Kategori: Kuran-ı Kerim

39. Zümer Suresi

39.Zümer Suresi Sure Açıklaması (Mekke’de nazil olmuştur ve 75 ayettir. Adını, 71 ve 73. ayetlerde geçen mü’min ve kâfirlerin oluşturduğu topluluklar anlamına gelen «zümer» kelimesinden almıştır.) Zümer Suresini Sitemizden...

43. Zuhruf Suresi

Sure Açıklaması Mekke’de nazil olmuştur ve 89 ayettir. Zuh­ruf, altın ve mücevher anlamına gelir. Surede bun­lardan söz edildiği ve Allah’ın insana sahip oldu­ğu altın ve mücevherle değil, inanç ve...

99. Zilzal Suresi

Sure Açıklaması Konusu Zilzâl suresi Medine’de nâzil olmuştur. Ancak üslûp bakımından Mekkî surelere benzer. Sure 8 âyettir. Zira bu sûrede de, diğer Mekkî sureler gibi, kıyâmet günü meydana gelecek...

51. Zariyat Suresi

51. Zariyat Suresi Sure Açıklaması (Mekke’de nazil olmuştur ve 60 ayettir, ilk ayette geçen «zâriyât» kelimesi, surenin adı olmuştur.) Zariyat Suresini Sitemizden dinleyebilirsiniz https://ia802804.us.archive.org/4/items/esmaulhusna.info/051Zariyat.ogg Rahman ve Rahim olan Allah’ın...

10. Yunus Suresi

Sure Açıklaması Mekke’de nazil olmuştur ve 109 ayettir. 98. ayette Hz. Yunus’un kavminden bahsedildiği için sureye bu ad verilmiştir. Mekke halkı, kendi içlerinden bir adamın peygamber olabileceğine inanamıyorlar ve,...
error: emeğe saygı lütfen !!