Sure Açıklaması
(Mekke’de nazil olmuştur ve 26 ayettir. Adını, ilk ayette geçen ve her şeyi saran, kaplayan, dehşeti her şeye ulaşan kıyamet günü anlamına gelen «gâşiye» kelimesinden alır. Bu surede kıyamet ve ahirete ait haberler vardır. Ayrıca Allah’ın varlığını anlamaya yardım edecek bazı kozmik deliller sergilenmiştir. Ha­yatın bir plan ve program içinde akıp gittiği, bu akı­şın sonunda Allah’a varılacağı ve O’nun katında hesap verileceği anlatılır.)

Sureyi Dinle[Surenin yüklenmesi için lütfen bir kaç saniye bekleyin.]


Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

1- Her şeyi kaplayacak kıyametin haberi sana geldi mi?

2- O gün birtakım yüzler yere eğilmiş, zillete bürünmüştür.

3- Zor işlerde bulunmuş, bitkin düşmüştür.

4- Kızgın bir ateşe girerler.

5- Kaynar bir kaynaktan içirilirler.

6- Onlar için kokulu, kuru bir dikenden başka yiyecek yoktur.

7- Ne doyurup semirtir, ne de açlıktan korur.

8- O gün, kimi yüzler nimet içindedir.

9- Harcadığı çabadan dolayı hoşnuttur.

10- Yüksek bir cennettedir.

11- Orada anlamsız ve saçma bir söz işitmez.

12- Orada durmaksızın akan bir kaynak vardır.

13- Orada yükseklere kurulmuş tahtlar da vardır.

14- Konulmuş (içecek dolu) kaplar.

15- Dizi dizi yastıklar.

16- Ve serilmiş yaygılar.

17- Bakmıyorlar mı o deveye; nasıl yaratılmış?

18- Göğe; nasıl yükseltilmiş?

19- Dağlara; nasıl dikilmiş?

20- Yere; nasıl serilip döşenmiş?

21- Artık sen uyarıp hatırlat. Sen, yalnızca bir uyarıp hatırlatıcısın.

22- Onların üzerinde zorlayıcı değilsin.

23- Ancak kim yüz çevirir ve küfre saparsa.

24- Allah, onu en büyük azap ile azaplandırır.

25- Hiç şüphesiz onların dönüşleri bizedir.

26- Sonra onları hesaba çekmek de elbette bize aittir.