Makale

Sure Açıklaması
Mekke’de nazil olmuştur ve 20 ayettir. Sure, adını, ilk ayetindeki «el-müzzemmil» kelimesinden almıştır. «Müzemmil» örtünüp bürünen demektir.

Sureyi Dinle [Surenin yüklenmesi için lütfen bir kaç saniye bekleyin.]


Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

1- Ey örtüsüne bürünen!

2- Az bir kısmı hariç olmak üzere, geceleyin kalk.

3- (Gecenin) Yarısı kadar. Ya da ondan (yarısından) da biraz eksilt.

4- Veya (yarının) üzerine ilave et. Ve Kur’an’ı da tertil üzere (manasını düşünerek ve doğru bir şekilde) oku.

5- Şüphesiz biz senin üzerine olduk­ça ağır bir söz (Kur’an) ilka edeceğiz.

6- Doğrusu uyanmak (ibadet dünyasına) adım atmak bakımından daha metanetli, söz bakımından da daha tutarlıdır.

7- Çünkü gündüz, senin için uzun (iş­lerde) yüzüşler (uğraşlar) vardır.

8- Rabbinin ismini zikret ve her şey­den kendini çekerek yalnızca O’na yönel.

9- (Allah,) Doğunun ve batının Rabbidir. O’ndan başka ilah yoktur. O halde (yalnızca) O’nu vekil tut.

10- Onların söylediklerine karşı sen sabret ve onlardan güzel bir ayrılma tar­zıyla kopup ayrıl.

11- Yalanlamakta olan nimet sahip­lerini sen bana bırak ve onlara az bir süre tanı.

12- Çünkü bizim yanımızda bukağılar ve cayır cayır yanan bir ateş vardır.

13- Boğazı tıkayıp kalan bir yemek ve acı bir azap da vardır.

14- O gün, yeryüzü ve dağlar titremeye tutulur ve dağlar göçüveren bir kum yığını olur.

15- Hiç şüphesiz biz Firavun’a bir peygamber gönderdiğimiz gibi, size de üzerinize şahit olacak bir peygamber gönderdik.

16- Fakat Firavun peygambere isyan etti, biz de onu çok ağır bir tarzda (azapla) yakalayıverdik.

17- Eğer küfredecek olursanız, çocukların saç­larını ağartan bir günde, siz kendinizi nasıl koruyacaksınız?

18- O günün dehşetinden gökler parçalanır. Al­lah’ın sözü kesinlikle yerine gelir.

19- Şüphesiz bu bir hatırlatmadır. Artık dileyen Rabbine bir yol bulabilir.

20- Senin ve beraberinde bulunanlardan bir topluluğun, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, (bazen) yarısını, (bazen de) üçte birini yatmadan (iba­detle) geçirdiğini Rabbin elbette biliyor. Gece ve gündüzü ölçüp biçen ancak Allah’tır. O sizin, bu­nu sayamayacağınızı (bütün gece ibadet edemeyeceğini­zi) bildiği için, sizi bağışladı. Artık, Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun. O, içinizden hastaların olacağını, diğer bir kısmının Allah’ın lütfünden bir rızık aramak üzere yeryüzünde yol tepecekle­rini, diğer bir kısmının da Allah yolunda çarpışa­caklarını bilmektedir. O halde Kur’an’dan kolayı­nıza geleni okuyun. Namazı kılın, zekâtı verin, Allah’a gönül hoşluğuyla ödünç verin. Kendiniz için gönderdiğiniz her iyiliği Allah katında daha hayırlı ve sevapça daha büyük olarak bulursunuz. Allah’tan mağfiret dileyin, şüphesiz Al­lah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir.

error: emeğe saygı lütfen !!