Makale

Sure Açıklaması
Mekke’de nazil olmuştur ve 28 ayettir. Hz. Nuh’un ilâhî elçi olarak gönderilişi ve mücadeleleri anlatıldığından sure bu ismi almıştır.

Sureyi Dinle [Surenin yüklenmesi için lütfen bir kaç saniye bekleyin.]


Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

1- Hiç şüphesiz biz Nuh’u, Ken­dilerine yakıcı bir azap gelmeden önce kavmini uyarıp korkut diye kendi kav­mine (peygamber olarak) gönderdik.

2- O da dedi ki: «Ey kavmim! Şüp­hesiz ben size (gönderilmiş) apaçık bir uyarıp korkutucuyum.»

3- Allah’a kulluk edin, O’ndan kor­kup sakının ve bana itaat edin.

4- «Böylece bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve sizi adı konulmuş bir ecele kadar ertelesin. Elbette Allah’ın eceli geldiği zaman, o ertelenmez. Keşke bilmiş olsaydınız!

5- Dedi ki: «Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece ve gündüz davet edip durdum.»

6- «Fakat benim davet etmem, (onlar için) kaçış­tan başkasını arttırmadı.»

7- «Doğrusu ben, senin onları bağışlaman için her davet edişimde, onlar parmaklarını kulak­larına tıkadılar, örtülerini başlarına çektiler, diret­tiler ve kibirlendikçe kibirlendiler.»

8- «Sonra ben onları yüksek sesle davet ettim.»

9- «Sonra onlara açıktan açığa ve gizliden giz­liye bildirdim.»

10- «Bundan böyle» dedim, «Rabbinizden mağ­firet isteyin, çünkü gerçekten O, çok bağışlayan­dır.»

11- Böylece üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin.»

12- «Size mallar ve çocuklarla yardımda bulunsun. Size (ürün yüklü) bağlar bahçeler versin, ırmaklar da versin.»

13- «Size ne oluyor da Allah’ın azamet sahibi olduğunu ummuyorsunuz?»

14- «Oysa O, sizi gerçekten farklı şekillerde yaratmıştır.»

15- «Allah’ın, göğü yedi kat üzerine nasıl yarattığını görmez misiniz?»

16- «Ayı da bunlar içinde bir nur kılmış, güneşi de bir kandil yapmıştır.»

17- «Allah, sizi yerden bir bitki gibi bitirdi.»

18- «Sonra sizi yine oraya geri çevirecek ve sizi (yeniden) bir çıkarışla diriltip çıkaracaktır.»

19- «Allah, yeri sizin için bir sergi kıldı.»

20- «Böylelikle geniş yollarında gezip dolaşırsınız diye.»

21- Nuh, «Rabbim! Gerçekten onlar bana isyan ettiler; mal ve çocukları ken­disine hüsrandan başka bir şeyi arttırmayan kimselere uydular» dedi.

22- «Ve büyük mü büyük hileli düzenler kurdular.»

23- (İnsanlara,) «Sakın ilahlarınızı bırakmayın; Vedd, Suva’, Yağus, Yeuk ve Nesr’den asla vazgeçmeyin» dediler.

(Vedd: Kudaa kabilesinin bir kolu olan Beni Kalüb bin Vebure’nin ilahı idi. Onlar bu ilahları için Dumet-el-Cendel denilen yerde bir tapınak inşa etmişlerdi. Bu put iri yarı gövdeli bir erkek şeklinde idi

Suva: Huzeyl kabilesinin tanrıçasıydı, bir kadın şeklindeydi. Yanbu’ya yakın Ruhat denilen yer dolaylarında bunun tapınağı bulunmaktaydı.

Yeğus: Tay kabilesinin ve bu kabilenin bir şubesi olan Enum ve Mezhic’in bazı kollarının ilahı idi. Mezhiçliler Yemen ve Hicaz arasındaki Cürş denilen bir yerde bu putu dikmişlerdi. Dişi bir aslan biçimindeydi.

Yeûk: Yemen’in Hemdan bölgesinde Hemdan kabilesinin bir kolu olan Heyvan’ın mabuduydu, at şeklindeydi.

Nesr: Himyer bölgesinde, Himyer kabilesinin bir kolu olan Al-i zul-Kulâ’nın mabudu idi. Belühe makamındaki bu put bir akbaba şeklindeydi.)

24- «Böylece onlar, çoğu kimseyi şaşırtıp saptırdılar. Sen de o zalimlere sapıklıktan başkasını arttırma.»

25- Bunlar, hataları dolayısıyla suda boğuldular, sonra ateşe sokuldular. O zaman da Allah’ın dışında hiç bir yar­dımcı bulamadılar.

26- Nuh «Rabbim! Yeryüzünde dolaşan bir tek kâfir bile bırakma» dedi.

27- «Çünkü sen onları bırakacak olursan, senin kullarını şaşırtıp saptırır­lar ve onlar, kötülükte sınırı aşan kâfir­den başkasını doğurmazlar.»

28- «Rabbim! Beni, annemi babamı, mü’min olarak evime gireni, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağış­la. Zalimlere de yıkımdan başkasını art­tırma»

error: emeğe saygı lütfen !!