Makale

Değerli okurum, şahmeran duasının nasıl yapılacağını ve en önemli özelliklerini bütün ince noktalarıyla öğrenmek istiyorsan bu yazı sana hitap ediyor demektir.

Ama duanın detaylarını işlemeye başlamadan evvel şöyle bir uyarıda bulunmak durumundayım:

Şahmeran Duası, tatbik edip olumlu sonuç alanların söylediğine göre oldukça tesirli ve başarılı bir dua. Fakat bu özel duanın herhangi bir ayrıntısını kaçırman halinde dua tesir gücünü yitirip sıradanlaşabilir; bu yüzden önemli noktaları veya anlamadığın kısımları birkaç kez okuyup tamamen emin olduktan sonra uygulamaya başlamalısın.

Bu önemli ikaz sonrasında şahmeran duasının ne için okunduğuna ve yapılış şekline geçelim:

Şahmeran Duası Ne İçin Okunabilir?

Şahmeran duası,

 • İnsanların problemlerine çözüm üretmek için okunan bir duadır. Ve bu konuda da duanın muazzam etkisini gördüğünü söyleyen birçok insan var.
 • Eğer sen de günlük sorunlarınız için bir dua arıyorsanız  bu dua tam sana göre.
 • Her türlü murat ve istek için de okunur. Yani şahmeran duasını okuyup bitiren bir mümin, duanın sonunda Allah’a el açıp aşk dışında ( iş , bereket , huzur, okulda başarı gibi konularda ) her türlü arzusu için dilekte bulunabilir.
 • Genel anlamda da her türlü istek ve talep için okunabilir.

Şahmeran Duası Nasıl Yapılır?

 1. Her duanın başlangıcı abdest ve namazın faziletine dayanır; çünkü abdest ve namaz, maddi ve manevi (bedensel ve ruhsal) kirlerden arınmayı simgeler. Allah’ın huzuruna saf ve temiz bir surette çıkmak isteyen her mümin de dua etmeden evvel güzelce abdest alıp namazını eda etmelidir.
 2. Nitekim şahmeran duasının başlangıcı için de evvela abdest almalı ve ardından da dört rekatlık (iki rekat da olur) bir hacet namazı kılmalısın. Tabi abdesti alırken de hacet namazını eda ederken de aklında “niyetin” olmalı. Yani bu duayı hangi niyetinin gerçekleşmesi için okuyorsan onu aklında canlı tutmalısın. Zaten duanın her aşamasında zihninin bir köşesinde “niyetin” olmalı.

Abdest ve namazın akabinde 1 Fatiha 3 İhlas, 3 Felak ve 3 de Nas Suresi okuyup şu özel duayı tam 9 kez sessiz bir şekilde (içinden) okumalısın (parantez içindeki kısımlar Türkçe açıklamalar):

 • “Allah’u la ilahe illa Hüvel Hayyu’l-Kayyum (Ey Hayy ve Kayyum olan Allah’ım! Senden başka ilah yoktur. Hayy, Hayat veren anlamında; Kayyum ise varlıkları ayakta tutan manasındaki Allah’ın isimleridir.)
 • Allah’u la ilalhe illa Hüve’l-Aliyyu’l-Hakim (Ey Ali ve Hakim olan Allah’ım! Senden başka ilah yoktur. Ali, yüce manasında; Hakim ise hikmet sahibi manasında Allah’ın esmasıdır.)
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’s-Semiu’l-Alim (Ey Semi ve Alim olan Allah’ım! Senden başka ilah yoktur. Semi, herkesi her şeyi işiten manasında; Alim ise herkesi ve her şeyi bilen manasında Allah’ın esmasıdır.)
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’r-Rahmanü’r-Rahim (Ey Rahman ve Rahim olan Allah’ım! Senden başka ilah yoktur. Rahman, kainattaki tüm mahluklara merhamet eden; Rahim ise ahirette yalnızca müminlere merhamet eden manasında.)
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Vahidu’l-Ehad (Ey Vahid ve Ehad olan Allah’ım! Senden başka ilah yoktur. Vahid, tek manasında; Ehad ise eşi benzeri olmayan manasında Allah’ın güzel isimlerindendir.)
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Ferdü’l-Varis (Ey Ferd ve Varis olan Allah’ım! Senden başka ilah yoktur. Ferd, emsalsiz ve tek manasında; Varis ise bütün varlıklar öldükten sonra onların tüm varlıklarına varis olacak yüce kudret anlamında Allah’ın simi.)
 • Allah’u la ilahe illa Hüve Raufu’r-Rahim (Ey Rauf ve Rahim olan Allah’ım! Senden başka ilah yoktur. Rauf, çok şefkatli ve merhametli anlamında Allah’ın ismi.)
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Aziz’u’r-Rahim (Ey Aziz ve Rahim olan Allah’ım! Senden başka ilah yoktur. Aziz, çok izzetli ve mağrur manasında Allah’ın esması.)
 • Allah’u la ilahe illa hüve’z-Zahiru’l-Batın (Ey Zahir ve Batın olan Allah’ım! Senden başka ilah yoktur. Zahir, her şeyin dışını bilen ve görünen manasında; Batın ise her şeyin içini bilen ve görünmeyen manalarında Allah’ın esmaları.)
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Ehadu’s-Samed (Ey Ehad ve Samed olan Allah’ım! Senden başka ilah yoktur. Ehad, tek ve eşsiz manasında; Samed ise her şeyin kendisine muhtaç olduğu fakat kendisinin hiçbir şeye muhtaç olmadığı yüce zat manasında.)
 • Allah’u la ilahe illa hüve’l-Fettahu’l-Alim (Ey Fettah ve Alim olan Allah’ım! Senden başka ilah yoktur. Fettah, tüm zorlukları açan ve engelleri kaldıran anlamında; Alim ise her şeyi bilen manasında.)
 • Allah’u la ilahe illa Huve’l-Azizu’l-Alim (Ey Aziz ve Alim olan Allah’ım! Senden başka ilah yoktur. Aziz, izzetli ve dirayetli anlamlarında.)
 • Allah’u la ilahe illa Huve’l-Hannanu’l-Mennanu’d-Deyyan (Ey Hannan, Mennan ve Deyyan olan Allah’ım! Senden başka ilah yoktur. Hannan, çok merhametli ve çok şefkatli manasında; Mennan, çok ihsan eden, ihsanı ve ikramı bol manasında, Deyyan ise herkesin mükafatını ve cezasını hakkıyla veren manasında.)
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Kadiru’l-Kadir (Ey Kadir olan Allah’ım! Senden başka ilah yoktur. Kadir, çok güçlü ve kudretli manasında.)
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’Rafiu’l-Alim (Ey Rafi ve Alim olan Allah’ım! Senden başka ilah yoktur. Rafi, yücelten ve yükselten manalarında.)
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’r-Rabbü’l-Arş’il -Azim (Ey Rabbü’l-Arş’il -Azim olan Allah’ım! Senden başka ilah yoktur. Rabbü’l-Arş’il-Azim, büyük arşın Rabbi manasında Allah’ın güzel isimlerinden biri.)
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Meliku’l-Kuddüs (Ey Melik ve Kuddüs olan Allah’ım! Senden başka ilah yoktur. Melik, her şeyin ve herkesin yöneticisi, kralı manasında; Kuddüs ise mukaddes, temiz, kutsal anlamlarında Allah’ın güzel esmasından.)
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Hakku’l-Mübin (Ey Hak ve Mübin olan Allah’ım! Senden başka ilah yoktur. Hak, bütün hakların ve hukukların kaynağı manasında; Mübin ise her şeyi açıklayan, netliğe kavuşturan, apaçık olan manalarında.)
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Baisü’l-Varis (Ey Bais ve Varis olan Allah’ım! Senden başka ilah yoktur. Bais, varlıkları kıyamette haşredecek olan diriltici manasında; Varis ise onların mirasçısı anlamında Allah’ın mukaddes isimlerinden ikisi.)
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Esmau’l-Hüsna (Allah’ım bütün esma-yı hüsna; yani güzel isimler sana aittir.)
 • Hüve’l-Hayy’u la ilahe illa Hu. Fed’uhü Muhlisine Lehü’d-diyn
 • Subhane Birahmetike ya Erhame’r-rahimin.
 • Ve’l-Hamdu-lillahi Rabbi’l-Alemin.”

Gördüğün gibi şahmeran duası, tamamen Allah’ın esmasına dayanan ve gücünü bu mukaddes isimlerden alan bir dua. Dolayısıyla duayı okuma sürecinde dikkatli olup yanlış telaffuz etmemeye özen göstermelisin.

Ve bu duayı tam 9 defa içinden okuduktan sonra 9 kere de sesli bir şekilde okumalısın.

Toplamda 18 kez okuduğun Şahmeran Duası sonrasında ise Allah’ın özel esmalarından birkaçını, değişik sayılarda okumalısın, şöyle ki:

 • Ya Vedûd ismi: 77 kez
 • Ya Mukallibe’l-Kulub ismi: 77 kez
 • Ya Tabib esması: 99 defa

Böylelikle şahmeran duasını bitirmiş olacaksın.

Etki Alamadım Neden? Başka Ne Yapılabilir?

Ancak bir iki noktayı daha netleştirmek zorundayız:

1. Şahmeran Duası, çok özel ve etkili bir dua olmasına rağmen, bazı insanlarda nedense etkili olmuyor. Bunun sebebi,

 • Duayı tatbik eden kişinin yanlış uygulaması olabileceği gibi Allah’ın duayı kabul etmemesi de olabilir.
 • Evet, duayı uygulayan insan yanlış uyguladığı için de dua etkisiz olabilir; Allah, duayı bir hikmete binaen kabul etmediği için de olabilir. Bunu sadece Allah bilir.

2. Eğer, şahmeran duasının kendi üzerinde etkili olmadığı yargısına varır isen, şu sayfadalar yer alan;

çalışmalarımıza bakabilir ve yararlanabilirsiniz.

Bu konuda canlı desteğe soru sorulmamasını rica ediyorum.Gerekli tüm açıklama konuda verildi.

2 Comments

 • Hayırlı dualar

 • Guzel bi sayfa

error: emeğe saygı lütfen !!