El – Vehhab

vehhab

EL-VEHHÂB: Karşılıksız ve sebepsiz olarak bolca ihsan eden, ikram ve hediyelerde bulunan. Yüce Allah, bu isminin gereği olarak, dilediğine ilim, hikmet ve hidayet, dilediğine de mal-mülk, makam-mevki ve şan-şöhret ihsan eder. Bu ihsan ve ikramları iyiye kullanmak ve ona şükretmek de bize düşer…

Daha çok manevi ihsan ve ikramlarda bulunması için bu isimle dua ettiğimiz yüce Rabbimiz, kendisini bize bu şekilde tanıtıyor. Ancak onun her türlü ikram ve ihsanları bizim içindir, bize göredir, bizden ona verilebilecek tek karşılık iman ve ihlastır yani samimiyetle ona kulluk yapmaktır başka da verebilecek bir karşılık yoktur. İşte bu konudaki ayetlerden bazıları:

“(Onlar şöyle yakarırlar): “Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin “(Âl-i İmran, 3:8)

“Süleyman, “Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye lâyık olmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin!” dedi.”( 38.35)

Hak Tealanın azametli bir adı da (El Vahhab) dır. Dünyada ve ahirette kendisi için şerefli bir mevki edinmek isteyen bir kimse, bu adı ile Cenab-ı Hakkı anmayı sürdürmelidir. Bu adın zikri, Süleyman Peygamberi mal ve mülk sahibi yapmıştır. Ayrı­ca bu yüce adın hürmetine, mühürünü de bu peygamberine vermiştir.

Bu adın yetki ve azametini bilenler, bu adı çokça anarak di­lek ve muvatlarına kavuşabilirler.

Bu adın da bir hizmet meleği vardır, adı Hital’dır. Buyruğu altında 4 melek bulunmakta ve bu dört yardımcı meleklerin emrinde de 45 er melek vardır. Bu 45 melekten her biri de 45.000 meleğe komuta etmektedir ve bütün bu meleklerin hep­si, Hak Tealanın baş meleklerinden olan dört büyük melekden biri olan Hz. Mikail’in emrine tabi bulunmaktadır.

Bu adı sürekli anıp, riyazat şartlarını yerine getiren kimsenin hücresine de bu adın meleği (Hital) a.s. iner ve o kimsenin arzu ve dileklerini yerine getirir. Artık her hikmeti bu ölçüde kıyaslayınız.

Duanın okunuşu:

“Allahümme ya Vehhab ente tehübbül cezil ve tatil çelil ve tehdi ibadeke ila darü-sseadeti bila imtiraü, Es’elüke bi sırrıl esrar elmüdaü fi hürufil kasemi ve bi mevahibi lütfike el mündericetü fil kasem ve bima basattahü min lataif cüdike fi azaimül usuli, en tecaleni racian ileyke bi hüsnil kasdi, muhafızan ale-rruşdi, Ya men hüve bil mirsad yed ul ibad ilel miadi ya Vehhab…”

Hak Teâla’nın Vahhab adını çokça anan kimseler, rızıkların kullara nasıl dağıtıldığını görür ve anlarlar. Ayrıca bu adı sık zikredenlere de Cenabı Hak rızk kapılarını açık bulundurur.

Zuhal yıldızının şerefli bir saatinde bu adı bir kâğıda yaz üzerinde taşırsa nefsinin aşırı derecedeki kötü ve şehvet hisler yenmiş olur.

(Abdülvehhab) adında olan kimseler bu addan fazlası ile yararlanırlar. Bu adın sözlü kıymeti (14)dür. Rakam kıymeti 602’dir. Harflerinin adları 499 olup, bu da yine Allah Teâla’nın yüce iki adı olan (Fatır-Muksid) adlarının işaretidir.

Bu adla Allah’tan istenen her şey hemen kabul görür. (Süleyman) isimleri kimseler de bu addan yarar görürler. Sebebi bu adın tek ve çift yönlü gizlilikleri olduğudur. Söz kıymeti 19 sayı kıymeti de 4’tür. Bunun ilki ilahi bağışın gizliliklerine işaret etmesidir. İlk ve önde olan çift eksiktir ve teke uymaktadır. Parçaları ise 9’dur. Ve (Ta, Lam, Mim, Elif) harflerinin işaretleridir ki, (bağışı, bağışlanacağı ve verme) manalarını bildirmektedir. Kasımları ise 142’dir. Bu Allah Teâla’nın (ya) nida harfi okunan (ya Selam) adının işaretidir.

Vıfkı aşağıda şekildedir.

vahhab_vefk

EL-VEHHÂB isminin zikri (14) adettir. Zikir saati Zühre, Cuma günüdür.

Cuma günü Zühre saati, sabah güneş doğarken ve ikindi sonrasıdır. Gece ise akşamdan bir saat sonrası ile gece yarısından sonraki ilk saattir.

1. Bir kimse her beş vakit namazın farzını kılıp selam verdikten sonra yerinden ayrılmadan 14 (on dört) kere bu ismin zikrine devam ederse, yaşadığı sürece yokluk ve geçim sıkıntısı çekmez. Yüce Allah o kimseye bu ismin zikri hürmetine bol dünyalık verir.

2. Aynı şekilde veya mümkün olursa secdede zikretmeye devam ederek Allah’tan ilim, hikmet ve hidayet dilese, dileği yerine gelir, yüce Allah’ın ihsan, ikram ve lütuflarına mazharolur.

3. EL-VEHHAB ismini çokça zikreden kimsenin kısmeti geniş ve rızkı bol olur. Sabah namazından sonra 186 defa zikre devamı daha uygundur.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

El – Veli

El – Vedüd

El – Vali

El – Vekil

error: emeğe saygı lütfen !!