Makale

Sure Açıklaması
Mekke’de nazil olmuştur ve 78 ayettir. İlk kelime olan «er-rahmân» sureye ad olmuştur. Bu surede Allah’ın nimetleri sayılır. Bunlar sayılırken bütün şuurlu varlıklara hitaben «O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?» anlamına gelen ayet sık sık tekrar edilir.

Sureyi Dinle [Surenin yüklenmesi için lütfen bir kaç saniye bekleyin.]


Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

1- Rahman (olan Allah).

2- Kur’an’ı öğretti.

3- İnsanı yarattı.

4- Ona beyanı öğretti.

5- Güneş ve ay (belli) bir hesap iledir.

6- Bitki ve ağaç (O’na) secde etmekte­dirler.

7- Göğü yükseltti ve mizanı (ölçüyü) koydu.

8- Sakın mizanda haksızlık ve taş­kınlık yapmayın.

9- Tartıyı adaletle tutup doğrultun ve tartıyı noksan tutmayın.

10- Allah, yeri canlılar için yaratmış­tır.

11- Onda meyveler ve kapçıklı hur­malıklar vardır.

12- Yapraklı taneler ve güzel kokulu bitkiler vardır.

13- O halde Rabbinizin hangi nimet­lerini yalanlayabilirsiniz?

14- İnsanı, ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı.

15- Cinleri de yalın dumansız bir ateşten yarattı.

16- O halde Rabbinizin hangi nimet­lerini yalanlayabilirsiniz?

17- O, iki doğunun da Rabbidir, iki batının da Rabbidir.

(Meşrikeyn ve mağribeyn (iki doğu ve iki ba­tı) ifadesiyle, cin ve insanların doğu ve batısının birbirinden farklılığı kastediliyor olabilir. Ya da maksat yeryüzünün yarı küresidir. Kış mevsiminin kısa günlerinde güneş, en dar açıdan doğar ve ba­tar, yaz mevsiminin en uzun günlerinde güneş en geniş açıdan doğar ve batar. En uzun ve en kısa iki gün arasındaki günlerde güneşin doğuş ve batışı her gün farklı açılarda olur. Nitekim başka bir ayette (Mearic/40) «Doğuların ve batıların Rabbi» ifadesi kullanılmıştır. Ayrıca güneş bir yarı kü­rede doğarken, diğer bir yarı kürede batar. Bu şe­kilde düşünürsek, yeryüzünün iki doğusu ve iki ba­tısı olmuş olur.)

18- O halde Rabbinizin hangi nimet­lerini yalanlayabilirsiniz?

19- Birbirleriyle kavuşup karşılaş­mak üzere (yeraltı kaynaklarındaki tatlı su ile okyanuslardaki tuzlu su içeren) iki denizi salı­verdi.

20- İkisi arasında bir engel (berzah) vardır; birbirlerinin sınırını geçmezler.

21- O halde Rabbinizin hangi nimet­lerini yalanlayabilirsiniz?

22- İkisinden de inci ve mercan çıkar.

23- O halde Rabbinizin hangi nimet­lerini yalanlayabilirsiniz?

24- Denizde koca dağlar gibi yükse­len gemiler de O’nundur.

25- O halde Rabbinizin hangi nimet­lerini yalanlayabilirsiniz?

26- (Yer) Üzerindeki her şey yok olu­cudur.

27- Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü (zatı) baki kalacaktır.

28- O halde Rabbinizin hangi nimet­lerini yalanlayabilirsiniz?

29- Göklerde ve yerde olan ne varsa O’ndan ister. O, her gün bir iştedir.

30- O halde Rabbinizin hangi nimet­lerini yalanlayabilirsiniz?

31- Ey (yeryüzüne yükletilmiş) iki ağırlık (olan ins ve cin)! Yakında (hesabınızı görmek üzere) sizin için de vakit bulacağız.

32- O halde Rabbinizin hangi nimet­lerini yalanlayabilirsiniz?

33- Ey cin ve ins toplulukları! Eğer (azabımdan kurtulmak için) göklerin ve yerin bucaklarından aşıp geçmeye güç yetirebilirseniz, hemen aşıp geçin; ancak üstün bir güç (özür) olmaksızın aşıp geçemezsiniz.

34- O halde Rabbinizin hangi nimetlerini ya­lanlayabilirsiniz?

35- İkinizin de üzerine ateşten yalın bir alev ve bakır gibi erimiş kıpkızıl bir duman salıverilir de artık yardımlaşamazsınız.

36- O halde Rabbinizin hangi nimetlerini ya­lanlayabilirsiniz?

37- Sonra gök yarılıp yağ gibi erimiş olarak kıpkırmızı bir gül olduğu zaman.

38- O halde Rabbinizin hangi nimetlerini ya­lanlayabilirsiniz?

39- İşte o gün, ne insana, ne de cinne günahın­dan sorulmaz.

40- O halde Rabbinizin hangi nimetlerini ya­lanlayabilirsiniz?

41- (Çünkü o gün) Suçlu günahkârlar, simaların­dan tanınır da perçemlerinden ve ayaklarından yakalanıverir.

42- O halde Rabbinizin hangi nimetlerini ya­lanlayabilirsiniz?

43- İşte bu, suçlu günahkârların kendisini ya­lanlamakta oldukları Cehennemdir.

44- Onlar, kendisiyle (cehennem ateşiyle) alabildi­ğine kaynar hale getirilmiş su arasında dönüp do­laşırlar.

45- O halde Rabbinizin hangi nimetlerini ya­lanlayabilirsiniz?

46- Rabbinin makamından korkan kimse için ise iki cennet vardır.

47- O halde Rabbinizin hangi nimetlerini ya­lanlayabilirsiniz?

48- Bu iki cennet türlü ağaçlarla do­ludur.

49- O halde Rabbinizin hangi nimet­lerini yalanlayabilirsiniz?

50- İkisinde de akmakta olan iki pı­nar vardır.

51- O halde, Rabbinizin hangi nimet­lerini yalanlayabilirsiniz?

52- İkisinde de her meyveden (bilinen ve bilinmeyen) iki çift vardır.

53- O halde Rabbinizin hangi nimet­lerini yalanlayabilirsiniz?

54- Astarları, ağır işlenmiş atlastan olan yataklar üzerinde yaslanıp dayanır­lar. İki Cennetin de meyve devşirmesi (oradakilere) yakındır.

55- O halde Rabbinizin hangi nimet­lerini yalanlayabilirsiniz?

56- Orada, bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş, daha önce ne insan ve ne de cinlerin asla dokunmadığı eşler vardır.

57- O halde Rabbinizin hangi nimet­lerini yalanlayabilirsiniz?

58- Sanki onlar yakut ve mercan gibidirler.

59- O halde Rabbinizin hangi nimet­lerini yalanlayabilirsiniz?

60- İhsanın karşılığı ihsandan baş­kası mıdır?

61- O halde Rabbinizin hangi nimet­lerini yalanlayabilirsiniz?

62- Bu ikisinin ötesinde iki cennet daha var.

63- O halde Rabbinizin hangi nimet­lerini yalanlayabilirsiniz?

64- Alabildiğine yemyeşildirler.

65- O halde Rabbinizin hangi nimet­lerini yalanlayabilirsiniz?

66- İçlerinde durmaksızın fışkırıp akan iki pınar vardır.

67- O halde Rabbinizin hangi nimet­lerini yalanlayabilirsiniz?

68- İkisinde de (her türden benzeri görül­memiş) meyve, hurma ve nar (ağaçları) vardır.

69- O halde Rabbinizin hangi nimet­lerini yalanlayabilirsiniz?

70- Orada huyları güzel, yüzleri güzel kadınlar vardır.

71- O halde Rabbinizin hangi nimet­lerini yalanlayabilirsiniz?

72- Otağlar içinde korunmuş beyaz tenli kadınlar.

73- O halde Rabbinizin hangi nimet­lerini yalanlayabilirsiniz?

74- Bunlardan önce kendilerine ne bir insan, ne de bir cin dokunmamıştır.

75- O halde Rabbinizin hangi nimet­lerini yalanlayabilirsiniz?

76- Yeşil yastıklara ve çarpıcı güzel­likteki döşeklere dayanıp yaslanırlar.

77- O halde Rabbinizin hangi nimet­lerini yalanlayabilirsiniz?

78- Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin adı pek de bereketlidir!

error: emeğe saygı lütfen !!