Makale

Sure Açıklaması
Medine’de nazil olmuştur ve 14 ayettir. Adını, müminlerin saf tutarak Allah yolunda savaştıklarını bildiren 4. ayetinden almıştır.

Sureyi Dinle [Surenin yüklenmesi için lütfen bir kaç saniye bekleyin.]


Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

1- Göklerde ve yerde olanların tümü Allah’ı tesbih etmiştir. O güçlüdür, hik­met sahibidir.

2- Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi neden söylersiniz?

3- Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allah katında gazap (konusu olması) bakımından (büyüdükçe) büyüdü.

4- Hiç şüphesiz Allah, kendi yolun­da, sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever.

5- Hani Musa, kendi kavmine demiş­ti ki: «Ey kavmim! Gerçekten benim sizin için Allah’tan gönderilmiş bir elçi olduğumu bildiğiniz halde, niçin bana eziyet ediyorsunuz?» İşte onlar eğrilip sapınca Allah da onların kalplerini eğril­tip saptırmış oldu. Allah, fasık olan bir kavmi hidayete erdirmez.

6- Bir zamanlar Meryem oğlu Isa da, «Ey İsrail oğullan! Ben size gönderilmiş Allah’ın elçisiyim. Benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici olarak geldim» demişti. Ama o elçi, kendilerine belgelerle gel­diği zaman, «Bu, apaçık bir sihirdir» demişlerdi.

7- İslâm’a çağırıldığı halde Allah’a iftira edenden daha zalim kim olabilir? Allah zalimler topluluğuna hidayet ver­mez.

8- Onlar, Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa küfre sapan­lar hoş görmese bile, Allah kendi nurunu tamamlayıcıdır.

9- Müşrikler istemeseler de dinini bütün dinlere üstün kılmak için Pey­gamber’ini hidayet ve hak din ile gön­deren O’dur.

10- Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak bir ticareti size haber vereyim mi?

11- (O ticaret) Allah’a ve O’nun Resulüne iman etmeniz, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihatta bulunmanızdır. Bildiğiniz takdirde bu sizin için daha hayırlıdır.

12- O da sizin günahlarınızı bağışlar, sizi alt­larından ırmaklar akan cennetlere ve Adn (ebedi) cennetlerindeki güzel konaklara yerleştirir. İşte büyük kurtuluş budur.

13- Seveceğiniz bir şey daha var ve o da Al­lah’tan bir zafer ve yakın bir fetihtir; müminleri müjdele!

14- Ey iman edenler! Meryem oğlu İsa’nın Havariler’e, «Allah’a (yönelirken) benim yardım­cılarım kimlerdir?» demesi gibi, Allah’ın yardım­cıları olun. Havariler ise, «Allah’ın yardımcıları bizleriz» demişlerdi de böylece İsrail oğullarından bir topluluk iman etmiş, bir topluluk da küfretmişti. Sonunda biz de iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik, onlar da üstünler oldular.

error: emeğe saygı lütfen !!