Makale

Sure Açıklaması
(Mekke’de nazil olmuştur ve 40 ayettir. Adını, ilk ayetinde geçen «el-kıyâme» kelimesinden almıştır.)

Sureyi Dinle[Surenin yüklenmesi için lütfen bir kaç saniye bekleyin.]

Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

1- Hayır, kıyamet gününe yemin ederim.

2- Ve yine hayır! Kendini kınayıp duran nefse de yemin ederim (ki diriltilip hesaba çekileceksiniz).

3- İnsan, onun kemiklerini bizim kesin olarak bir araya getir­meyeceğimizi mi sanıyor?

4- Evet, onun parmak uçlarını dahi düzeltmeye güç yetirenleriz.

5- Fakat insan günahı devam ettir­mek ister.

6- «Kıyamet günü ne zamanmış» diye sorar.

7- Ama göz endişe içinde dikilip kal­dığı

8- Ay karardığı

9- Güneş ile ay bir araya getirilip toplatıldığı zaman.

10- İnsan o gün der ki: «Kaçış nerede?»

11- Hayır! Sığınacak herhangi bir yer yok!

12- O gün, sonunda varılıp karar kılınacak yer yalnızca Rabbi’nin katıdır.

13- İnsana o gün, önceden takdim et­tikleri ve erteledikleri şeylerle haber verilir.

14- Hayır! İnsan, kendi nefsine karşı bütünüyle basiret kesilir (kendisinin ne yap­tığını gayet iyi bilir).

15- Kendi mazeret ve bahanelerini (mazur görünmek için) sayıp dökse de.

16- Onu (vahyi) ivedilikle bellemek İçin (tekrarlamak amacıyla) dilini kımıldatıp durma.

17- Hiç şüphesiz onu (kalbinde) top­lamak ve onu (diline salarak) okumak bize aittir.

18- O halde, biz onu okuduğumuz zaman, sen de onun okunuşunu izle.

19- Sonra muhakkak onu açıklamak bize aittir.

20- Hayır! Siz çarçabuk geçmekte olanı (dünyayı) seviyorsunuz.

21- Ve ahireti terk edip bırakıyor­sunuz.

22- O gün bazı yüzler ışıl ışıl parlar.

23- Rablerine bakıp durur.

24- O gün bir takım yüzler de asıktır.

25- Kendisine, omurgayı kıran bir azabın yapılacağını anlar.

26- Hayır! Can boğaza gelip dayan­dığı zaman

27- «Kurtarıcı kim?» denir.

28- Artık ayrılık vaktinin geldiğini anlar.

29- (Ölüm korkusundan) Ayaklar da bir­birine dolaştığında.

30- O gün sevk, yalnızca Rabbinedir.

31- Fakat o, ne doğrulamış ne de namaz kılmıştı.

32- Ancak o, yalanlamış ve yüz çevirmişti.

33- Sonra da çalım satarak ailesine gitmişti.

34- Sen bu hale (ilahi azaba) daha layıksın, daha da layık!

35- Yine sen bu hale (ilahi azaba) daha layıksın, daha da layık!

36- İnsanoğlu, başıboş bırakılacağını mı sanır?

37- O, akıtılan bir meni damlası değil miydi?

38- Sonra kan pıhtısı olmuş, sonra Allah onu yaratıp şekil vermişti.

39- Ondan, erkek ve dişi iki cins yaratmıştı.

40- Bunları yapan Allah’ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?

error: emeğe saygı lütfen !!