99. Zilzal Suresi

Sure Açıklaması
(Deprem demek olan «zilzâl», surenin ilk ayetinde geçer. Nisa suresinden sonra Medine’de na­zil olmuştur ve 8 ayettir. Kıyametin kopmasından, insanların yeniden dirilip hesap vermelerinden ve herkesin ettiğini bulacağından bahseder.)

Zilzal Suresini Sitemizden dinleyebilirsiniz


Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

1- Yer, o şiddetli sarsıntıyla sarsıldı­ğı

2- Ve yer, ağırlıklarını dışa atıp çı­kardığı.

3- Ve insan, Buna ne oluyor? dedi­ği zaman.

4- O gün, (yer) haberlerini anlatacak­tır.

5- Çünkü senin Rabbin, ona vahyet­miştir.

6- O gün insanlar, amelleri kendileri­ne gösterilsin diye, (kabirlerinden) dağınık bir halde çıkarlar.

7- Artık kim zerre ağırlığınca bir ha­yır işlemişse, onu görür.

8- Kim de zerre ağırlığınca bir şer (kötülük) işlemişse, o da onu görür.