Sure Açıklaması
(Mekke’de (bazı nüzul sebebine göre de Me­dine’de) nazil olmuştur ve 21 ayettir. Bu surede insanoğlunun iki zıt davranışından, cömertlik ve cimrilikten bahsedilir. İmanlı olmakla cömertlik, imansızlıkla cimrilik arasındaki ilişkiye dikkat çekilir.)

Sureyi Dinle [Surenin yüklenmesi için lütfen bir kaç saniye bekleyin.]


Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

1- Andolsun sarıp örttüğü zaman ge­ceye.

2- Ve parıldayıp aydınlandığı zaman gündüze

3- Ve erkeği ve dişiyi yaratana

4- Ki gerçekten sizin çabalarınız çe­şit çeşittir.

5- Ama kim verir ve takva sahibi olursa.

6- Ve en güzel olanı doğrularsa

7- Biz de ona en kolay olanı kolay­laştırırız.

8- Kim de cimrilik eder, kendini müstağni görürse.

9- En güzel olanı da yalan sayarsa.

10- Biz de ona en güç olanı kolaylaş­tırırız.

11- Yıkıma uğrayacağı zaman, malı ona hiç yarar sağlamaz.

12- Şüphesiz bize ait olan, yol gös­termektir.

13- Gerçekten, son da ilk de (ahiret ve dünya) bizimdir.

14- Artık sizi, yalın ateşle uyardım.

15- Ona, ancak en azgın olandan baş­kası girmez.

16- O yalanlayıp yüz çeviren kimse.

17- O en çok takva sahibi olan ise on­dan uzaklaştırılır!

18- O malını vererek temizlenip arı­nan kimse.

19- O, verdiğini kendisine yapılan bir iyiliğin karşılığı olarak vermez.

20- Ancak yüce Rabbinin yüzünü (rızasını) ara­mak İçin (verir).

21- Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır.