Sure Açıklaması
(«inşirah» açılmak, genişlemek, sevinmek manalarına gelir. Duhâ suresinden sonra Mek­ke’de nazil olmuştur ve 8 ayettir. Bu surede Peygamber’imizin, çocukluğunda risalete hazırlamak üzere kalbinin açılıp arıtılmasından söz edilmek­tedir. Ayrıca, onun getirdiği dindeki kolaylıklara dikkat çekilerek Allah’a şükretmeye teşvik edilmektedir.)

Sureyi Dinle[Surenin yüklenmesi için lütfen bir kaç saniye bekleyin.]


Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

1- Biz, senin göğsünü yarıp genişlet­medik mi?

2- Ve yükünü indirip atmadık mı?

3- O senin belini büken yükü.

4- Ve senin zikrini (şanını) yüceltme­dik mi?

5- Şüphesiz her zorlukla beraber bir kolaylık da vardır.

6- Şüphesiz her güçlükle beraber bir de kolaylık vardır.

7- Öyleyse (sana farz olan) bir işi biti­rince diğerine (dua ve ibadete) giriş.

8- Ve yalnızca Rabbine rağbet et.