El – Mani

mani

EL-MÂNİ: Dostlarını, başkalarının eziyetinden koru­yan; istediği şeyin meydana gelmesine engeller koyup mani olan; kendisine karşı koyulamayan demektir.

Burada, ilk olarak ele alacağımız ayette, mescitlere git­meye mani olup orada Allah’ın adının anılmasını engelle­yenler anlatılmaktadır:

“Allah’ın mescitlerinde O’nun adının anılmasına engel olan ve onların harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır! Aslında bunların oralara ancak kor­karak girmeleri gerekir. (Başka türlü girmeye hakları yoktur.) Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de bü­yük azap vardır.”(Bakara, 2:114)

“Harcamalarının kabul edilmesine, yalnızca, Allah’ı ve Resulünü inkâr etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve ancak gönülsüzce harcamaları engel olmuştur.” (Tevbe,9:54)

Bu adın içinde de Allah’ın azametli adından bir harf vardır. Hizmet meleğinin adı Hz. (Remyail) dir. Emrinde 4 komutan melek bulunmaktadır. Bu meleklerin herbiri (14)er melekden oluşan bölükler halindedir ki birliklerin (161) lerine komuta et­mektedirler. Bu adın çağrı duasını okuyup Hizmet meleğini da’vet etmek isteyen kimse, bu adı devamlı olarak anması ve riyazat şartlarını yerine getirmesi lazımdır. Duanın Okunuşu: “Yâ Mâniü! Entellezi mena’te hayaüke min kulubil fecereti ve entellezi a’meytel fietel kefereti, ve entellezi hacebte kulu­bil a’dâi ve zuhuri fazlükel dâimii en temnaü anni keydeşşeytâni ve en tedhüleni darel ümni vel emani, ve tec aleni radıyen bi hazzi minke fil cenani, ya kaviyyül bürhani ya azimüşşe’ni vel ihsanı yâ Rabbel âlemin.”

Bu ad, korku ve çekinilecek şeylere karşı bir paratoner gibidir. Her türlü korku ve çekindiği bir şeyden kurtulmak isteyen bir kimse, Hak Teala’nın bu adını çokça andığı takdirde, o kimse korktuklarından ve korkusundan kurtulmuştur. Kendisine zarar verecek bir kemseden korkan ve ondan çekinen bir kim-sede bu adı çokça anarsa, düşmanı olan adam onu unutur, böylece de kötülüklerden ve zarardan korunmuş olur. Şehvetine düşkün ve kendisine hakim olamayan kimselerler, hasta olan kimseler Allah’ın bu adını sık sık andıkları takdirde, bu dertle¬rinden kurtulurlar. Bu ad onlara büyük yarar sağlar.

Bu adın sayıca kıymeti 161 ’dir. Bu dikdörtgen bir sayıdır. İlk sayının çarpımından oluştumaktadır. Parçası 31 eksiktir.

Ve Allah’ın (Tabib) adının bir işaretidir. Bunun üçünü toplayarak kullanmak gerekmektedir.

Utarit yıldızının parlak bir saatinde bu adın vıfkını yazıp kullanmak büyük fayda sağlar. Bu adın vıfkı aşağıdadır.

mani_vefk

EL-MÂNİ’Bu ismin zikri (161) adettir. Zikir saati Güneş; zikir günü Pazar’dır.

Pazar günü sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası okunması tavsiye edilmiştir. Bir de gece yarısı. Ancak her zaman okunabilir, daha önce de birkaç kez hatırlattık.

1. Usulüne uygun olarak bu ismin zikriyle meşgul olan kimse, yolculukta ve evinde iken her türlü tehlikeye karşı korunur. Cenab-ı Hakkın himayesine girer.

2. Her gün (161) kere zikreden kimse, bilinen veya bilinmeyen her türlü bela ve musibetten korunur, Allah Teâlâ tarafından himaye edilir.

3. Zulümden vazgeçmeyen, söz dinlemeyen ve bir tür­lü insafa gelmeyen, ıslah olmayan bir zalime karşı okumak da çok etkilidir; zulmünü önler.

Bunun için önce 1610 kere Yâ Mâni’ esmasını okumak lazım. Sonra da 7 defa şu dua okunmalıdır:

“Allahümme yâ mâniu emnî (zalim, annesinin ismiyle birlikte söylenir) an icrâi zulmi ve’l-adaveh.”

Birinci günden sonra yine her gün 161 kere Yâ Mâni’ esması okunur ve arkasından 7 kere yazdığımız dua oku­nur. Bundan sonra da söz konusu zalimin şerrinden Allah’a sığınılıp dua edilir.

Bundan sonra artık kısa bir süre içinde o zalimin veya zarar veren düşmanın zulmünün biteceği ve yaptıklarının kendi aleyhine döneceği söylenmektedir.

Diğer Esmaül Hüsna Açıklamaları

El – Muhyi

El – Mecid

El – Muğni

El – Muhsi

error: emeğe saygı lütfen !!