Sure Açıklaması
(Duhâ, kuşluk vakti demektir. Sure, adını ilk ayette geçen bu kelimeden alır. Fecr suresinden sonra Mekke’de nazil ol­muştur ve 11 ayettir. Surede âhir zaman Peygamberinin husu­siyetlerinden biri yani yetim oluşu ele alınır ve kendisi teselli edilir.)

Sureyi Dinle[Surenin yüklenmesi için lütfen bir kaç saniye bekleyin.]


Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

1-  Andolsun kuşluk vaktine.

2-  Ve dindiği zaman geceye

3- Ki Rabbin seni terk etmedi ve gazaplanmadı da

4-   Şüphesiz senin için son olan (ahiret), ilk olandan (dünyadan) daha hayırlıdır.

5-  Elbette Rabbin sana verecek, böylece sen hoşnut kalacaksın.

6-  Bir yetim iken, seni bulup da barındırmadı mı?

7- Ve seni (kitap ve iman nedir) bilmezken bulup, hidayete eriştirmedi mi?

(Buradaki «dallin» kelimesi Arapça’da birkaç anlama ge­lir. Bir manası «sapıklıktır.» İkinci manası, yol bilmeyen ve yol ayrımında şaşkınlık içinde hangi tarafa döneceğini bilmeyen kimsedir. Diğer bir manası da «kaybolmuş kimse»dir. Çoğun­lukla, çevresinde ağaç bulunmayan tek ağaca da «dalle» den­mektedir Bir şeyin kaybolması anlamında da «dalle» kullanıl­maktadır. Gaflet içinde bulunmayı anlatmak için de «dalel» kelimesi kullanılır Ayetteki anlamı ise yol bilmeyen, kitap ve iman nedir bilmeyen anlamındadır. Resulullah çocukluktan nübüvvete kadar hayatında hiçbir zaman putpe­restlik yapmamış, şirke inanmamıştır. Bu nedenle ayetteki «dalle» kelimesine, akide ve amel bakı­mından sapıklık içinde bulunduğu anlamı verile­mez.)

8-  Bir yoksul iken seni bulup da zen­gin etmedi mi?

9- Ama yetime gelince, sakın (yetimi) ezme.

10- İsteyip dilenene de azarlayıp çı­kışma.

11- Rabbinin nimetini sürekli dile ge­tir.