Makale

Sure Açıklaması
(Medine’de nazil olmuştur ve 11 ayettir. Adını, 9. ayetinde geçen «cum’a» kelimesinden almıştır.)

Sureyi Dinle[Surenin yüklenmesi için lütfen bir kaç saniye bekleyin.]


Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

1-  Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi; kâi­natın gerçek hükümdarı, her noksandan münez­zeh, çok güçlü ve hikmet sahibi olan Allah’ı tes­bih eder.

2-  O; ümmiler içinde, kendilerinden olan ve onlara ayetlerini okuyan, onları arındırıp temiz­leyen ve onlara kitap ve hikmeti öğreten bir pey­gamberi gönderendir. Oysa onlar, bundan önce gerçekten açıkça bir sapıklık içinde idiler.

3-  (Bu Peygamber,) Onlardan henüz kendilerine ulaşıp katılmamış bulunan diğerlerine de (elçi olarak gönderilmiştir)‘, O (Allah), güçlü olandır ve hikmet sahibidir.

4-  Bu, Allah’ın dilediğine verdiği lütfüdür. Allah, büyük lütuf sahibidir.

5- Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu (gereği gibi) yüklenmemiş olan­ların durumu, koskoca kitap yükü taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah’ın ayetlerini yalan saymakta olan kavmin durumu pek de kötüdür. Allah, zalim olan bir kavmi hidayete erdirmez.

6-  De ki: «Ey Yahudi olanlar! Eğer siz, (bütün) insanlardan ayrı olarak yal­nızca sizlerin gerçekten Allah’ın velileri olduğunuzu öne sürüyorsanız, o halde ölümü temenni edin; eğer doğru sözlü iseniz (bunu çekinmeden yapın)

7- Oysa onlar, ellerinin öne sürdüğü (işler) dolayısıyla bunu hiç bir zaman temenni edemezler. Allah, zalimleri bilendir.

8-   De ki: «Hiç tartışmasız sizin ken­disinden kaçmakta bulunduğunuz ölüm, şüphesiz sizinle karşılaşıp buluşacaktır. Sonra görüleni de görülmeyeni de bilene döndürüleceksiniz. O da size yapmakta olduklarınızı haber verecek­tir.»

9-  Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ı zikretmeye koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.

10- Artık namazı kılınca, yeryüzünde dağılın, Allah’ın fazlını isteyip arayın ve Allah’ı çokça zikredin, umulur ki kurtuluşa kavuşmuş olursunuz.

11- Onlar bir ticaret ve eğlence gör­dükleri zaman hemen dağılıp oraya giderler ve seni ayakta bırakırlar. De ki: Allah’ın yanında bulunan eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.

 

error: emeğe saygı lütfen !!