Sure Açıklaması
Mekke’de nazil olmuştur ve 15 ayettir. Adını, surenin ilk kelimesi olan ve «güneş» anlamına ge­len «şems»ten alır. Bu surede insanın yaratılışında var olan iki özellik ele alınır: iyilik ve kötülük. İnsanın yaratılışında, iyi olmak da kötü olmak da kabiliyet olarak vardır.

Sureyi Dinle [Surenin yüklenmesi için lütfen bir kaç saniye bekleyin.]


Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

1- Andolsun güneşe ve onun parıltı­sına.

2- Ve onu izlediği zaman aya.

3- Ve güneşi açıp ortaya çıkardığı za­man gündüze

4- Ve güneşi sarıp örttüğü zaman ge­ceye

5- Ve göğe ve onu bina edene

6- Ve yere ve onu yayıp döşeyen kudrete.

7- Ve nefse ve ona bir düzen içinde biçim verene.

8- Sonra ona kötülüğü ve ondan sa­kınmayı ilham edene.

9- Ki nefsi arındırıp temizleyen ger­çekten kurtuluşa ermiştir.

10- Ve onu (günahlarla) örtüp gömen de elbette yıkıma uğramıştır.

11- Semûd (halkı) azgınlığı dolayısıy­la yalanladı.

12- İçinden en azgını ayaklandığında

13- Allah’ın elçisi onlara dedi ki: «Al­lah’ın (deneme için size gönderdiği) devesine ve onun su içme sırasına dikkat edin.»

14- Fakat onlar, onu yalanladılar, de­veyi de yere yıkıp öldürdüler. Rableri de günahları dolayısıyla onları kırıp geçir­di ve orasını da dümdüz etti.

15- (Allah, asla) Bunun sonucundan da korkmaz.