Etiket: İnsan (Dehr) Suresi

76. İnsan (Dehr) Suresi

Sure Açıklaması (Medine’de nazil olmuştur ve 31 ayettir. Adını ilk ayetinde geçen «el-insân» kelimesinden almıştır. «Hel etâke», «ed-Dehr», «el-Ebrâr» ve «el-Emşâc» isimleri ile de anılır.) Sureyi Dinle[Surenin yüklenmesi için...