Sure Açıklaması
Mekke’de nazil olmuştur ve 36 ayettir. Ölçü ve tartılarında hile yapanları kötüleyerek başladığı için bu adı almıştır.

Sureyi Dinle [Surenin yüklenmesi için lütfen bir kaç saniye bekleyin.]


Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

1- Eksik Ölçüp tartanların vay haline!

2- Onlar, insanlardan ölçerek aldık­larında noksansız alırlar.

3- Kendileri onlara ölçtüklerinde veya tarttıklarında eksiltirler.

4- Yoksa onlar, diriltileceklerini san­mıyorlar mı?

5- Büyük bir günde?

6- İnsanların âlemlerin Rabbinin huzurunda durdukları gün?

7- Hayır, facirlerin (günahkâr olanların) kitabı şüphesiz «Siccin»dedir.

8- «Siccin»in ne olduğunu sana öğ­reten nedir?

9- Yazılı bir kitaptır.

10- O gün, yalanlamakta olanların vay haline!

11- Onlar, hesap gününü yalanlamak­tadırlar.

12- Oysa onu (hesap gününü), Sinir tanımaz, saldırgan, günahkâr olandan başkası yalanlamaz.

13- Ona ayetlerimiz okunduğu zaman, Geçmişlerin masallarıdır dedi.

14- Asla! Onların kazanmakta olduk­ları, kalplerinin üzerine pas bağlamıştır!

15- Hayır! Gerçekten onlar, Rablerinden perdelenerek yoksun tutulmuş­lardır.

16- Sonra onlar, kuşkusuz cehen­neme gireceklerdir.

17- Sonra onlara, işte sizin yalanlamakta ol­duğunuz budur» denir.

18- Hayır! İyilerin kitabı, «İlliyîn»dedir.

19- «İlliyîn»in ne olduğunu sana öğreten nedir?

20- Yazılı bir kitaptır.

21- Ona yakınlaştırılmış olanlar şahit olurlar.

22- Şüphesiz iyiler, elbette nimetler içindedir­ler.

23- Tahtlar üzerinde bakıp seyretmektedirler.

24- Nimetin parıltılı sevincini sen onların yüz­lerinde görüp anlarsın.

25- Onlara mühürlü, katıksız bir şaraptan içirilir.

26- Onun mührü misktir. İşte, ona imrensin ar­tık imrenenler.

27- Onun karışımı «Tesnim»dendir.

28- (Tesnim Allah’a) Yakınlaştırılmış olanların iç­tiği bir kaynaktır.

29- Doğrusu, suç işleyenler, kimi iman eden­lere gülüp geçerlerdi.

30- Yanlarına vardıkları zaman, birbirlerine kaş göz ederlerdi.

31- Kendi yakınlarına döndükleri zaman da sevinç ve neşeyle dönerlerdi.

32- Onları gördükleri zaman ise, «Bunlar kuş­kusuz sapıklardır» derlerdi.

33- Oysa kendileri onların üzerine gözcü olarak gönderilmemişlerdi.

34- Artık bugün de iman edenler, kâfirlere gül­mektedirler.

35- Süslü tahtlar üzerinde bakınıp seyrederler.

36- Nasıl, kâfirler, yapmakta olduklarıyla cezalandırılmış oldular mı?