Makale

Yazılması ve okunması biten vefkler, şayet yapanın kendisi veya başka bir kimsenin üzerinde taşıması gibi bir amaçla yapılmışlarsa uygun şekilde katlanmalıdırlar. Katlama her ne kadar vefkin etkisi açısında hiç bir önem taşımıyorsa da yapılan işin kalitesi, kusursuzluğu açısında çok önemlidir. Olayın geleneğidir. Gelenekler ve mesela bu katlama konusu neden önemlidir?

Gelenekler, hangi sanat olursa olsun, onun kökü hakkında dışarıya fikir veren şeylerdir. Havâss konusunda geleneklere uymak veya rastgele davranmak kişinin belli bir ustadan birşeyler öğrendiğini ve işini kusursuz yaptığını gösterir. Son yıllarda görülen vefk ya da muska gibi şeylerin hemen hemen hepsi rastgele, üstüste kıvrılıp, kare veya dikdörtgen şekli verilmiş olan biçimsiz bohçalar halinde. Bu katlamadan sonra da, pazardan ekmek alırken fırıncının verdiği naylon torbadan kesilen bir parçaya kara düzen sarılıp, seloteyple yapıştırılıyorlar.

Bu şekilde katlanıp, yapıştırılan vefkler ya da muskalar veya yazılıp, verilen her ne ise o, sadece yapan kişinin bu işi rastgele kitaplarda gördüğünü, bir ustadan öğrenmediğini veya hiç bir usta ile görüşüp fikir almadığını, eski çalışma ve geleneklerden haberdar olmadığını göstermekle kalmaz, aynı zamanda yapan kişinin oldukça yüzeysel yapıda olduğunu da gösterip, onu, ne derece bilirse bilsin, cahil durumuna düşünür. Bu şekilde katlanan bir vefk herşeyden önce bir ayıptır.

Bilen kişilerin yaşadıkları ve geleneklere uydukları dönemlerde bu gibi şeyler Üçgen şeklinde katlanırlar ve mumlu beze sarılırlardı. Tarifini gördüğümüz gibi mumlu bez hazırlamak hiç de zor ve masraflı bir iş değil. O zaman bu gibi şeyler neden adi, önceden kullanılmış, sentetik ve majikal enerji ile taban tabana ters şeylere sarılıp, aynı derecede kötü olan seloteyp parçalarıyla yapıştırılırlar. Halbuki gerek Havâss ve gerekse bütün majikal gelenekler sentetik şeylere karşıdırlar.

Vefkler üçgen şeklinde katlanmalıdırlır dedim fakat üçgenin şekli de kişinin bilgi ve yaklaşımını göstermek açısından önemlidir. Aşağıda ki resimde “Doğru” ve “Yanlış” başlıkları altında iki farklı üçgen katlama şekli gösterilmiştir. Önce yanlış şekli görelim.

YANLIŞ KATLAMA ŞEKLİ

1) Kare şeklindeki kağıt, iki veya gerekiyorsa daha fazla sayıda katlanarak uzun bir şerit şekline sokulur.

2) Resimdeki 2 ile işaretlenmiş şekilde katlamanın yapılacağı yer, noktalardan oluşan çizgi ile gösterilmiştir.

3) Noktalı yerden kıvrılan kağıt İlk üçgen şeklini almıştır fakat dikat edilirse görülür ki, Oluşan üçgen oldukça büyük bir üçgendir ve üç kenarı hemen hemen birbirine eşit uzunluktadır.

4) Bir daha katlanır ve bu şekilde kağıdın sonuna kadar devam edilir.

5) Kağıdın, tam bir üçgen şeklinde bitmesi çok az rastlanan bir tesadüftür. Bu yüzden artan küçük parça da üçgenin üzerine katlanır. Bu şekilde, Vefkin katlanılması bitmiş olur.

Bu katlama tarzında oluşan üçgen şekli resimde açıkça belli olmaktadır ve bu tarz yapılan üçgen katlama da yapanın, bazı eski ustaların yaptıkları katlamaları gördüğünü ve bunu taklit etme cabasında olduklarını fakat geleneği bilmediklerini gösterir. Çok eski fotograflar vardır. Eski yağlı güreş pehilvanlarını gösterirler. Pehilvanların boyunlarında, bir derinin içine dikilmiş olan ve yine deri kordonla boyuna bağlanan muskalar açıkça görülür. Bu muska takmak da o zamanki pehilvanlıkta nerede ise gelenek halini almış, sanki kıspetin bir parçasıymış gibi yerleşik hale gelmiştir. İşte o pehilvanların çoğunun boyularındaki muskaların çoğu yukarda anlattığım şekilde katlanmış, tabak gibi kocaman ve üç yanı eşit üçgenlerdir. Bunun nedeni o muskları yazan hocaların çoğunun “Köy hocası” olması ve bu tür şeyleri sadece başkalarının yaptığına bakarak yapmalarıdır. Evet bu kişilerin hepsinin muska yazmayı bildiğini kabul ediyorum. Yaptıkları muskaların çalıştığını da kabul ediyorum ama bu onların kara düzen yetişmiş olmalarını önlemez.

Havâss’ı ciddi olarak ele alan, bilim seviyesine çıkartan, başka ustalarla iletişim kurup, kendi ekollerni yaratan kimselerin yani gerçek elit tabakanın kullandığı katlama şekli ise oldukça farklıdır. Bu da yukardaki resimde “Doğru” başlığı altındaki sütunda gösterilen şekildir.

DOĞRU KATLAMA ŞEKLİ

1) Kağıt kendi üzerine iki ve gerekiyorsa daha fazla sayıda katlanarak bir şerit şekline getrilir.

2) İlk katlamanın yapılacağı yer, noktalardan oluşan çizgi ile gösterilmiştir. Burada dikkat edilirse katlama noktasının, yanlış şekildeki gibi tam kağıdın köşesinde değil, biraz daha içerde olduğu görülür.

3) İşartli noktadan katlanan kağıt, yanlış şekildeki gibi tam olarak kağıdın kendi eni ile çakışmamış ve aşağıdan çarpık bir üçgen şelinde kağıdın ucu sarkmıştır.

4) Buradaki kesik çizgi kağıdın bir sonraki katlama noktasını göstermektedir.

5) Kağıt tekrar katlanır. 3 nolu şekilde görülen alttan sarkan uç, burada kağıdın üzerinde kalmasına rağmen hala üçgen şeklinin altından göünmektedir.

6) Kağıt bir daha katlanır. Alttan artan, uç ya bu katlamada ya da kağıdın uzunluğuna ve ilk katlama noktasının köşeden uzaklığına göre daha önce veya sonraki katlamalarda artık kaybolmuştur.

7) Kağıdın üçgen şeklinde katlanışı devam eder.

8) Katlamanın sonuna gelindiğinde uçtan, tekrar üçgen şeklinde bir katlama yapılamıyacak kadar küçük bir parça artabilir. Bu parça üçgenin üzerine kıvrılıp, kapatılmaz. Katlama yerlerindeki aralıktan iki kat arasına sıkıştırılarak sokulur.

Bu şekilde katlanan bir vefkin açılması gerekirse, ilk bakışta neresinden açılacağı bile belli olmayabilir.

Yanlış şekilde tabanı çok uzun ve geniş bir üçgen oluşmasına karşılık, bu katlama tarzında ortaya çıkan üçgenin tabanı iki yandan daha kısadır ve daha dik bir üçgen elde edilmiştir.

Bundan sonra, bu üçgen kağıt, aynı ende kesilmiş olan mumlu bezin üzerine koyulur ve bez, vefkle birlikte aynen yukarda anlatıldığı gibi katlanarak, aynı şekilde vefkin üzerine sarılır.

Bezlemede dikkat edilecek nokta şudur: Mumlu bez şeridi çok uzun tutulup, defalarca üstüste sarılarak, yumruk gibi bir top yapmak gereksizdir. Bezin uzunluğunun, vefki etrafında iki üç katlama yapılacak kadar olması yeterlidir.

KATLANIP SARILAN VEFKİN TAŞINMASI

Vefk mumlu beze sarıldıktan sonra Aynı büyüklükte kesilen bir parça kumaş veya derinin içine, yine üçgen şekli bozulmadan ve iğne ile vefki delmeden dikilir. Şayet boyuna takılacaksa kordon veya zincir bu üste kaplanan kumaş veya derinin içinden geçer. Şayet dışarıdan belli olmayacak şekilde üstte taşımak isteniyorsa, vefkin elbise veya çamaşıra iliştirileceği çengelli iğne bu son kaplanan deri veya kumaşa geçirilir. Vefkin kendisi asla delinmemelidir.

Vefk çanta veya cüzdanda taşınacaksa, mumlu bezden sonra yapılan son kumaş veya deri kaplamaya gerek yoktur. Fakat çanta ve cep içine mum bulaştırmamak için uygulanması iyi olur.

Android uygulamamızı hala indirmedin mi?

Sitemizi beğendin fakat adresini aklında tutmak istemiyor musun?. Android uygulamamızı indirmek için Tıklayın

error: emeğe saygı lütfen !!