El – Bedi

bedi

EL-BEDİ: Emsalsiz, benzersiz ve ömeksiz olarak hayret verici alemleri yoktan icat edip yaratan; eser ve ihsanlarıy­la her yerde ve her şeyde apaçık görünen… Bu konudaki ayetlerden ikisi şöyle:

“O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hük­metti mi ona sadece “ol” der, o da hemen oluverir.” (Ba­kara, 2:117)

“O, gökleri ve yeri örnekleri yokken yara­tandır. O’nun bir eşi olmadığı hâlde, nasıl bir çocuğu olabilir? Hâlbuki her şeyi O yarattı. O, her şeyi hakkıyla bilendir.” (En’âm, 6:101)

Bu ayetlerden sonra bir açıklamaya gerek yok ama şu kadar söyleyelim ki, Cenab-ı Hak, yerde ve gökte ne varsa hepsini kendi ilmi ve kudretiyle yaratıp donatmıştır. Her an yeni bir şey yaratmaktadır ve yaratama konusunda zor­lanmadan değişik tür ve şekillerde değişik varlıklar yara- tamaya da devam etmektedir. Yarattığı her şeyin bakımı görümü de yine tarafından yapılmakta ve hem de kolayca yapılmaktadır. Ona hiçbir şey zor gelmez ve yorulmaz, bık­maz, usanmaz, insanların zan ve tahminlerinden çok öte ve onlardaki arızalar, eksiklikler ve kusurlar Allah da yoktur.

Bir kimse dünyada mevcut olmayan bir şeyi keşif ve icad etmek istediği takdirde bu adı anmalıdır .

Bu adı süresiz olarak anan kimseler özellikle ilahi ilimlerde icad sahibi olurlar. Bu kimselerin kalbinde doğan bilgi dillerinde dökülür ve böylece bunlar diledikleri bilgileri elde etmiş olurlar.

Ben de önceleri ilim alanında bir şey bilmiyordum. Bu adı anmağa başladım. Uzun bir zaman da davam ettim. Ondan bu adı anınca Hak Teala o kimsenin yönettiği mülkü olduğu miktardan daha az artmayacağı gibi afet ve belalardan da korumuş olur. Bu adın sayı kıymeti 113’dür. Ve Allah’ın birlik ve kimliğinin işaretidir. Harflerin adları 186’dır. Bu da yine Allah’ın Rezzak adının işaretidir.

Bu adın vıfkı aşağıdadır.

bedi_vefk

EL-BEDİ’ isminin zikri (86) adettir. Zikir saati Müşteri; zi­kir günü Perşembedir.

Perşembe sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası okunabilir.

1. EL-BEDİ’isminin zikrine her gün (86) defa okuyarak devam eden kimse kısa zamanda ummadığı ve bekleme­diği yerlerden yardımlar görür, imkan ve fırsatlara kavuşur, çeşitli nimetlere ulaşıp zengin olur.

2. Yine bu ismin zikrine devam eden kimseler, şeref ve itibar sahibi olur, yüksek makam ve mevkilere ulaşırlar. Bu ismin zikrine devam ettikçe sürekli yükseliş meydana ge­lir; duraklama ve gerileme söz konusu olmaz.

3. EL-BEDİ’ ismini yazılıp bir malın arasına koyulursa o mal hep yeni kalır, hiç eskimez.

4. EL-BEDİ’isminin zikrine devam eden kimsenin kal­binde bir müddet sonra hikmet parıltıları meydana gelir ve kimsenin bilmediği konulara ve ilimlere vakıf olur.

5. Bir kimse (70.000) yetmiş bin kere okursa, her istedi­ğini elde eder.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

El – Bari

El – Baki

El – Batın

El – Basir

error: emeğe saygı lütfen !!