Makale

Sevgili ziyaretçilerim bu konuda gerek benden bilgi alan kişilerin soruları içinde çok sık geçtiği için gerekse de ücretli çalışma alma konusunda kafalarında sorular olan kişilerden bu konuda bilgi verilmesi rica edildiği için bu bilgilendirme yazısını hazırlamaya karar verdim.

Yapılan açıklamaya delil olarak sunulacak hadis, ayet ve sureleri de ileteceğim ki bu konuda kafalarda herhangi bir kuşku kalmasın. Umarım okuyanlar için faydalı bir yazı olacaktır.

Bu konuda detaylı açıklamaya girmeden önce bu konuda her yerde bulabileceğiniz ayetleri delil olarak sunmak istiyorum.

Kur’an-ı Kerim’de, gayba ait bazı konuların özellikle Allah’tan başkası tarafından bilinemeyeceği belirtilmektedir:

“Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır; onları O’ndan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir; O’nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.”(En’am, 6/59)

ayetinde belirtilen insanların ve kâinatın geleceği ile alakalı hususlarla, kıyamet, ölüm, kader, ecel, rızık ve doğacak çocuğun iyi mi, kötü mü olacağını, karakterini, cennetlik mi, cehennemlik mi olduğu konularını da kimsenin bilemeyeceği belirtilmektedir:

 “Kıyamet vakti hakkındaki bilgi, ancak Allah’ın katındadır. Yağmuru O yağdırır, rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Yine hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Şüphesiz Allah, her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır.” (Lokman, 31/34)

Yine Kur’an-ı Kerim’de, Allah’ın görünmeyen ve bilinmeyenleri bildiği ifade edilirken, Allah (c.c) peygamberlerden dilediği kimselere de gaybı bildireceğini de haber vermektedir:

“O bütün görülmeyenleri bilir. Sırlarına kimseyi muttali kılmaz; ancak, (bildirmeyi) dilediği peygamber bunun dışındadır. Çünkü O, bunun önünden ve ardından gözcüler salar…” (Cin, 72/26-28)

Bu konu Cin suresinde geçmesine rağmen, cinlerin de gaybı (geleceği) bilebilecekleri veya onlara da bildirileceği ifade edilmemektedir. Ayrıca, açıkça cinlerin gaybı (geleceği) bilemeyeceğini bildiren ayetler de vardır:

“Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun öldüğünü, ancak değneğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi. (Sonunda yere) yıkılınca anlaşıldı ki cinler gaybı bilselerdi, o küçük düşürücü azap içinde kalmazlardı.”(Sebe, 34/14)

Bu sebeple kısaca diyebiliriz ki, cinler gaybı bilmez. Ancak gayb (gelecek) hükmünde olmayan, bizim kaybettiğimiz veya var olduğu halde bilmediğimiz , yani şu bizim yaşadığımız görünen aleme ait şeyleri bilebilirler ve yitik eşyaları bulabilirler. Bunda hızlarının, boyutlarının ve ömürlerinin uzun olmasının etkisi büyüktür…

Üstte açık delil olarak sunduğum ayetler de gösteriyor ki gerek dua işlemleri yapan benim gibi kişiler , gerekse cinlerden yardım aldığını belirten cinci, cindar, medyum ve ya büyücü adı ne olursa olsun kimse geleceğe dair bir kesinlik ve garanti vaadi veremez. Bunu verenler açıkça kuran ayetlerini inkar ediyor ve sizi kandırmaya yönelik beyanlarda bulunan kişilerdir.

Bu konuda ben üzerimde düşen görevi bilgi vererek yaptığımı düşünüyorum bu bilgiler doğrultusunda bize ve ya başka birine işlem yaptırmakta tabii ki karar ziyaretçilerimizindir.

Saygılarımla