Makale

Soru: İmam nikâhı hakkında “İmam nikâhı kavramı, Hristiyanların Kilise Nikâhı kavramına karşılık icat edilmiştir!’ demişsiniz. Bu cümleyi söylerken neye dayanarak söylediğinizi merak ediyorum? Böyle bir şey yoktur. İcat edilmemiştir. Peygamber efendimiz zamanında da imam nikâhı yapılmıştır ve imam nikâhı Allah’ın emridir. Söylediğiniz bu sözü gerçek bir İslam ilmihaline dayandırmadığınız sürece yanlış bir düşüncedir. Buna hiç bir İslam ilmihalinde rastlanmaz! Sözlerinizde daha dikkatli olun. Sözlerinizi gerçeklere dayandırın!

Cevap: Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz.

Yalnız yazıda anlaşılmayan bir şey olduğu muhakkak. Dikkat edememiş olabilirsiniz. Orada nikâhtan değil; “imam nikâhı kavramı“ndan bahsedilmektedir. “Evlilik” anlamına gelen “nikâh” dini bir kelimedir. Bu kelime ayetlerde de hadislerde de defalarca kullanılmıştır. Peygamberimiz hayattayken Medine’deki nikâhları kendisi kıyardı. Fakat ne ayetlerde ne hadislerde ne de fıkıh kitaplarında bu nikâhtan “imam nikâhı” olarak bahsedilmez. Bunun adı sadece “nikâh”tır.

İmam nikâhı kavramı dilimize Medeni Kanunun tercümesi esnasında girmiştir. Zira Türk Medeni Kanunu, İsviçre Medeni Kanununun tercümesinden ibarettir. Hristiyanlarda nikâh, kilisede ve papaz tarafından kıyıldığı için bu, kanunlara Kilise Nikâhı, Papaz Nikâhı şeklinde geçmiştir. Fakat Türk halkı Müslüman olduğu için bu kavram Türkçeye tam olarak çevrilememiş, buna İmam Nikâhı denmiştir. Hâlbuki dinimizde nikâhları imamlar değil; yetkililer kıyar. Devlet başkanı veya onun tayin ettiği görevliler..

error: emeğe saygı lütfen !!