El – Habir

habir

EL-HABÎR: Olmuş olan, olmakta ve olacak olan her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan. Haber almak, bilgi edinmek için herhangi bir araca ihtiyacı olmayan…

Bu konudaki bazı ayetler şöyledir:

“Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (Bakara, 2:234)

“Sadakaları açıkça verirseniz o, ne iyi olur; yok eğer onları gizler de fakirlere öyle verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızın birçoğunun bağışlanmasına sebep olur. Bilin ki, Allah, her ne yaparsanız hepsinden haberdardır.”(Bakara, 2:271)

Bizi her ayet ilgilendirir ve ilgilendirmelidir. Çünkü bu Kitap bize gönderilmiştir! Ama şu ayet dünyaya meyli olanları daha çok ilgilendiriyor:

“Allah’ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler, bunun, kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır! O kendileri için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.”(ÂI-i İmran, 3: 180)

“O, kullarının üstünde tam hâkimdir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır.”(En’âm, 6:18)

Yüce Allah’ın haber alma, bilgi edinme özelliği ve haber alma ağı oldukça geniş ve sonsuzdur. Her yeri ve her şeyi avucunun içi gibi bilir, kontrolü altında tutar. İlminin, bilgisinin, kudret ve saltanatının ulaşmadığı yer yoktur. Her yerde ve her şeyde eli vardır. Yer, gök ve aralarında ne varsa, hepsi O’nun denetiminde ve gözetimindedir. Her şeyden, en ince ayrıntısına kadar haberdardır ve her şeyi en hassas şekilde görüp gözetmektedir.

“O, gökleri ve yeri, hak ve hikmete uygun olarak yaratandır. Allah’ın “ol” deyip de her şeyin oluvereceği günü hatırla. O’nun sözü gerçektir. Sura üflendiği gün de mülk (hükümranlık) O’nundur. Gaybı- da, görülen âlemi de bilendir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır.” (En’âm, 6:73)

“Yaratan yarattığını bilmez mi hiç? O Latîf’tir; ilmi her şeye nüfuz eder; Habîr’dir; her şeyden hakkıyla haberdardır.” (Mülk, 67:14)

Bu ad rüyada veya uyanık bir halde bulunulduğu bir sırada merak edilen gizli bir şeyin iç yüzünü görüp anlamak için başvurulacak bir addır.

Utarit yıldızının göründüğü şerefli bir saatte bu adı dörtgen biçiminde temiz bir kâğıda yazarak, başının altına koyup, uyuyan bir kimse, merak ettiği şeyin ne olduğunu ve bütün içyüzünü rüyasında görüp, öğrenmiş olur. Ancak bunun için aşağıdaki şartları yerine getirmelidir.

Çok ıssız ve hiç kimsenin bulunmayacağı ve sonradan da gelip göremeyeceği tenha bir yerde yedi gün riyazette bulunup bu riyazet süresince de Habir adını sürekli anmak lazımdır. Bu şekilde uykuya varan kimseler rüyalarında memleketin idarecileri ve durumu hakkında veya uykuya yatmadan görmeyi istediği şeyler hakkında ruhani varlıklar tartından kendisine haber verilmiş ve bildirilmiş olur. Bu adın sayı kıymeti 338’dir. Bu bir tekin çifti olup parçaları 268 fazladır. Bu sayı Hak Teâla’nın iki ulu adlarından (Halik-Vasi) adlarının Harflerinin adları 206’dır. Bu da yine Hak Teâla’nın (Ahır-Vahid) olan iki yüce adlarına işarettir.

Bunlara ait üç ayrı vıfk vardır.

habir_vefk
habir_vefk_2
habir_vefk_3

EL-HABÎR isminin zikri (812) adettir. Zikir saati Güneş, günü Pazar’dır.

1. Bu ismin zikriyle gerektiği gibi saatine ve tertibine uygun olarak meşgul olan kimse, herhangi bir şeyden kendisine bir zarar gelir mi gelmez mi, öğrenir ve ona göre hareket eder. [Bu saat erkekler içindir. Hanımlar bu tertip İçin Ay saatini tercih etmelidirler.] Bir kimse istediği sırrı bu İsmin tertibiyle öğrenebilir.

2. Her gün (812) defa okumaya devam eden kimse, ruhani varlıklarla görüşür ve keşiflere sahip olur. Birtakım sırlar kendisine açılıp bildirilir.

3. Aynı şekilde zikrine devam eden kimse, zulüm görüyorsa kurtulur, adalete mazharolur.

4. Bir kimse, yatmadan önce (7) defa:

“Elâ ya’lemü men halâk. Vehüve’l-Latifü’l-Habir: Yaratan bilmez mi hiç? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.” (Mülk, 67:14) ayetini okursa, dilediği şeyi ve istihare ettiği konuyu rüyasında görür.

5. EL-HABİR ismi, cam veya porselen bir kap içine yazılıp su ile silinir ve anlayışı kıt veya zihni kapalı bir kimseye Içirilirse, anlayış kabiliyeti artar, zihni açılıp hafızası kuvvetlenir.

6. Yitirdiği bir şeyin yerini bulmak ve bir şey hakkında bilgi almak için yatmadan önce iki rekat namaz kılıp arkasından şu ayeti de 21 kere okuyanın da istediği şeyden haber alabileceği ve istediğini görebileceği bildirilmiştir:

“Gözler O’nu idrak edemez ama O, gözleri idrak •der. O, en gizli şeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır.”(En’âm, 6:103)

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

El – Hakk

El – Hamid

El – Halık

El – Hasib

error: emeğe saygı lütfen !!