Makale

Sure Açıklaması
Medine’de nazil olmuştur ve 40 ayettir. Nebe» haber demektir. Kıyamet haberlerini ih­tiva ettiği için bu ad verilmiştir.

Sureyi Dinle [Surenin yüklenmesi için lütfen bir kaç saniye bekleyin.]


Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

1- Birbirlerine hangi şeyi sorup duruyorlar?

2- O büyük haberi mi?

3- Hakkında anlaşmazlık içinde ol­dukları (haberi).

4- Hayır, yakında bileceklerdir.

5- Yine hayır! Yakında bileceklerdir.

6- Biz, yeryüzünü bir döşek kılmadık mı?

7- Dağları da birer kazık?

8- Sizi çift çift (erkek dişi olarak) yarattık.

9- Uykunuzu bir dinlenme yaptık.

10- Geceyi bir örtü yaptık.

11- Gündüzü bir geçim vakti kıldık.

12- Sizin üstünüze de sapasağlam yedi gök bina ettik.

13- Parıldadıkça parıldayan bir kan­dil (güneş) kıldık.

14- Sıkıp suyu çıkaranlardan (bulutlar­dan) da bardaktan boşanırcasına bir su indirdik.

15- Onunla taneler ve bitkiler bitirip çıkaralım diye.

16- Ve birbirine sarmaş dolaş bah­çeleri de.

17- Şüphesiz O hüküm günü, (herkes için) belirlenmiş bir vakittir.

18- Sura üfürüleceği gün, artık siz dalga dalga gelirsiniz.

19- O sırada gök açılır ve kapı kapı olur.

20- Dağlar yürütülür, artık bir serap oluverir.

21- Gerçekten cehennem, bir gözetleme yeridir.

22- Taşkınlık edip azanlar için son bir varış yeridir.

23- Orada yıllar boyu kalacaklardır.

24- Orada ne serinlik tadacaklar, ne de bir içe­cek.

25- Kaynar sudan ve irinden başka.

26- (İşlediklerine) Uygun olan bir ceza olarak

27- Doğrusu onlar, hesaba çekileceklerini um­muyorlardı.

28- Bizim ayetlerimizi de yalanlayabildikleri kadar yalanlıyorlardı.

29- Oysa biz, her şeyi yazıp saymışızdır.

30- Şimdi tadın. Size artık azaptan başkasını artırmayacağız.

31- Şüphesiz takva sahipleri için bir kurtuluş vardır.

32- Nice bahçeler ve üzüm bağları.

33- Göğüsleri henüz tomurcuklanmış yaşıt kız­lar.

34- Dopdolu kadehler.

35- İçinde, ne boş bir söz işitirler, ne de bir yalanlama.

36- Rabbinden bir karşılık olmak üzere yeterli bir bağış!

37- Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan­ların Rabbi Rahman olan (Allah’tır); O’na hitap et­meye güç yetiremezler.

38- Ruh ve meleklerin saflar halinde duracak­ları gün, Rahman’ın kendilerine izin verdikleri dışındakiler konuşmazlar. (Konuşacak olan da,) Doğruyu söyleyecektir.

39- İşte bu, hak olan gündür. O halde dileyen Rabbine bir dönüş yolu edinsin.

40- Sizi yakın gelecekteki azapla uyardık. O gün kişi elleriyle sunduğuna bakar ve kâfir de, «Keşke toprak olsay­dım» der.

error: emeğe saygı lütfen !!