Makale

Sevgili danışanlarım, bugün birçok yerde okuduğum ve denk geldiğim birkaç konuda bilgilendirme yapma gereği gördüm. Bu konular sırası ile şu şekilde olacak;

  1. Cin, hadim, ifrit vs. ruhani varlık hediye edilebilir mi? Satın alınabilir mi?
  2. İnternette bulduğunuz okuduğunuz kitapları okumak zararlı mıdır? Bu şekilde bir sonuç elde edebilir ya da zarar görebilir misiniz?
  3. İnternette ya da forumlarda gördüğünüz tarifler çalışır mı?
  4. İşlemlerde ( büyü, vefk, okuma vs.) garanti kesin denebilir mi?

Şu aşamada bilgi vermeyi düşündüğüm konular sonrasında belki konu eklenebilir ya da yeni bir yazı hazırlanabilir. Sırası ile her başlık detaylı şekilde açıklanacak ve neden bunların yalan oldukları da açıklanacak.

  1. Cin, hadim, ifrit vs. ruhani varlık hediye edilebilir mi? Satın alınabilir mi?

Bu konuda bir açıklama yapmadan önce adı geçen varlıklar hakkında bilgi vermek doğru olacaktır.

Cin nedir? Bu konuda Kur’an – Kerim Cin suresi ile bilgi verilmiş fakat biz burada özet bilgi vereceğiz. (Sitemizde cin suresi meali var incelemek istenirse okunabilir.) Kısaca anlatmak gerekirse Ataları CANN olarak belirtilen ve ateşten yaratıldıkları belirtilen –  “Cinleri öz ateşten yarattı” (er-Rahmân 55/15) –  Gözle görülemeyen ve ışık hızında hareket ettikleri belirtilen farklı boyutta yaşayan varlıklardır. Ömürleri insanlara göre son derece uzundur, insan ömrü ile yüzlerce hatta binlerle ifade edilen yaşlarda olanları olduğu dahi belirtilmektedir. İnsanlar gibi topluluklar halinde yaşarlar. İlgili kaynaklardan detaylı bilgi elde edilebilir biz bu kadar özet bilgi vermekle yetineceğiz.

Hadim ya da Hüddam nedir? Hadim kelimesini kelime anlamı “hizmet eden, hizmetkâr “ demektir. Bu bağlamda ve kaynaklarda surelere, ayetlere hizmet etmekle görevli varlıklar demek doğru olur. Cin ya da melek oldukları konusunda bir kaynak yoktur. “Hüddam” kelimesi ise hadim kelimesinin çoğuludur. Her sure ve ayette görevli hadimler yani hüddam olduğu belirtilir. Fakat bu konuda yine bazı havas kitaplarında olan davetlerde onları kullanma tarifleri verilse de bu o kadar kolay değildir. Bu konuda çok ciddi eğitim ve emek verilse dahi bunun uygulanabildiği kanıtlanabilir değildir. Bu konuda özellikle cinciler ( cindar da denir ) benim hadimim var hüddamım var gibi söylemlerde bulunabilir fakat bu yalandır. Muhtemelen kullandıklarını sandıkları cinler onlara kendilerini hadim ya da hüddam olarak tanıtmış olabilir ve kibirlerini besliyor olabilirler. Hüddam ya da hadim sahibi olmak konusunda kaynaklarda belirtilir ki bu varlıklara sahip olanlar zaten bunu söyleyemezler.

İfrit nedir? İslami kaynaklarda ifritler hakkındaki en bariz örnek Hz. Süleyman’ın bu varlıkları yönetebildiği konusundaki ayettir.

“Cinlerden bir ifrit, ‘Sen makamından kalkmadan ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm ve güvenim var.’ dedi. Kitaptan ilmi olan kimse ise, ‘Gözünü açıp kapamadan, ben onu sana getirebilirim.’ dedi. (Süleyman) onu (Melikenin tahtını) yanı başına yerleşivermiş görünce, ‘Bu, dedi, şükür mü edeceğim, yoksa nankörlük mü edeceğim diye, beni sınamak üzere Rabbimin (gösterdiği) lütfundandır. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur; nankörlük edene gelince, o bilsin ki, Rabbin müstağnidir (şükre ihtiyacı olmayan), çok kerem sahibidir.’”(Neml, 27/39-40)

Ayetten de açıkça anlaşılan ifritlerin bir cin türü olduğudur ve madde taşıma gücüne ve ya yeteneğine sahip olduklarıdır.  Azgın ve çok güçlü varlıklar olarak belirtilirler.

Varlıkların ne olduklarını açıkladıktan sonra şimdi sıra bu varlıklar hediye edilebilir mi? Satılabilir mi? Bu kesinlikle büyük bir saçmalıktır ve insanları kandırmaktan başka bir şey değildir. İnternette görebileceğiniz hadimli yüzük, kolye vs. takılar insanları kandırma amacı taşır. Görmediğiniz bir canlıyı kontrol edemezsiniz.

Yapılan ya da yapılabilecek olan size cin, hadim, ifrit vs. vereceğim diye sizi kandırıp bu varlıkları size musallat edebilirler.

  1. İnternette bulduğunuz okuduğunuz kitapları okumak zararlı mıdır? Bu şekilde bir sonuç elde edebilir ya da zarar görebilir misiniz?

Bu konuda yapılabilecek tek yorum bu kitapları incelemenizde okumanızda bir sakınca yoktur. Fakat tabii ki orada yazan eksiltilmiş tarifleri uygulamamak kaydı ile. Bu konuda internette ya da kitapçılarda bulabileceğiniz tüm eserler basıma girmeden önce incelenir, denetlenir ve eksiltilir. Aksi durumda hakkınızda yasal işlem başlatılır. Son 100 yıl içinde bulabileceğiniz tüm kitaplar bu şekilde değiştirilmiş ya da eksiltilmiş kitaplardır. Daha eski el yazması eserlerde tam tarifler bulabilirsiniz fakat bu konuda bir eğitiminiz yoksa bu kitapları elde etseniz dahi oradaki tarifleri uygulamanız durumunda bir sonuç elde edemezsiniz. O kitaplar ehli kişilerin elinde çalışır.

Bu konuda ehli bir kişi eşliğinde yapılmadığı sürece yarardan çok kendinize zarar verebilirsiniz.

  1. İnternette ya da forumlarda gördüğünüz tarifler çalışır mı?

İnternette görebileceğiniz tüm çalışmalar az önce bahsettiğim eksiltilmiş eserlerden alınıp internete konduğuna göre bu tarifler de eksiktir ve çalışmaları söz konusu değildir.

  1. İşlemlerde ( büyü, vefk, okuma vs.) garanti kesin denebilir mi?

Hiçbir işlemde bu ister büyü olsun ister vefk olsun ister dua çalışması olsun bu konuda bir sonuç garantisi ya da kesin sonuç beyan edilemez. Bu açık açık şirk ve küfür olur. Bu konuda delil istenmesi durumunda aşağıdaki ayetler incelenebilir.

Bu konuda en açık ayetler sırası ile ;

(Allah’ın, gaybları en iyi bilen olduğunu hâlâ anlamadılar mı?) [Tevbe 78]

(De ki: Gaybı bilmek Allah’a mahsustur.) [Yunus 20]

(Göklerin ve yerin gaybı Allah’a aittir.) [Hud 123, Nahl 77]

(De ki: Göklerde ve yerde gaybı Allah’tan başka bilen yoktur.) [Neml 65, Hücurat 18]

Gaybı Peygamberler de bilmez. Bu konudaki birkaç âyet-i kerime meali şöyledir:

(Ben gaybı da bilmem.) [Enam 50, Hud 31]

(Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır.) [Enam 59]

(De ki: Eğer ben gaybı bilseydim elbette daha çok hayır yapmak isterdim.) [Araf 188]

Gaybı cinler de bilmez. Bir âyet meali:

(Cinler gaybı bilselerdi, zelil edici azap içinde kalmazlardı.) [Sebe 14]

Falanca hoca, filanca falcı gaybı biliyor demek küfür olur. Bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki:

(Falcının, büyücünün veya başka birinin gaybdan verdiği haberlere inanan, Kur’an-ı kerime inanmamış olur.) [Taberani]

Allahü teâlâ dilerse, Peygamberlerine bazı gayblarını bildirir. Bu konudaki âyet meali şöyledir:

(Allah size gaybı bildirmez; fakat dilediği Peygamberine gaybı bildirir.) [Al-i imran 179]

error: emeğe saygı lütfen !!