Sure Açıklaması
«Tin», dağ adı veya incir demektir. Bürûc suresinden sonra Mekke ‘de nazil olmuştur ve 8 ayettir.

Sureyi Dinle [Surenin yüklenmesi için lütfen bir kaç saniye bekleyin.]


Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

1- Andolsun incire ve zeytine.

2- Ve Sina dağına

3- Ve şu güvenli şehre

4- Ki biz şüphesiz insanı en güzel bir biçimde yarattık.

5- Sonra da onu aşağıların en aşağı­sına döndürdük.

6- Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka; onlar için kesintisi ol­mayan bir ecir vardır.

(Şevahid’ut Tenzil c.2 s.352-356’da Hâkim Haskani’nin naklettiği rivayete göre bu ayet-i ke­rime ilk etapta «İmam Ali ve taraftarları» hakkın­da nazil olmuştur)

7- Öyleyse bundan sonra, hangi şey sana ceza gününü yalanlatabilir?

8- Allah hükmedenlerin en güzel hükmedeni değil midir?