Sure Açıklaması
(Alak, insanın yaratılış safhalarından olan aşılanmış yumurtayı ifade eder. Bu sureye «İkra suresi» de denir. Mekke ‘de nazil olmuştur ve 19 ayettir. İlk 5 ayeti. Kur’an’ın ilk inen ayetleridir. Bu surede okumanın, öğrenmenin üstünlüğü, insa­nın yaratılışı, kalemin özelliği, bunların insana Allah’ın ihsanı olduğu, insanın bunları düşünme­si, Rabbine itaat etmesi gerektiği, aksi halde aza­ba duçar olacağı anlatılır.)

Sureyi Dinle[Surenin yüklenmesi için lütfen bir kaç saniye bekleyin.]


Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

1- Yaratan Rabbinin adıyla oku!

2- O, insanı bir kan pıhtısından ya­rattı.

3- Oku, Rabbin en yüce kerem sahi­bidir.

4- O, kalemle (insana yazmayı) öğreten­dir.

5- İnsana bilmediğini öğretti.

6- Hayır! Gerçekten insan azıtır!

7- Kendini müstağni gördüğünde

8- Şüphesiz, dönüş yalnızca Rabbinedir.

9- (Namazı) Engellemekte olanı gör­dün mü?

10- Namaz kıldığı zaman bir kulu

11- Söyle bakayım, ya o (kul) hidayet üzere ise.

12- Ya da takvayı emrettiyse (engelleyen kimse ateşten kurtulabilir mi?)!

13- Söyle bakayım, ya (bu engellemek isteyen) ya­lanlıyor ve doğru yoldan yüz çeviriyorsa (yine azap­tan kurtulabilir mi?)!

14- O, Allah’ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?

15- Hayır! Eğer o, (bu tutumuna) bir son verme­yecek olursa, şüphesiz onu perçeminden tutup sü­rükleyeceğiz.

16- O yalancı, günahkâr olan perçeminden (al­nından).

17- O zaman da meclisini (yakın çevresini ve yan­daşlarını) çağırsın.

18- Biz de zebanileri çağıracağız.

19- Hayır! Ona (namazı engelleyene) boyun eğme, (Rabbine) secde et ve yakınlaş.