Sure Açıklaması
(Kâria, kapı çalan demektir ve kıyamet kastedilmiştir. Kureyş suresinden sonra Mekke ‘de nazil olmuştur ve 11 ayettir. Bu surede, kıyametin kopuşunda meydana gelecek olaylardan ve insanın akıbetinden söz edilmiştir.)

Sureyi Dinle[Surenin yüklenmesi için lütfen bir kaç saniye bekleyin.]


Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

1- Şiddetle çarpan (kıyamet).

2- Nedir o şiddetle çarpıcı olan?

3- O şiddetle çarpıcı olanın ne olduğunu sen nereden bileceksin?

4- İnsanların, her yana dağılmış çekirgeler gi­bi olacakları gün.

5- Dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gi­bi olacakları (gün).

6- İşte (o zaman) kimin tartıları ağır basarsa.

7- Artık o, hoşnut olunan bir hayat içindedir

8- Kimin de tartıları hafif kalırsa.

9- Artık onun da anası (sığınacağı yer) hâviyedir.

(«Hâviye», «hava» kelimesinden gelmektedir. Manası, yüksek yerden aşağı düşmektir. «Hâviye», derin çukur için de kullanılır. Cehennemin haviyesi, çok derin olan ve cehennem ehlinin yukarıdan içine düşeceği yer olacaktır. «Artık onun da anası haviyedir» ayetine gelince. Bunun anlamı, çocu­ğun korunma yerinin annesinin kucağı olması gi­bi, ahirette de cehennem ehli için cehennemden başka kucak olmayacaktır.)

10- Onun ne olduğunu (mahiyetini) sa­na bildiren nedir?

11- O, kızgın bir ateştir.