El – Basir

basir

EL-BASÎR: Her şeyi bütün incelikleriyle gören. Cenab-ı Hak, bütün varlıkların en küçük hareket ve davranışlarını, İma ve işaretlerini bilir ve görür. Onun görmesi için gece veya gündüz fark etmez, ışık veya karanlık gerekmez. Onun görmesi için göze veya başka bir alet ve cihaza ihtiyacı yoktur. Bütün kainatı ve içindekilerin hal ve davranışlarını avucunun içi gibi bilir ve görür, kontrolü altında tutar.

Görme konusundaki bizim sınırlılığımız, sakın bizi yanıltmasın. Çünkü bize o kadar görme yeteneği verilmiş, ama bu yeteneği verenin görmesi sınırsızdır:

“Gözler onu fark edip kavrayamaz. Oysaki O, gözleri görür/bilir. O Latîf’tir, lütfü çok olduğu halde kendisi görülemez; Habir’dir, her şeyden haberdardır.” (En’am, 6:103)

“Niçin Allah’ı görmüyoruz?”şeklindeki bir sorunun altında yatan şüphe değilse, bu ayet cevap olarak yeter. Ama öyle bir

şüphesi olan varsa, varlıkların ne kadarını gördüğümüzü de bir düşünmeli ve ona göre böyle şeyler söylemelidir. Her şeyi görmek veya bilmek bizim için hayırlı ve faydalı olmayabilir. Bu yüzden verilen görme yeteneğine şükretmeli, görmeyenlerin durumunu düşünerek, manevi körlükten kurtulmalıdır. Nitekim buna işaretle, bu dünyada Allah’ı tanımayan, ayetlerini görmezlikten, duymazlıktan gelip, evrende yaratılan bin bir delili anlamayanları yüce Allah, kıyamet günü “kör” olarak yaratacak. Sonra onlar hallerine itiraz edip:

“Ey Allah’ım! Biz dünyada iken gözlük bile kullanmadan gayet iyi şekilde görüyorduk, neden bizi kör olarak dirilttin?” diyecekler.. Yüce Allah da onlara, dünyada iken ayetlerini, onlar için yaratıp ortaya koyduğu işaretleri ve kendi varlığına ait delilleri görmezlikten geldikleri, kör olarak yaşayıp hakkını vermedikleri için gözün esas lazım olduğu yerde verilmediğini söyleyecektir:

“Her kim de benim zikrimden (Kur’ân’dan) yüz çevirirse, (bilsin ki) ona dar bir geçim vardır ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz. (O zaman Kur’ân’dan yüz çeviren kimse) “Rabbim! beni niçin kör olarak haşrettin, oysa ben gören bir kimseydim”der.

Allah: “Böyledir, sana âyetlerimiz gelmişti de onları sen unutmuştun, bugün de öylece unutulursun” der. İşte haddi aşanları, Rabbinin âyetlerine inanmayanları biz böyle cezalandırırız. Ve muhakkak ki ahiret azabı (dünya azabından) daha şiddetli ve daha devamlıdır.” (Tâhâ, 20:124-127)

Bu ad, sırlan görüp, saklı olan şeyleri keşfetmek için, kulların onu çokça anarak, maksatlarına ulaşmak düşüncesiyle başvuracakları yüce bir addır. İnsanların düşünüp tasarladıkları şeyleri anlamak, onların iç yüzlerini görüp okumak isteyen bir kimse, bu adı çokça anmalıdır.

Bu adın vekili olan hizmet meleğinin adı (Harfyail)dir. Buyruğu altında 4 büyük melek vardır ki, bu melekleri her biri de kademeli olarak 303×303 er meleğe komuta ederler. Çünkü bu 303 meleğe komuta eden 4 komutanın emrindeki 303’er meleğin her biri de yine 303’er meleği buyrukları altında bulundurmaktadırlar.

Bu adın da hizmet meleğini davet etmek isteyen bir kimse, şartlan yerine getirerek, bu adı çokça anarsa, hizmet meleği yanına iner ve onun dileğini yerine getirir.

Duanın okunuşu:

“Ya Basir! Ente-llezi tabsuru hafiy sirril meknunati vel da-mairi ve tüdrikü mahsüsati serairü ehlül basairi ve müşahadeti rakaiki el batinü el cariyeti fil havatıri… Es’elüke bi bastı nurü zatüke ve bi sırri idrakü basairüke ve keşfü maani nazarüke ve akdarüke, en tecaleni basıran bi külli hafiy ve erzıkni aynen ka-riretün bi nuril vahdeti vel tevhidi, li üdrike sırri ferdiyyetüke fi makami-ttefridi ve ekumu bike ledeyke inde keşf i sirre yevmil vaidi, beynel abidi, inneke fa’alün lima türid…”

Bu ulu adı çokça anan kimseler Hak Teâla bütün gizli işlerini aşikâr kılar. Yani onlara bu gizlilikleri gösterir. Dinine bağlı salih ve cezbe sahibi kimseler bu adı sürekli zikrederlerse, onlar içinde dünyada ve ahiretteki bilinmeyen her şey ayan olur. Bu adın sayıca kıymeti 302’dir. Bu dikdörtgenli bir sayıdır ki, bu 302 sayısının iki sayısı Cumartesi’ni 300 sayısı da Pazartesi’ni işaret eder. Bunun sebebi bizce meçhul olup, ancak bu ada aittir. Parçaları 154’tür. Cenabı Hak bir takım şekil ve suretler yaratmadan önce yaratacaklarını kendisi bildiği için bu sayı Hak Teâla’nın Kadim adının bir işareti olmuştur.

Bu vıfk aşağıda görülmektedir.

basir_vefk

EL-BASÎR isminin zikri (302) adettir. Zikir saati Güneş, günü Pazar’dır.Pazar güneş saati ise sabah erken ve ikindi sonrasıdır; bu saatlerde okunabilir.

1. Bu ismi belirtilen gün ve saatte, belirtilen miktarda okumaya devam eden kimsenin, isteği çabuk yerine gelir. Bu ismin büyük tesir gücü vardır. Büyükler, idareciler, yetkililer ve hüküm sahipleri ile erkekler, bu ismin tesir gücünden Güneş saatinde yararlanabilirler. Şayet kadınlar yararlanmak İsterlerse Ay saatini tercih etmeliler.

2. Bu ismi her gün, sabah namazından sonra 302 defa zikretmeye devam eden kimseye gizli işler açılır, gizli olaylar ve sırlar gösterilir.

3. Bu ismi temiz bir cam kaseye 100 defa yazıp yağmur veya kaynak suyu ile bozarak aç karnına içen kimsenin zihni açılır, hafızası kuvvetlenir. Anlayışı kuvvetlenir ve kalp gözü açılır.

4. Cuma namazından önce 302 defa kalp gözü açılır ve sözünde ve işinde doğruluğa salih amele muvaffak olur.

5. Pazartesi günü sabah namazının farzı ile sünneti arasında sağlam bir itikat ve teslimiyetle 100 kere zikreden kimse, Allah’ın yardımına ve iltifatına kavuşur.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

El – Baki

El – Ba’is

El – Bedi

El – Bari

error: emeğe saygı lütfen !!