Makale

Soru: Okuduğum bazı kitaplarda abdest alırken yüzü yıkama sırasında gözlerin içinin yıkanmasına gerek olmadığı gibi bir ifade kullanılıyor. Bunu söylemeye hacet mi var? Ayrıca bu konu anlatılırken İbn Ömer ve İbn Abbas olduğunu hatırlıyorum her ikisi abdest sırasında gözlerinin içini de yıkadıkları için ömürlerinin sonlarına doğru kör olduklarından bahsediliyor. Hastalık ve benzeri sebeplerle tabii ki böyle bir şey olabilir. Ancak İbn Ömer ve İbn Abbas gibi kendilerinden peygamberi mirasın önemli bir kısmı temin edilen şahsiyetlerin böyle bir iş yapabileceklerini anlamakta zorlanıyorum. Anlamak istediğim olayın hakikati nedir?

Cevap: 

Abdestle ilgili ayette Allah Teala “yüzünüzü yıkayın” emrini vermiştir. Bu emirle muhatap olan hiç kimse gözünün içini yıkamayı anlamaz. Abdullah İbn Ömer ve Abdullah İbn Abbas’ın (r.a) gözlerinin içini yıkadıkları rivayeti doğruysa bu, onların şahsi içtihatları olur. Bu konuda Peygamberimizden nakledilen herhangi bir uygulama veya herhangi bir söz bulunmamaktadır. (Bkz: İmam Nevevî, el-Mecmû’ Şerhu’l-Mühezzeb li’ş-Şirâzî, c: 1, s: 202-203, Fer’un fî Keyfiyyeti’l-Mazmazati ve’l-İstinşâk)

 

error: emeğe saygı lütfen !!