Makale

Sevgili ziyaretçilerim bugün bana çok sorulan bir konu hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Bu konular sırası ile;

 • Büyü nedir? Türleri nedir?
 • Büyü yapımında kullanılan ve ihtiyaç duyulan malzemeler?
 • Büyü ne kadar sürede etki eder?
 • Büyü yapılan kişide görülebilecek ilk etkiler nelerdir?
 • Büyüden nasıl korunabilirsiniz ve ya sakınmak için neler yapılabilir?
 • Büyü yaptırmanın hükmü nedir?

İlk olarak bu konuda bilgisi olan ve olmayanlar olabileceği kabul edilerek konu başlıkları içinde ve ya öncesinde tanımlamalara gidilebilir.Faydalı ve birçok kişinin okuyacağını, ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir yazı olacağını düşünüyorum.

Büyü nedir? Türleri nedir?
Bu konuda birçok farklı görüş olması nedeni ile hem bilimsel olarak kabul edilen tanım hem de İslam dinine göre farklı tanımları ileteceğim. Böylece hem bilimsel olarak ( henüz tam olarak ispatlanamasa dahi) büyü nedir, hem de İslam dini açısından ele alındığında büyü nedir görmüş olacağız. Bu şekilde aralarında bir benzerlik ya da fark var ise onu da görmüş olacağız.

Bilimsel olarak büyü tanımı;
Büyü veya sihir, insanların doğaüstü, para-normal veya mistik yöntemlerle doğal dünyayı (olayları, nesneleri, insanları) etkileyebildiğini öne süren uygulamalar ve bunların çevresinde oluşturulan kültürel sistem.

Burada geçen sihir aslında günümüzde sihirbazlık ve hokkabazlık olarak ele alınabilir ve yazının konusu olan büyü ile eş tutulmamalıdır.

İslam dininde bu konuda en bariz açıklama Bakara Suresi 102. ayette geçer ve şu şekildedir:

“Onlar, Süleyman’ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurup söylediklerine uydular. Gerçek şu ki Süleyman kâfir olmadı, fakat şeytanlar kâfir oldular; çünkü insanlara sihri, Bâbil’de iki meleğe, Hârût’la Mârût’a indirileni öğretiyorlardı. Hâlbuki bu iki melek, “Biz ancak imtihan vasıtasıyız; sakın küfre sapma!” demedikçe hiç kimseye bilgi vermezlerdi. Fakat onlar bu iki melekten, karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa Allah’ın izni olmadıkça onunla hiç kimseye zarar veremezlerdi. Yine de kendilerine fayda sağlayanı değil zarar vereni öğreniyorlardı. Andolsun onlar, bunu (sihir) satın alan kimsenin âhiretten nasibi olmadığını çok iyi biliyorlardı. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür, bir bilselerdi!”

Büyü; gerçek sebebi gizli olduğu için, olduğundan başka şekilde hayal edilen göz bağlama, şarlatanlık ve hilekârlık demektir. Doğruyu yanlış, yanlışı doğru; hayali gerçek, gerçeği hayal gibi algılamaya sebep olduğundan kötü bir şeydir. Mesela; Hz. Musa (a.s.)’ın asasının bir mucize olarak büyük bir yılana dönüşmesi karşısında bunalan Firavun, sihirbazları yardımına çağırmış, onlar da insanların gözlerini boyamış ve onları korkutmuşlar, (A’raf, 7/116) attıkları ipleri ve değnekleri koşuyor gibi göstermişlerdi. (Taha, 20/66)

Bazı tefsirlerde bildirildiğine göre sihirbazlar, koyun bağırsaklarına cıva doldurmuşlar, üstten tutunca değnek, ortadan tutunca ip gibi görünen bu bağırsakları sıcak kumların üzerine atmışlar. Sıcaktan çok etkilenen cıva hareketlenince bağırsaklar, yılan gibi kıvrılmaya başlamışlardı. Oraya yılan görmek için gelen insanlar gördükleri manzara karşısında korkuya kapılmış onları koşan birer yılan gibi algılamışlardı. Hz. Musa (a.s.) değneğini atınca değneği sihirbazların yılanlarını yutmuş orada bulunanlardan önce sihirbazlar, bunun bir sihir olmadığını anladıkları için secdeye kapanmış ve Hz. Musa’ya inanmışlardı. (A’raf, 7/120)

Büyü tek tanrılı kabul edilen tüm dinlerde (İslam, Yahudilik, Hristiyanlık) yasaklanmıştır. Oysa büyü tarihi dinlerden daha eskidir ve aslında dinler ile çok da ilgili değildir. Sadece zamanla dinlerin ortaya çıkması ile dinlerin etkileri altına girmişlerdir. Büyü doğanın henüz bilinemeyen ve ya da keşfedilmemiş diyebileceğimiz güçlerini de kullanarak etki etme anlamında da kullanılabilir. Zaman içerisinde büyünün uygulamaları ve yöntemleri değişebilir.

Büyünün türleri var mıdır? Bunlar nelerdir?

Büyü genel anlamda amaca yönelik etki etmek olsa da bunu masum gösterme amaçlı isimler verilmiş olabilir fakat adı ne olursa olsun yapılan büyü ise İslam dini açısından hepsi aynıdır. Fakat biz bilgi verme amaçlı olarak onlar hakkında da bilgi vereceğiz.

Ak büyü: Amacı iyilik veya şifa olan büyüler olarak kısaca tanımlayabiliriz. Bu konuda başlıklar vermek gerekirse aşağıdaki başlıkları verebiliriz.

 1. Karısına, çocuklarına kayıtsız, gözü dışarda erkekleri evlerine bağlama.
 2. Karısına çocuklarına sert davranan babaları yumuşatmak için yapılanlar.
 3. Sevgisi kazanılmak istenen kimsede bu duyguyu uyandırmak için yapılanlar. Sevdiğinden karşılık görmeyen erkek veya kız ve kadınların başvurduğu büyüdür bu.
 4. Gurbette olan kimsenin çabuk gelmesini sağlamak için yapılanlar.
 5. Kaybolmuş yitik eşyayı, özellikle mücevher altın gibi değerli şeyleri bulmak için yapılan büyü şekilleri.
 6. Sütü kesilen ananın sütünü getirmek için yapılanlar.
 7. Mahkemede işi olanın davasını kazanması için yapılanlar. Bu büyü, yaptıran haksız ise ve büyü etkisini gösterdiği takdirde bir haksızlık işlenecek ise, kötü büyülerden saymak gerekecektir. Olumsuz büyülerde başka örneklerde de göreceğimiz gibi, kimi büyülerin çift değerli olduğunu unutmamak gereklidir.
 8. Kötü büyülerin etkilerini bozmak için yapılanlar.

Kırmızı ( Kara ) büyü: Amacı ölüm, helak etme gibi kötü amaçlar olan büyülerdir. Kara büyü; konuşma kabiliyetini, cinsi kudreti (erkekliği) uykuyu vs.yi bağlamak yolu ile felce uğratmak; hısım akrabayı veya düşman kabul edilen kimseleri hasta etmek, sakatlamak veya öldürmek için yapılabilir. Bu tür büyülerde genelde kan da kullanıldığı için kırmızı büyü de denir. Afrika’da yaygın olan ve genelde kurban verilerek yapılan Voodoo olarak bilinen uygulamalar en bilinen kara büyü örnekleridir.

Kara büyü aşağıdaki amaçlar için yapılabilir;

 1. Dil bağlamak için yapılanlar. İşleme amaç olan kimsenin konuşamaz hale geleceğine inanılırdı.
 2. Uyku bağlamak için yapılanlar. Büyü bozulmadıkça niyet edilen kimsenin gözüne uyku girmez.
 3. Erkekliği bağlamak için yapılanlar. Çok yaygın olan bu işlemde gerdek gecesi güveyin erkeklik görevini yapamaz hale sokulması amacı güdülür. Yine bu kümede büyülerin bir bölüğü ise başvurulan uzmana suç yüklemeyi gerektirmez; o sonucun kötülüğe, haksızlığa çıkıp çıkmayacağını bilemez. Sorumluluk büyüyü yaptırandır.
 4. üşmanın hakkından gelebilmek için yapılanlar. Düşman denen kişi, gerçekte bir ceza hak etmiş ise, büyüyü olumlu saymak yerinde olur. Yoksa yaptıran suçludur.
 5. Hırsızın yakalanması için yapılan işlemler vardır. Büyü elbette ki hırsız için zararlı, kötü sonuç verecektir; onun bakımından olumsuz, ama toplum bakımından hele ki malı çalınıp canı yanmış kişi için olumludur.
 6. Kaçmış kölesini, ya da uşağını tutmak (uzaktaki bir kimseyi getirmek) için yapılanlar. Bu büyü içinde yukardaki düşünce yerinde olur. Bu büyüye yol bağlama’ da derler. İslamiyet’e Babilliler’den geçen bu kara büyünün veya kırmızı büyülerin zararı, Kur’an’da bile zikredilmektedir.

Büyü yapımında kullanılan ve ihtiyaç duyulan malzemeler?

Yapılan ve yardım alındığı söylenen varlık ( cin, peri, ifrit, şeytan, demon veya kötü ruhlar) ve onunla yapılan anlaşma çerçevesinde değişmekle beraber büyülerde kullanılan malzemeleri aşağıda sırası ile vermeye çalıştım.

 • Ateş, rüzgâr, toprak, mezar
 • Cıva, altın, gümüş, inci, kurşun, elmas, bakır
 • Ayçiçeği, ceviz, elma, fasulye, incir, portakal, sarımsak, soğan kabuğu, süt, sirke, tuz, yumurta, zeytinyağı , karabiber
 • İç çamaşırı (atlet, külot, sutyen) , iğne, kilit, pamuk ipliği, mum, bal mumu, tahta kaşık, resim, bıçak, paslı çivi, sabun,
 • Horoz, tavuk, koyun, keçi, ceylan, kurt, köpek, insan, yarasa, domuz ve bunların kanı ve ya iç organları & yağları ve kemikleri

Büyü ne kadar sürede etki eder?

Bu konu aslında internette son derece suiistimal edilen bir konudur. Büyü yaptığını iddia eden birçok 72 saat, 7 gün gibi insanları yanıltmaya yönelik beyanlarda bulunsa da. Gerçekten yapılabilir ve uygulanabilir ise bu sürelerde etki alınabilmesi mümkündür. Nasıl sorusunun da cevabını tabii ki vereceğim.

Yedirme içirme olarak tabir edilen ve büyülenmesi istenen kişiye büyü yapılan gıdayı yedirme ile yapılan büyüler ( tatlı bir gıda olabilir – elma, tatlı, su hatta küp şeker ve ya adet kanı [genelde türk kahvesi ile uygulanır dikkat] – ve ya bir hayvana yedirilerek yapılan büyüler [ yumurta büyüsü gibi] çok kısa sürelerde etki eder ve kişi günler tabir edilen sürelerde etki altına alınabilir.

Oysa diğer büyülerde ve ya yakma gömme gibi büyülerde etkilerin görülmesi genelde 7 ile 14 gün civarında görülmeye başlar fakat tam olarak gücüne kavuşması aylar sürebilir. Helak etme amacı taşıyan büyüler ise kanser gibi yerleşir ve yıllar içinde artarak etkilerini sürdürürler ve fark edilmeleri zordur.

Büyü yapılan kişide görülebilecek ilk etkiler nelerdir?

Büyü yapılan kişide yapılan büyüye göre değişmekle beraber aşağıdaki etkileri görebilirsiniz;

Eğitim & kariyer konularında;

 • Başarılı bir öğrencinin birden okuldan soğuması, okula gitmek istememesi ve ya eğitim hayatını sonlandırmak istemesi.
 • Son derece başarılı bir iş insanı iken birden iflasa giden bir sürece girilmesi. Başarı ile devam eden bir işin son büyük zararlar etmesi, müşterinin bıçak gibi kesilmesi.

İlişkiler ve Çiftler arası konularda;

 • Size büyük sevgi, aşk, sadakat ile bağlı sevgiliniz/nişanlınız/eşinizin birden size hiç olmadığı kadar soğuk olması, mesafeli olması ve anlamsız tartışmalar çıkarması ve ilişkinin kopma noktasına gelmesi. Siz olmadan bir dakika geçiremeyen kişinin sizin sesinizden dahi rahatsız olması.
 • Bir diğer açıdan sizinle muhatap olmayan kişinin size büyük sevgi duyması, size deliler gibi âşık olması ve resmen takıntılı bir sevgili hali alması.
 • Duygusal ilişkilerinizde başlangıçlar güzel ve sevgi dolu fakat süre olarak ilişkilerin kısa sürmesi, kişiye bağlı olmaksızın anlamsız bitişler yaşanması.
 • Karı kocalık ilişkisi yaşayan kişilerde ani cinsel soğukluk ve ilişki istemem korkma, tiksinme yaşanması.
 • Bebek sahibi olmayı amaçlıyor ve tıbben her iki tarafta da bir sorun çıkmamasına rağmen devamlı düşük yapılması ve ya hamile kalamama durumlarının yaşanması.

Sosyal çevre konularında;

 • Son derece geniş bir sosyal çevreniz ve arkadaş çevreniz olmasına rağmen çok kısa sürede çevrenizde kimsenin kalmaması ya da herkesin sizi yanlış anlaması, yalnız kalmanız.
 • Şen şakrak, neşeli ve güleç bir insan iken insanlardan uzak kalmayı tercih eden, insanlardan sıkılan biri haline geldi iseniz.

Psikolojik etkiler;

 • Devamlı iç huzursuzluğu, olanakları olduğu halde hiçbir şeyden zevk alamama, karamsar olma.
 • Özellikle geceleri ve/veya yalnız kalındığında arkadan birisi takip ediyormuş hissi oluşması.
 • Kendi kendine veya kişinin içinde olan konuşmalar. Bazen bu konuşmalar dışarıdan geliyormuş gibi olup bazı seslerin kulağa gelmesi. Kişiye kendi adıyla seslenilmesi ancak ortada kimsenin gözükmemesi.(Bunları yapan bedendeki cindir. Yapısı itibarıyla kendini dışarıda gösterebilir ve dışarıdan geliyormuş gibi sesler çıkarabilir.)
 • Evinin ve işyerinin içinde bir takım varlıklar, şekiller ve insanlar görme. Ev eşyalarını değişik şekillerde görme

Rüyadaki etkiler;

 • Uykuda dişlerini gıcırdatma, ah çekmeler, sayıklamalar, korkarak bağırarak uyanma.
 • Uykuda, geçmişi ile ilgili hatırlamak istemediği olayları sık sık görme.
 • Kötü, rahatsız edici rüyalar görme. Rüyada bazı hayvanlar saldırır, çirkin suratlı kişiler korkutur.
 • Rüyada, aşırı kısa boylu ve aşırı uzun boylu kimseler görülür.
 • Rüyada, sık sık cinsel ilişkiye girme ve sabah kalkıldığında gusül abdesti alma ihtiyacının görülmesi.
 • Rüyada, tanımadığın kişilerle konuşmak ve bu kişilerin size yapmanız için telkinler vermesi.
 • Uyku halinde yataktan kalkıp uyur vaziyette evde gezmek, bazen evin dışına çıkmak.
 • Uyku halinde göğsünün üzerine bir ağırlığın oturduğunu hissetmek ve sıkıntı duymak.

Üstte özet olarak bilgisini verdiğim konuları daha detaylı olarak aşağıdaki bağlantılardan inceleyebilirsiniz

 • Büyü belirtilerini incelemek isterseniz tıklayın
 • Âşık cin & cin musallatı belirtilerini incelemek isterseniz tıklayın
 • Kısmet kapalılığı belirtilerini incelemek isterseniz tıklayın
 • Ümmi Sübyan ( al basması ) belirtilerini incelemek isterseniz tıklayın
 • Vajinismus ve musallat basması belirtilerini incelemek isterseniz tıklayın

Büyüden nasıl korunabilirsiniz ve ya sakınmak için neler yapılabilir?

Bu konunun daha anlaşılır olması için maddeler halinde bilgi vermeyi tercih edeceğim.

 • Tanımadığınız kişilerden [euzu besmele çekmeden] su dahi içmeyin.
 • Tanıdığınız ve çok yakın dahi olsanız kimsenin elinden [ euzu besmele çekmeden] su dahi almayın
 • Evinizde özellikle eşyaların kaybolup kaybolmadığına dikkat edin [ özellikle iç çamaşırı]
 • Evinizde bazı odalara siz ve ya evli iseniz eşinizden başka kimsenin girmesine izin vermeyin [ yatak odası gibi]
 • Düzenli olarak evinizi sirke ile temizleyin [ bu konuda sitemde ücreti son derece uygun bir ev ve mekân temizleme tarifi bulabilirsiniz. İncelemek için tıklayın.]
 • Düzenli olarak evde bitki varsa saksılarını muska iğne vs. var mı diye kontrol edin.
 • Eski ya da köy evlerinde oturuyor iseniz kapı eşiklerini düzenli olarak kontrol edin [ muska görüntüsü verilmiş büyüler konabilir]
 • Üzerinizde aksesuar olarak satılan ayet ve gümüş takılar yerine size özel hazırlanmış [ koruyucu cevşen ya da vefk] taşıyın
 • Anlamını bilmediğiniz alfabeler ile yazılmış yüzük, kolye, küpe benzeri takıları tercih etmeyin.

Büyü yaptırmanın hükmü nedir ?

Bu konuda en sade ve basit açıklama şu şekildedir.

Peygamberimiz şöyle demiştir:

“Kim büyü yaparsa şirke düşer.”(Nesâî, Tahrîm, 19)

Gelecekten haber verdiğini söyleyen kişiler de vardır. Peygamberimiz demiştir ki:

“Gelecekten haber veren kişiye giderek bir şey soran ve söylediğini doğru sayan kişinin kırk gün namazı kabul edilmez.” (Müslim, Selâm, 125, (2230)

Gelecekten haber verdiği iddia eden kişiye gidip bir şey soran ve onu tasdik edenlerin “namazlarının kabul olmaması” ile kast edilen, onların bu namazlardan herhangi bir sevap elde edemeyeceğidir. Yoksa bu namazlarını daha sonra tekrar kılmaları gerekmez.