Sure Açıklaması
(Mekke’de nazil olmuştur ve 19 ayettir. Manası «yarmak»tır. Göğün yarılmasından söz ederek başladığı için bu adı almıştır. Konusu ahiret âlemidir.)

Sureyi Dinle[Surenin yüklenmesi için lütfen bir kaç saniye bekleyin.]


Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

1- Gök, çatlayıp yarıldığı zaman

2- Ve yıldızlar, dağılıp yayıldığı zaman.

3- Ve denizler, fışkırtılıp taşırıldığı zaman.

4- Ve kabirlerin içi deşilip dışa atıl­dığı zaman

5- (Artık her) Nefis, önceden takdim ettiklerini ve ertelediklerini bilip öğren­miş olur.

6- Ey insan! Yüce Rabbine karşı seni aldatıp yanıltan nedir?

7- O seni yarattı, sana bir düzen ver­di ve seni dengeli kıldı.

8- Seni dilediği biçimde terkip etti.

9- Hayır! Aksine siz dini yalanlıyor­sunuz.

10- Oysa gerçekten sizin üzerinizde koruyucular var.

11- Yüce yazıcılar.

12- Her yapmakta olduğunuzu bilir­ler.

13- Şüphesiz iyiler cennettedirler.

14- Hiç şüphesiz yoldan çıkanlar ise, çılgınca yanan ateşin içindedirler.

15- Onlar, hesap günü oraya (ateşe) girerler.

16- Kendileri ondan ayrılıp kay­bolacaklar değillerdir.

17- Hesap gününü sana bildiren şey nedir?

18- Yine hesap gününü sana bildiren şey nedir?

19- O gün, hiç kimsenin başkası için hiçbir şeye malik olmadığı gündür. O gün buyruk yalnız Allah’ındır.