Makale

Soru: Meclis tarafından kabul edilen eğitimde 4+4+4 sisteminde ortaöğretimde seçmeli ders olarak getirilen Kur’an-ı Kerim dersleri tartışma yarattı. “Öğrenciler ders öncesi abdest alacak mı, kız öğrenciler başlarını kapatacak mı?” şeklindeki sorular tartışmanın odak noktası oldu. Sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap: 

1. Kur’an-ı Kerim okumak, dinlemek veya ona dokunmak için abdest almaya gerek yoktur. Maide suresinin 6. ayetine ve Peygamberimizin sahih hadislerine göre abdest, Kur’an okumak veya ona dokunmak için değil, namaz kılmak için şarttır. İlmihal kitaplarında yazan “Kur’an’a abdestsiz dokunulmaz, abdestsiz okunmaz.” hükmü zayıf hadislere dayanmaktadır ki bunlarla amel edilemez.

Sadece Kur’an’a değil, öğrencilere dağıtılması planlanan ve Kur’an ayetleri yüklenecek olan tablet, notebook, USB vb. ders araç-gereçlerine de öğrencilerin abdestsiz bir şekilde dokunmalarında dinen herhangi bir sakınca yoktur. Bu, zaruret gereği sadece öğrenciler için verilmiş bir hüküm olmayıp Kur’an okumak veya ona dokunmak isteyen Müslüman veya gayr-i Müslim herkes için geçerlidir.

2. Kız öğrenciler, özel günlerinde (adetli oldukları günlerde) ister Arapçasından ister mealinden Kur’an okuyabilir, ona dokunabilir ve dua edebilirler. Özel günlerinde onların yapamayacakları tek şey, namaz kılmaktır.

3. Ergenlik çağına girmiş olan her Müslüman kızın kendisine dinen yabancı olan erkeklerin yanında başlarını örtmeleri dinin kesin bir emridir. Fakat başörtüsü, Kur’an okumanın bir şartı değildir. Dolayısıyla Kur’an dersinde kız öğrencilerin başörtüsü takmamaları, onların Kur’an okumalarına ve derse katılmalarına engel teşkil etmez.

Kur’an okunacağı zaman ne yapılması gerektiği ile alakalı olarak Allah Teala şöyle buyurmuştur:

“Kur’an okuyacağın zaman kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.” (Nahl, 16/98)

Ayet mealinden de görüleceği gibi Kur’an okunacağı zaman şeytandan Allah’a sığınmaktan başka herhangi bir emir bulunmamaktadır.