Sure Açıklaması
Nasr, yardım demektir. Surede Allah’ın Hz. Peygamber’e yardım ederek fetihlere kavuşturduğu ifade edildiği için bu adı almıştır Bu sure, Medine’de nazil olmuştur ve 3 âyettir Sure, İslâm zaferini haber verir Bir rivayete göre bu sure indikten sonra Peygamber seksen gün yaşamıştır

Sureyi Dinle [Surenin yüklenmesi için lütfen bir kaç saniye bekleyin.]


Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

1- Allah’ın yardımı ve fetih geldiği zaman

2- Ve insanların Allah’ın dinine dal­ga dalga girdiklerini gördüğünde

3- Hemen Rabbini hamd ile teşbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir.