• Felak sûresi Mekke’de inmiştir.
  • Sure 5 âyettir.
  • İsmini birinci âyetin sonundaki “yarmak, aydınlık, sabah” mânalarına gelen اَلْفَلَقُ (felak) kelimesinden almıştır.
  • Felak ve Nâs sûrelerine “Allah’a sığındırıcı” mânasında اَلْمُعَوِّذَتَانِ (Muavvizetân); İhlas ile birlikte üçüne ise اَلْمُعَوِّذَاتُ (Muavvizât) denilir.
  • İnsanın beden ve ruh sağlığına zarar verecek şeylerin şerrinden Allah’a sığınmayı öğütlemektir.
  • Hz. Peygamber sahâbeden Ukbe b. Âmir’e şöyle buyurmuştur: “Görmedin mi? Bu gece benzeri asla görülmemiş âyetler indirildi: Kul eûzü bi-rabbi’l-felak ve Kul eûzü bi-rabbi’n-nâs” (Müslim, “Müsâfirîn”, 264).
  • Resûlullah, Felak ve Nâs sûrelerinin en güzel sığınma duaları olduğunu açıklamış ve çok okunmasını tavsiye etmiştir (Dârimî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 25. Bu iki sûrenin faziletiyle ilgili diğer rivayetler için bk. İbnKesîr, VIII, 550-553).
Ayet ayet ilerlemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz.

  • 113/FELAK-4
  • وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ
  • Ve min şerrin neffâsâti fîl ukadi.
  • Ve kördüğümlere (felaketlere, için­den çıkılmaz belalara) üfürenlerin (neden olanların) şerrinden.
error: emeğe saygı lütfen !!