davet edenin dileğini yerine getirir.

Duanın okunuşu:

“Ya Zahir! Ente-llezi azharte-zzavahirü ve a’lentel bevatinü ve ente a’lente minha ve bassattel mevcudat ve talemül meknünât ve cema’tel kainat li ihfai sirrikel masuni es’elüke bi bedii fitratike ve levamii re’fetike ve rahmetike en tecaleni za-hiran fi külli emrin ve ic’al liye min emrikel baliğu emren ve eyyidni bi kudretike ve ebriz liye min üsri yüsren inneke Raufün Rahimün…”

Bu ad gizlilikleri ifşa eden, açıklayan bir ad olmak dolayısıyla çok önemli bir tılsımdır. Bu bakımdan bu ulu adı çokça anan kimselere Hak Teala işlerin gizli yönlerini göstermiş olur. Ayrıca bu adla gizli gömü ve hâzinelerin yerleri de belirlenmiş ve çıkarılmış olur. Bu adı kılıcının üzerine kazdırıp, bununla savaşan kimseler düşmanlarına karşı üstün gelir ve muzaffer olurlar. Eğer bu kimse doğru hal sahibi salih ve cezbeli ise bu işleri çok daha kolaylıkla başarırlar.

Bu adın sayıca kıymeti 1106’dır. Çift ve tek sayıdan oluşmuştur. Parçası 318’dir. Eksik bir sayıdır ve Hak Teala’nın Muğni-Basıt adlarına işarettir. Zaten Allah’ın (Nur-Basıt-Zahır) adları keşif erbabınca daima anılan adlardır. Rüyada dilediğini bir şeyi grömek isteyen bir kimse tam bir temiz vücut ve kable bu üç adı kendisinden geçinceye kadar anacak olursa, rüyasında dilediği şeyi görmüş olur.

Bu adın vıfkı aşağıda görülmektedir.

zahir_vefk

EZ-ZÂHİR isminin zikri (1106) adettir. Zikrin saati Zü­hal; zikir günü Cumartesi’dir. Bu saatleri daha önce gör­dük, artık biliyorsunuz…

1. EZ-ZÂHİR ismini usulüne uygun olarak zikreden veya niyetle üzerine okunan kimse, kötü alışkanlıkların­dan kurtulur; öfkesi yumuşaklığa dönüşür.

2. Her gün (1106) defa EZ-ZÂHİR ismini zikreden kim­seye, bütün gizli işlerin esrarı bildirilir ve gösterilir.

3. İbadet maksadıyla ve Allah rızası için zikredenlerin, kalbinde velayet nurları parıldar, velilik mertebesine erişir.

4. Her gün IŞRAK namazından (güneş doğup kerahet vakti çıktından sonra kılınan nafile namaz) sonra (900) defa okuyan kimsenin gözleri nurlu ve aydın, bakışları keskin olur.

Bunların dışında büyüleyici isimlerden biri olup kim ne amaçla okursa islediği sonucu elde eder.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

Zül Celali Vel İkram

error: emeğe saygı lütfen !!