104. Hümeze Suresi

(Hümeze, birini arkasından çekiştirmek, onunla alay etmek, kırmak ve incitmek manaları­na gelir. Kıyamet suresinden sonra Mekke ‘de na­zil olmuştur ve 9 ayettir.)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

1- Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline!

2- O, mal yığar ve onu sayar durur.

3- Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanmaktadır.

4- Hayır! Kesinlikle o, «Hutame»ye atılacaktır.

5- Hutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir?

6- Allah’ın tutuşturulmuş bir ateşidir.

7- O (ateş), kalplere çöreklenmektedir.

8- O (ateş), onların üzerine kilitlenecektir.

9- Uzatılmış (sapasağlam) sütunlar arasında.

Bana whatsapptan ulaş mı diyorsun? Numaranı bırak