Etiket: Hucurat Suresi

49. Hucurat Suresi

Sure Açıklaması (Medine’de nazil olmuştur ve 18 ayettir. Bu surede mü’minlere, Peygamber’e ve birbirlerine karşı nasıl davranacaklarına dair bazı görgü kuralları öğretilmektedir. Adını, dördüncü ayetteki «odalar» anlamına gelen «hucurât»...