Sure Açıklaması
(Âdiyât, koşan atlar demektir. Medine’de na­zil olmuştur ve 11 ayettir. Bu surede insanoğlunun nankörlüğünden, kıyamet günü ortaya çıkacak acıklı durumdan söz edilir.)

Sureyi Dinle[Surenin yüklenmesi için lütfen bir kaç saniye bekleyin.]


Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

1- Andolsun soluk soluğa koşanlara.

2-(Tırnaklarıyla) Ateş saçanlara

3-Sabah vakti baskın yapanlara

4-Derken, orada tozu dumana katanlara.

5-Bununla bir (düşman) topluluğun orta yerine kadar dalanlara.

6-Ki hiç şüphesiz insan, Rabbine karşı nan­kördür.

7-Gerçekten, kendisi de buna şahittir.

8-Muhakkak o, mal sevgisinden dolayı çok (eli) sıkıdır.

9-Bilmez mi insan, kabirlerde bulunanların çı­karılacağı.

10-Göğüslerde olanların derlenip devşirildiği zaman

11-Doğrusu Rableri o gün onların her şeyin­den haberdardır.