Makale

Sure Açıklaması
(Medine’de nazil olmuştur ve 11 ayettir. Münafıkların davranışlarından söz ettiği için bu adı almıştır.)

Sureyi Dinle [Surenin yüklenmesi için lütfen bir kaç saniye bekleyin.]


Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

1- Münafıklar sana gelince, Senin şüphesiz Allah’ın Peygamberi olduğuna şahadet ederiz derler. Allah, senin kendisinin peygamberi olduğunu bilir; bunun yanında Allah, münafıkların yalancı olduklarına şahitlik eder.

2- Onlar, yeminlerini bir siper edinip Allah’ın yolundan alıkoydular. Doğrusu onlar, pek de kötü şey yapmaktadırlar.

3- Bunun sebebi, onların önce iman edip son­ra küfre sapmalarıdır. Böylece kalplerinin üzerine damga vurulmuştur, artık onlar kavrayamazlar.

4- Sen onları gördüğün zaman cüsseli yapıları beğenini kazanmaktadır. Konuştukları zaman da onları dinlersin. (Oysa) Sanki onlar, dayandırılmış ahşap kütük gibidirler. Her çağrıyı kendileri aley­hinde sanırlar. Onlar düşmandırlar, bu yüzden on­lardan kaçınıp sakın. Allah onları kahretsin, ner­eye çevriliyorlar?

5- Onlara, «Gelin Allah’ın Resulü sizin için mağfiret (bağışlanma) dilesin» denildiği zaman baş­larını yana çevirdiler. Sen, onların büyüklük tas­lamışlar olarak yüz çevirmekte olduklarını görür­sün.

6- Senin onlar adına mağfiret dilemen ile mağ­firet dilememen onlar için birdir. Allah, onlara kesin olarak mağfiret etmeyecektir. Şüphesiz Al­lah, fasık olan bir kavme hidayet vermez.

7- Onlar, «Allah’ın Resulü yanında bulunan­lara hiç bir infakta bulunmayın, sonunda dağılıp gitsinler» diyenlerdir. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah’ındır. Ancak münafıklar kav­ramazlar.

8- Derler ki: «Şüphesiz Medine’ye bir dönecek olursak, gücü ve onuru çok olan, düşkün ve zayıf olanı elbette oradan sürüp çıkaracaktır.» Oysa izzet Allah’ın, O’nun Resulü’nün ve müminlerindir. Ancak münafıklar bilmezler.

9- Ey iman edenler! Ne mallarınız, ne çocuklarınız sizi Allah’ı zikretmek­ten alıkoymasın. Kim böyle yaparsa, ar­tık onlar hüsrana uğrayanların ta ken­dileridir.

10- Sizden birinize ölüm gelip de, «Rabbim, beni yakın bir süreye kadar geciktirsen ben de böylece sadaka versem ve salihlerden olsam» demeden önce, size rızık olarak verdiklerimizden infak edin.

11- Oysa Allah, kendi eceli gelmiş bulunan hiç bir kimseyi kesinlikle er­telemez. Allah, yapmakta olduklarınız­dan haberdar olandır.

error: emeğe saygı lütfen !!