Etiket: İnfitar Suresi

82. İnfitar Suresi

Sure Açıklaması Konusu İnfitâr suresi Mekke’de nâzil olmuştur. Sure 19 âyettir. İsmini, birinci âyette geçen انْفَطَرَتْ (infetarat) fiilinin masdarından alır. اَلإنْفِطَارُ (infitâr), “göğün yarılıp parçalanması” mânasına gelir. Sûre,انْفَطَرَتْ (infetarat)...