Makale

Soru: Küçük tuvaletimizi yaptıktan ne kadar sonra abdest almak gerekiyor. Bazen sızma oluyor, abdeste zarar verir mi?

Cevap: Abdest boz­duktan sonra idrarın tamamen kesildiğini anlamak için bir süre bekleme­yi ve bu amaçla bazı davranışlarda bu­lunmayı ifade eden kelimeye fıkıh dilinde istibrâ denilir. Buna göre tuvaletten çıktıktan hemen sonra abdest almamalı, bir müddet beklemeli, sızıntının kesildiğine kanaat getirinceye kadar istibrâya devam edilmelidir. Çünkü abdest aldıktan sonra idrar sızması halinde abdest bozulur. Bu durum, kadınlardan çok erkekleri ilgilendirdiği için erkeklerin bu konuda daha dikkatli olmaları gerekir.

İstibrânın ne kadar ve ne şekilde yapılacağı her insanın yaratılışına göre farklılık gösterir. Fıkıh kitaplarında istibrâ için yapılan öksürme, yürüme, yatma gibi tavsiyelerin dinî bir mahiyeti olmayıp her kişi ken­di açısından en uygun usulü uygulama­lı, temizliği sağlamadan abdeste başlamamalıdır.

 

error: emeğe saygı lütfen !!