110. Nasr Suresi

(Nasr, yardım demektir. Surede Allah’ın Hz. Peygamber’e yardım ederek fetihlere kavuşturdu­ğu ifade edildiği için bu adı almıştır Bu sure, Me­dine’de nazil olmuştur ve 3 âyettir Sure, İslâm za­ferini haber verir Bir rivayete göre bu sure indik­ten sonra Peygamber seksen gün yaşamıştır)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

1- Allah’ın yardımı ve fetih geldiği zaman

2- Ve insanların Allah’ın dinine dal­ga dalga girdiklerini gördüğünde

3- Hemen Rabbini hamd ile teşbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir.

Bana whatsapptan ulaş mı diyorsun? Numaranı bırak