Makale

Sure Açıklaması
Mekke’de nazil olmuştur ve 29 ayettir. Surenin başında güneşin dürülmesinden söz edilmiş ve adını da buradan almıştır. Surenin söz dizisinde, ihtiva ettiği konuya ilişkin anlamları yankılandıran ve güçlendiren mükemmel bir musiki, taklit edilemez bir ahenk vardır.

Sureyi Dinle [Surenin yüklenmesi için lütfen bir kaç saniye bekleyin.]


Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

1- Güneş dürüldüğü zaman

2- Ve yıldızlar kararıp dağıldığı zaman.

3- Ve dağlar yürütüldüğü zaman.

4- Ve kıyılmaz mallar terk edildiği zaman.

5- Ve vahşi hayvanlar, bir araya top­landığı zaman.

6- Ve denizler tutuşturulduğu zaman.

7- Ve ruhlar (bedenlerle) birleştirildiği zaman.

8- Ve diri olarak toprağa gömülen kızcağıza sorulduğu zaman.

9- «Hangi suçtan dolayı öldürüldü?» diye.

10- Sahifeler (amel defterleri) açıldığı zaman.

11- Gök, sıyrılıp yüzüldüğü zaman

12- Ve Cehennem ateşi çılgınca kızıştığı zaman

13- Ve Cennet de yakınlaştırıldığı zaman.

14- (Artık her) Nefis, neyi hazırladığını bilmiş olur.

15- Hayır, yemin ederim geri kalıp gizlenen­lere.

16- O akıp akıp gizlenenlere.

17- Ve geçmeye başladığı dem geceye.

18- Ve nefes almaya başladığı zaman sabaha.

19- Ki şüphesiz O (Kur’an), yüce bir elçinin (Ceb­rail’in) sözüdür.

20- (O Cebrail) Kuvvet sahibidir. Egemenlik tah­tının sahibi katında pek itibarlıdır.

21- Ona itaat edilir, sonra güvenilirdir.

22- Arkadaşınız (Muhammed) bir deli değildir.

23- Şüphesiz O (Peygamber), Onu (Cebrail’i) apaçık bir ufukta görmüştür.

24- O, gayb (vahiy) hakkında cimri (vahyi sizden esirgeyen) değildir.

25- O (Kur’an) da kovulmuş şeytanın sözü değildir.

26- O halde, siz nereye kaçıp gidiyorsunuz?

27- O (Kur’an), âlemler için yalnızca bir hatır­latmadır.

28- Sizden dosdoğru bir yön (istikamet) tuttur­mak isteyenler için de.

29- Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz.

error: emeğe saygı lütfen !!